ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

2023-09-26

Modlitwą zaczynamy kolejny rok formacji

Modlitwą zaczynamy kolejny rok formacji
Modlitwa powinna towarzyszyć nam w każdym momencie życia, szczególnie w momentach ważnych. Właśnie dlatego 26 września, uroczyste Nieszpory pod przewodnictwem Ojca Duchownego ks. Rafała Kobiałki, zainaugurowały kolejny rok akademicki w naszym seminarium. Kolejnym ważnym elementem tego dnia było spotkanie z przełożonymi.

2023-09-13

Pielgrzymka do Pani Sulisławskiej

W wigilię Narodzenia Matki Bożej udaliśmy się w pieszą pielgrzymkę z Sandomierza do Sulisławic. Sandomierska grupa, w której ponad dwustu pielgrzymów niosło swoje intencje do Pani Sulisławskiej, wyruszyła już po raz dwudziesty. Trud trasy ofiarowaliśmy w intencji nowych powołań kapłańskich do naszej diecezji. Pogoda była wspaniała, a trasę urozmaicaliśmy, a jakże, śpiewem, grą na gitarze, rozmowami i wymianą doświadczeń po wakacjach. Po dotarciu na miejsce modliliśmy się na Mszy św. wraz z naszym biskupem Krzysztofem. Pasterz zachęcał nas, abyśmy odważnie opowiadali się za Chrystusem, pomimo nieprzychylności innych ludzi i instytucji. Po skończonych uroczystościach, powierzyliśmy nadchodzący rok formacji – naszych wychowawców, diakonów i wszystkich seminarzystów – Matce Bożej

Błogosławieństwo animatorów i ceremoniarzy

16 września w sobotę w murach naszego Seminarium miał miejsce kulminacyjny moment formacyjny Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) w naszej diecezji. Bp Krzysztof Nitkiewicz udzielił błogosławieństwa 40 ceremoniarzom i 5 animatorom liturgicznym - od tej chwili będą współpracować z księżmi proboszczami i wikariuszami w sprawach liturgicznych na parafiach i prowadzić zbiórki ministrantów. Po Mszy Świętej wraz z rodzinami nowych posługujących, udaliśmy się na zasłużony obiad. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w czasie rocznego kursu przygotowawczego, a także pozytywne wrażenie naszego Seminarium będą owocować w przyszłości. Nowych kandydatów zapraszamy
Do zobaczenia!


Modlitewne spotkanie Katechetów

Modlitewne spotkanie Katechetów

W przededniu nowego roku szkolnego wzięliśmy udział w ogólnodiecezjalnej Kongregacji Katechetycznej w sandomierskiej bazylice. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, w czasie której ks. bp Krzysztof Nitkiewicz przypominał o miłości i dojrzałych więziach - cechach dobrego katechety. Następnie głos zabrali prelegenci dzieląc się treściami ważnymi w religijnym wychowaniu młodzieży.
Mamy nadzieję, że kolejny rok katechetyczny znajdzie oddźwięk we wzroście wiary uczniów i nauczycieli, a także pozwoli usłyszeć głos powołania w serach młodych.

2023-08-28

Szkoła lektora z rekolekcjami

W naszym seminarium trwają rekolekcje dla kandydatów na lektorów z naszej diecezji. Młodzież uczestniczy w serii spotkań formacyjnych prowadzonych przez zaproszonych gości, jak i przez naszych kleryków, w czasie których poruszane są zagadnienia z zakresu liturgii i posługi w czasie Mszy świętej. Jest to również czas, który przyszli lektorzy mogą poświęcić na modlitwę i wspólną integrację. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

2023-08-17

Wakacyjne dni skupienia

Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także dalszej formacji. W dniach od 16 do 17 sierpnia nasi klerycy udali się do Włostowa i  Karwowa, aby tam podczas prowadzonego przez Ojca Rafała Kobiałkę  dnia skupienia wpatrywać się w postać błogosławionego Wincentego Kadłubka, patrona naszej diecezji, w czasie 800 rocznicy jego śmierci. Spotkanie zainaugurowała poranna modlitwa w kościele parafialnym we Włostowie, skąd seminarzyści wraz z Ojcem Duchownym wyruszyli pieszo do kapliczki i źródełka błogosławionego Wincentego w Karwowie, gdzie odbyła się Msza Święta. Po Eucharystii alumni dzielili się swoimi przeżyciami z wakacji, aby następnie wrócić do kościoła parafialnego. Konferencje wygłoszone przez Ojca Duchownego przybliżyły seminarzystom postać błogosławionego Wincentego Kadłubka oraz jego duchowość. Zwieńczeniem dnia skupienia była wspólna modlitwa.

2023-08-06

Diecezjalny Dzień Młodzieży

6 sierpnia przy klasztorze sióstr Jadwiżanek w Zawichoście odbyło się corocznie spotkanie młodzieży diecezji sandomierskiej. Diecezjalny Dzień Młodzieży rozpoczął się Eucharystią w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, pod przewodnictwem Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Kolejnym punktem spotkania był posiłek a po nim rekreacja dla młodzieży. W świątyni można było usłyszeć świadectwa siostry Wiktorii i diakona Jana a także wsłuchać się w katechezy prowadzone przez księży: Pawła Laska oraz Piotra Pudło. Jednym z elementów spotkania był wykład przedstawiciela Policji, podczas którego poruszył On temat szkodliwości  nałogów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Diecezjalny Dzień Młodzieży zakończył się modlitwą uwielbienia, prowadzoną przez grupę "Bankruci”.   

 

2023-07-09

Nie bój się, Ja jestem z tobą


„Nie bój się, Ja jestem z tobą” to nowy film dokumentalny opowiadający o życiu w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

Zapraszamy do oglądania:

Link do filmu:

 

 

 

2023-07-06

Dają dobre świadectwo!

Dają dobre świadectwo!

Wraz z rozpoczęciem wakacji dziesięciu kleryków naszego sandomierskiego seminarium duchownego podjęło posługę animatorską podczas tegorocznych turnusów oazowych. Seminarzyści towarzyszą dzieciom i młodzieży prowadząc grupy formacyjne, a także przygotowując nabożeństwa. Dzielą się także swoimi talentami, dając tym samym dobre świadectwo życia w bliskości z Chrystusem. Jak sami zauważają, możliwość takiego wyjazdu skupia jak w soczewce roczną formację seminaryjną. Jest to idealny moment na wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie roku akademickiego. Tak swój pobyt relacjonują sami seminarzyści:

            „W Oazie Dzieci Bożych, uczestniczy 36 osób z terenu całej diecezji. Dzieci uczą się czym jest wspólnota, jakie są podstawy chrześcijaństwa i na czym polega czynny udziału w Kościele. Na obecnym turnusie uczestnicy poznają cechy rodziny chrześcijańskiej oraz zadania poszczególnych jej członków. Uczą się także jak kształtować i pogłębiać relację z Jezusem oraz rozważają wybrane fragmenty z Pisma Świętego. Oprócz tego dzieciaki aktywnie spędzają czas podczas zajęć sportowych. Cieszę się, że mogę im w tym wszystkim towarzyszyć!”

            kl. Przemysław, rok V

            „Wśród bieszczadzkiej przyrody młodzież i diakonia przeżywają rekolekcje oazowe. Oaza Nowej Drogi 3 stopnia w Mchawie odkrywa drogę do Pana Boga poprzez wspólnotę. Młodzież uczy się funkcjonowania we wspólnocie, rezygnacji z własnych ambicji i poświęcenia dla innych. Jako kleryk staram się na miarę swoich możliwości wyjaśniać na czym polega życie we wspólnocie. Sam przecież jako kleryk codziennie spotykam się ze współbraćmi, z którymi tworzymy wspólnotę seminaryjną.”

kl. Tomasz, rok III

„Na oazie pełniłem posługę animatora muzycznego. Potrafię grać na gitarze, a ta umiejętność bardzo przydaje się podczas spotkań z młodzieżą. Jak to mówią: muzyka łagodzi obyczaje, także na oazie! Najbardziej cieszy mnie fakt, że wiedza i umiejętności zdobywane podczas wykładów w seminarium naprawdę się przydają. Wielką radość dają mi rozmowy z uczestnikami oazy i podejmowanie wspólnych wysiłków, żeby spróbować rozwiązać nurtujące nas problemy. Fajnie jest rozmawiać o Panu Bogu, o Piśmie Świętym z ludźmi, którzy się tym choć trochę interesują!”

kl. Bartosz, rok III

2023-06-24

Msza Św. na zakończenie Roku Akademickiego

W czasie ostatniej Mszy Świętej w tym roku akademickim, wraz z bp. Krzysztofem Nitkiewiczem, dziękowaliśmy Bogu za wszelkie łaski i rozwój jaki stał się naszym udziałem w minionych miesiącach. Życzymy wszystkim uczniom i studentom dobrych wakacji. Prosimy jednocześnie o modlitwę w intencji nowych powołań kapłańskich do naszego seminarium. Maryjo Matko Kapłanów módl się za nami

« 1 2 3 4 5
...
68 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net