ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

2022-12-22

Opłatek Seminaryjny

22. grudnia spotkaliśmy się na tradycyjnym opłatku w naszej wspólnocie. Po uroczystych nieszporach, którym przewodniczył ks. Rektor, zebraliśmy się na refektarzu, gdzie po odczytaniu Ewangelii ks. bp Krzysztof Nitkiewicz skierował do nas życzenia, aby przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia pogłębiało naszą relację z Chrystusem. Po złożeniu sobie życzeń i wspólnej wieczerzy, poszły w ruch: gitara, akordeon i skrzypce - wszyscy włączyliśmy się w śpiew kolęd i pastorałek. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy kolejny raz wspólnie cieszyć się sobą i winszować najlepszych życzeń z okazji przyjścia Chrystusa na świat.


Światło dla Ciebie

„Światło dla Ciebie” to hasło, które towarzyszy w tym roku przekazywaniu Światełka Betlejemskiego, które dotarło do Polski już po raz 32.
W naszym kościele seminaryjnym nastąpiło przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju przez harcerzy z miejscowego Hufca ZHP. Spotkanie rozpoczęło uroczyste wprowadzenie Betlejemskiego Światełka Pokoju do kościoła, gdzie wspólnie modlono się o dar pokoju oraz w intencji druhów i druhen z terenu diecezji. Eucharystię wraz z Biskupem Sandomierskim koncelebrowali ks. phm. Dariusz Sidor, diecezjalny duszpasterz harcerzy oraz ks. Rektor Seminarium i harcerscy kapelani.
Bp Nitkiewicz nawiązał w homilii do św. Jana Chrzciciela, który niczym lampa „co płonie i świeci” przygotowywał ludzkie serca na przyjście Mesjasza.
Na zakończenie Mszy Świętej Ordynariusz Sandomierski poświęcił opłatki, natomiast druhna phm. Renata Lachowicz podziękowała za wspólną modlitwę i złożyła wszystkim świąteczne życzenia.
Harcerze zabrali opłatki do swoich drużyn, aby podzielić się nimi podczas harcerskich wigilii. Następnie druhowie i zuchy z drużyn z terenu diecezji oraz mieszkańcy miasta odbierali z rąk harcerzy Ogień z Betlejem, aby zanieść je w swoje środowiska i do swoich rodzin wraz z przesłaniem pokoju, jakie niesie narodzenie Bożego Syna.

2022-12-12

Mikołaj w Domu Dziecka

12 grudnia klerycy, jak co roku, odwiedzili podopiecznych Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem. Wraz z ks. wicerektorem Pawłem Laskiem oraz ks.  Bartłomiejem Stawowym i grupą młodzieży udali się tam, aby  z dziećmi spędzić razem przedświąteczny czas. Dużo satysfakcji dała dziecięca radość z prezentów i wspólnych zabaw.

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy świętej; adwentowa modlitwa i słowo skierowane do dzieci były dla nich umocnieniem. Później udaliśmy się na wspólną kolację, aby po niej dzieci mogły rozpakować prezenty. Klerycy sprawili dzieciom wiele radości, a i one nie pozostały dłużne, chwaląc się swoimi talentami.

Jesteśmy wdzięczni siostrom zakonnym, które prowadzą Dom Dziecka oraz jego podopiecznym, z którymi mogliśmy się zobaczyć. Radosne spotkanie było dla nas z pewnością cenną lekcją i wspaniale spędzonym czasem.

Wieczór Gaudete

W auli naszego Seminarium miał miejsce adwentowy program słowno-muzyczny zatytułowany „Wieczór Radości”. Wieczór zorganizowany został w przeddzień III Niedzieli Adwentu, która nazywana jest Niedzielą Gaudete, z racji na bliskie już Boże Narodzenie.

Uczestnicy spotkania wysłuchali opowiadania biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, mówiącego o szczęśliwym finale kradzieży w rzymkowieckiej katedrze. Siostra Zofia Arczewska z domu prowincjalnego Sióstr Służek, podzieliła się poetycką refleksją na temat Sługi Bożego Wincentego Granata, którego 43. rocznicę śmierci będziemy obchodzić. Ksiądz Wojciech Kania - dyrektor Wydziału Duszpasterstwa zaprezentował swoje wiersze o aniołach, natomiast ksiądz Paweł Goliński - proboszcz z Włostowa, przedstawił poetyckie wspomnienia poświęcone Kresom.

W trakcie spotkania wiersze recytowali także klerycy: Dawid Łyko, Krzysztof Kwieciński, Gabriel Urbaniak, Tomasz Kluk, Kacper Laskowski, którzy zaprezentowali twórczość kl. Dariusza Cichonia. Na pianinie grali diakon Piotr Żurawski oraz kleryk Kacper Laskowski.

Biskup Ordynariusz podkreślił na zakończenie, że chociaż liczba księży i studentów naszego Seminarium uległa w ostatnich latach zmniejszeniu, to jednak te braki liczbowe rekompensują talenty oraz inwencja twórcza alumnów.

2022-12-10

Adwentowe skupienie

W dniach 9/10 grudnia przeżywaliśmy dzień skupienia, prowadzony przez ks. dr Radosława Rybarskiego – psychologa. Tematem przewodnim było znaczenie seksualności u człowieka przygotowującego się do życia w celibacie. Ks. Rybarski tłumaczył w jaki sposób realizuje się miłość w powołaniu kapłańskim, jak ważne są relacje oraz podkreślał rolę emocji, które często odsłaniają nam prawdę o nas samych, a także postawę wiernej ufności, będącej pomocą w momentach zniechęcenia.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i księdzu Radosławowi za ten czas modlitwy i zrozumienia istoty daru jakim jest celibat.

Uroczystość Niepokalanej Patronki

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to patronalne święto naszego Seminarium. W tym szczególnym dniu gościliśmy wspólnotę WSD z Rzeszowa, na czele z ks. rektorem dr hab. Adamem Kubisiem, który przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił kazanie, w czasie którego przybliżył biblijne podstawy dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Po wspólnej modlitwie mieliśmy okazję spotkać się przy dobrej kawie z naszymi braćmi z rzeszowskiego seminarium.
Po południu uczestniczyliśmy w modlitwie pod figurą Maryi Niepokalanej na sandomierskim Rynku, której przewodniczył ks. dr Paweł Lasek - wicerektor naszej Alma Mater, po której w kościele seminaryjnym miał miejsce śpiew Akatystu - greckiego hymnu ku czci Matki Bożej; chór klerycki ubogaciły swoją obecnością ss. Jadwiżanki z Zawichostu oraz ss. Dominikanki z Wielowsi.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że naszą Patronką jest właśnie Maryja Niepokalana - wzór doskonałego przyjęcia woli Bożej.
 
O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

Św. Mikołaj - 6 grudnia


Tego dnia fundamenty naszego seminarium zadrżały, a sejsmografy w Sandomierzu nie mogły nadążyć z zapisem fal..., ale nie dlatego, że przesunęły się płyty tektoniczne. To wszystko za sprawą kursu II, który właśnie wtedy przygotował dla nas wieczór mikołajkowy, a salwy śmiechu, którym nie było końca, były słyszane podobno nawet za granicą diecezji... Dziękujemy naszym braciom, za zaproszenie do naszej wspólnoty św. Mikołaja, a ks. dyrektorowi Leszkowi Pachucie za wyposażenie worka z prezentami naszego Gościa.
Św. Mikołaju, nie zapomnij o nas za okrągły rok, a my przykładem będziemy świecić co krok!
 
 
Święty Mikołaju, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach, siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach. Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. Dopomóż mi, abym do końca wiernie służył Bogu, jak Ty Mu służyłeś.

Witaj Bramo Niebios błoga

 

3. grudnia, w czasie nowenny przed Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Maryi Panny, obchodziliśmy pierwszą sobotę miesiąca, kiedy to tym bardziej zwracaliśmy naszą uwagę na piękno duchowe Maryi. We Mszy Świętej, którą celebrował ks. Rektor, dk. Piotr Żurawski w homilii podkreślał znaczenie Maryi jako tej, która daje nie tylko nadzieję doczesną, ale umacnia wieczną. Po Eucharystii modliliśmy się przed koronowanym wizerunkiem Matki Bożej w intencjach złożonych w naszym kościele seminaryjnym.

Wychowawczyni powołań kapłańskich - módl się za nami

Rekolekcje dla młodzieży męskiej

W dniach od 25 do 27 listopada gościliśmy w naszym seminarium młodzież męską ze szkół ponadpodstawowych. Uczestniczyli oni w corocznych trzydniowych rekolekcjach, których tematyka w tym roku skupiała się wokół postaci św. Jana Chrzciciela, przybliżanej przez  ks. Pawła Kidę, ks. Mateusza Kobylarza i ks. Michała Powęskę. Czas rekolekcji rozpoczęło wspólne spotkanie na medytacji biblijnej wzbogaconej przez scholę seminaryjną. Uczestnicy wzięli także udział w integracji prowadzonej przez kleryków. Zgłębiając postać św. Jana Chrzciciela wybrali się także do lochów dzwonnicy katedralnej, gdzie przy misie, toporze i zapalonej świecy w klimacie półmroku rozważali wizje męczeńskiej śmierci Jana. Aktywnie uczestnicząc w codzienności seminaryjnych murów rekolektanci mogli także poznać ks. Gabriela Cruza Treja który poprzez wideokonferencję przybliżył im postać Akasha Bashira, ich równolatka, Pakistańczyka, który zginął męczeńsko za wiarę. Czas spędzony w seminarium zwieńczyli spotkaniem z Chrystusem w Eucharystii i wspólnym obiadem. Żegnamy ich serdecznie i dziękujemy za wspólnie spędzony czas.  

« 1 2 3 4 5
...
64 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net