ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Imieniny ks. Rektora

Św. Rafał Archanioł przedstawił się w księdze Tobiasza jako jeden z "siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12,15). Hebrajskie imię Rafael oznacza "Bóg uleczył". Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża.
Takim aniołem stróżem dla naszej wspólnoty jest ks. Rektor Rafał Kułaga, który czuwa nad wszystkim w naszym seminarium. Dba o to, by nasza formacja przebiegała prawidłowo; jest dla nas zawsze serdeczny i otwarty. Dzisiejsza Eucharystia była okazją wyrażenia wdzięczności ze strony alumnów i księży z zarządu dla ks. Rektora za trud jego pracy i zaangażowanie włożone w wychowanie przyszłych kapłanów. Składamy serdeczne "Bóg zapłać" księdzu Rektorowi za posługę w naszym seminarium. Życzymy wielu Łask Bożych i opieki naszej patronki Maryi Niepokalanej.

Pogrzeb śp. ks. bpa Wacława

Apostolus Iesu Christi, zawołanie biskupie śp. księdza biskupa Wacława Świerzawskiego, wybrzmiało wielokrotnie w czasie uroczystości pogrzebowych w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Wszyscy, którzy przybyli do naszego miasta, by towarzyszyć swojemu Pasterzowi w jego ostatniej drodze byli przekonani, że rzeczywiście był on "Apostołem Jezusa Chrystusa".
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w niedzielę w Zawichoście, gdzie ks. bp senior Wacław Świerzawski spędził ostatnie lata życia. Nieszporom żałobnym przewodniczył ks. kardynał Kazimierz Nycz - metropolita warszawski, a Mszy św. koncelebrowanej - abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.  Homilię wygłosił ks. bp senior Edward Frankowski, zwracając szczególną uwagę na umiłowanie Eucharystii przez zmarłego ks. bp Wacława, która stanowiła centrum jego życia. Jako Apostoł Jezusa Chrystusa każdą chwilę odnosił do rzeczywistości krzyża  i zmartwychwstania. Po zakończonej Mszy św. trumnę z ciałem zmarłego przewieziono do naszego kościoła seminaryjnego, gdzie do godziny 22.00 wierni mieli możliwość czuwania i modlitwy.
W poniedziałek o godz. 8.00 modliliśmy się wraz z siostrami zakonnymi i wiernymi świeckimi słowami Jutrzni żałobnej, zaś o godzinie 11.00 rozpoczęła się liturgia pogrzebowa, po której wyruszył kondukt żałobny do katedry. Trumnę z ciałem nieśli księża, których wyświęcił bp Wacław.
Mszy św. pogrzebowej przewodniczył abp Stanisław Budzik - metropolita lubelski, a homilię wygłosił arcybiskup Grzegorz Ryś. Przesłanie papieża Franciszka przekazał Nuncjusz Apostolski - abp Salvatore Pennacchio. We Mszy św. uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Po Mszy św. trumnę z ciałem złożono w krypcie Bazyliki Katedralnej.

Króluj nam Chryste!

13 i 14 października przedstawiciele naszego seminarium byli obecni na Diecezjalnej Szkole Ceremoniarza i Animatora w Radomyślu nad Sanem. W spotkaniu udział wzięło 67 ministrantów pochodzących z całej naszej diecezji. Kurs prowadzili nowi duszpasterze Liturgicznej Służby Ołtarza: ks. Wojciech Zając i ks. Damian Szypuła.

 

Jednego z uczestników zapytaliśmy: Czym dla Niego była obecność kleryków na tym kursie?

Odpowiedź okazała się zaskakująca: Klerycy uczyli nas jak być dobrym ceremoniarzem i animatorem. Pomagali nam się zintegrować z nowymi członkami naszej grupy, przy tym bardzo dobrze się bawić. Dzięki nim wszyscy poznaliśmy się i na pewno przezwyciężaliśmy pierwszą barierę w naszych stosunkach. Klerycy nauczyli nas jak poprawnie odmawiać brewiarz (pewnie nam się to przyda). Bardzo się cieszę, że byli z nami na tym kursie i mam nadzieję, że będą nam towarzyszyć w następnych spotkaniach – Dawid Małek z Janowa Lubelskiego.

Imieniny Ks. biskupa Edwarda

13 października, w dniu liturgicznego wspomnienia bł. Honarata Koźmińskiego nasza wspólnota udała się na Mszę św. do Bazyliki katedralnej. Podczas Mszy św. modliliśmy się w intencji ks. bp seniora Edwarda Frankowskiego, w dniu jego imienin, a także w intencji Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, których założycielem był bł. Honorat Koźmiński. W homilii ks. Rektor przybliżył życiorys patrona dnia dzisiejszego, podkreślając znaczenie jego nawrócenia. Gdy w młodości stracił wiarę, pod wpływem choroby i życiowych doświadczeń nawrócił  się w dniu Wniebowzięcia NMP w 1846 r. Potem wstąpił do Zakonu Ojców Kapucynów. Od 1855 r. rozpoczął swoje dzieło zakonotwórcze. Utworzył 26 zgromadzeń, 17 z nich istnieje do dnia dzisiejszego. 16 października 1988 r. papież św. Jan Paweł II włączył go do grona błogosławionych.

Zmarł Biskup Wacław

7 października 2017 r. po długiej i ciężkiej chorobie, zaopatrzony Sakramentami Świętymi, odszedł do Pana Śp. Ksiądz Biskup Wacław Świerzawski, biskup senior Diecezji Sandomierskiej.

Biskup Wacław Świerzawski urodził się 14 maja 1927 r. w Złoczowie w Archidiecezji Lwowskiej. 11 grudnia 1949 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego Eugeniusza Baziaka, natomiast sakrę biskupią 28 kwietnia 1992 r. w Katedrze Sandomierskiej z rąk Nuncjusza Apostolskiego Arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Jako Pasterz diecezji podjął wiele inicjatyw dotyczących struktur i duszpasterstwa, takich jak powołanie ośrodka Caritas, Domu Samotnej Matki, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Akcji Katolickiej. Przeprowadził Drugi Synod Diecezji Sandomierskiej. W czasie jego posługiwania w diecezji, pielgrzymował do Sandomierza 12 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II.

7 października 2002 roku, z racji na osiągnięcie wieku kanonicznego, Ojciec Święty przyjął jego rezygnację z funkcji ordynariusza diecezji.  


 

 

 


Szczegółowy program uroczystości pogrzebowych

Śp. Ks. Bp. Wacława Świerzawskiego

Zawichost – Sandomierz, 15-16 października 2017 roku

  

 

 

15 Października 2017 r. (niedziela)

Zawichost, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

 

  

Miejsca parkingowe dla kapłanów i delegacji oficjalnych (Rząd, Parlament, Województwo) będą wskazywane przez wolontariuszy.

 Kapłani ubierają się w kościele w albę i stułę koloru fioletowego, zajmując razem z wiernymi świeckim wyznaczone miejsca.

 

 Godz. 16.30 – Nieszpory żałobne

 

Godz. 17.00  - Msza św. żałobna

  

Po Mszy św. trumna z ciałem Zmarłego będzie przewieziona do kościoła seminaryjnego pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu i wystawiona na widok publiczny. Modlitewne czuwanie jest przewidziane do godz. 22.00.

   

 

16 października 2017 r.  (poniedziałek)

Sandomierz, kościół seminaryjny pw. św. Michała Archanioła i Katedra

 

  

Miejsca parkingowe dla kapłanów i delegacji parafialnych będą na parkingach przy spichlerzu i nad Wisłą. Miejsca parkingowe dla przedstawicieli władz świeckich będą na parkingu naprzeciw Kurii Diecezjalnej.

  

Godz. 8.00 – Jutrznia przy ciele Zmarłego w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła

 

Godz. 10.30 – 11.00 - Kapłani ubierają się w Wyższym Seminarium Duchownym w albę i stułę koloru fioletowego.

 

Godz. 11.00 – 11.15 – modlitwa (pierwsza stacja) i rozpoczęcie procesji do Katedry

 

Godz. 12.00 Msza św. pogrzebowa w Katedrze

 

Będą zarezerwowane miejsca dla kapłanów, sióstr zakonnych, władz (Rząd, Parlament, Województwo), przedstawicieli wspólnot i stowarzyszeń kościelnych. Na zewnątrz bazyliki katedralnej będzie umieszczony telebim.

  Po Mszy św., kapłani, władze świeckie oraz inni oficjalni goście zaproszeni są na obiad do Wyższego Seminarium Duchownego.

 

 

 

Rok Jubileuszowy

D E K R E T

ogłaszający Diecezjalny Rok Jubileuszowy

 

„Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy! O Panie, wybaw! O Panie, daj pomyślność!” (Ps 118, 24-25)

Zbliżające się 200-lecie Diecezji Sandomierskiej, utworzonej przez papieża Piusa VII bullą apostolską „Ex imposita nobis” z 30 czerwca 1818 r., napełnia serca radością oraz wdzięcznością Bogu. Pragniemy wysławiać Jego święte Imię i zbawcze dzieła, których staliśmy się uczestnikami, podobnie jak pokolenia naszych praojców i poprzedników.

Dlatego mając na względzie potrzebę należytego uczczenia i przeżycia tak doniosłej rocznicy, wychodząc jednocześnie naprzeciw prośbom kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich, ogłaszam Diecezjalny Rok Jubileuszowy.

Będzie on trwał do Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września 2018 r.), przebiegając zgodnie z ustalonym kalendarzem celebracji liturgicznych i innych wydarzeń. Niech wspólnotowe obchody jubileuszu złączą się z rodzinnym i osobistym przeżywaniem tego czasu Łaski, który powinien prowadzić do pełniejszego zjednoczenia z Chrystusem Panem przez wsłuchiwanie się w Słowo Boże, życie sakramentalne, modlitwę, pielgrzymowanie do sanktuariów, dzieła charytatywne, a także poznawanie historii i teraźniejszości Diecezji Sandomierskiej.

W obchody jubileuszu wpisuje się również III Synod Diecezjalny, odbywający się pod hasłem: „Aby nieść światło Ewangelii”. W bieżącym kontekście duszpasterskim, społecznym i kulturowym, istnieje potrzeba dalszego umacniania i ożywiania wspólnoty Kościoła lokalnego, rozpalając w niej misyjny zapał, aby posłuszna Jezusowi Chrystusowi pomnażała wspaniałe dziedzictwo wiary i dzieliła się nim ze wszystkimi.

Obchody jubileuszowe powierzam opiece Najświętszej Maryi Panny - naszej najlepszej Matki oraz wstawiennictwu patronów Diecezji Sandomierskiej - św. Stanisława i bł. Wincentego Kadłubka. Niech wypraszają strumienie Bożych łask dla całej wspólnoty diecezjalnej oraz dla tych, którzy czują się z nią związani lub przebywają na obszarze diecezji.

+Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski

Gość z Kamerunu

W dniach 5 i 6 października nasze seminarium odwiedził gość z Afryki. Ksiądz Charles Vianney Tanke z diecezji Yokadouma, bo o nim mowa odbył w naszej wspólnocie spotkanie z kleryckim kołem misyjnym. Podczas spotkania mogliśmy dowiedzieć się jak wygląda Kościół w Kamerunie. Opowiedział nam także o swojej drodze do kapłaństwa. Podczas drugiego dnia pobytu w naszej wspólnocie celebrował Mszę św. w naszej kaplicy seminaryjnej.

Św. Franciszek z Asyżu

W środę 4 września udaliśmy się do kościoła pw. św. Józefa, by tam uczestniczyć we Mszy św. odpustowej pod przewodnictwem Ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza. W homilii ksiądz biskup mówił o św. Franciszku - patronie kursu piątego. Biskup zwrócił także szczególną uwagę na postać "sandomierskiego św. Franciszka" czyli bł. ks. Antoniego Rewery. W tym roku przypada 75 rocznica jego męczeńskiej śmierci w Dachau.

Inauguracja 2017/18

Dzisiaj w naszym Seminarium miała miejsce inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018. Rozpoczęła się uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem Ks. biskupa ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza. Podczas Mszy słowo do zgromadzonych wygłosił ks. dr Rafał Kobiałka - ojciec duchowny seminarium. Po Mszy świętej do naszej Alma Mater zostali oficjalnie włączeni, przez ks. dr hab. Sławomira Nowosada - Dziekana Wydziału Teologii KUL, nowi alumni z pierwszego roku. Kolejnym punktem był wykład inauguracyjny wygłoszony przez ks. dr Michała Grochowinę dotyczący miejsca prawa kanonicznego pośród poszczególnych dziedzin nauki. Inaugurację zakończył wspólny obiad na naszym refektarzu.
Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za obecność i wspólną modlitwę.

Powakacyjny dzień skupienia

W życiu każdego człowieka ważne jest zatrzymanie się na chwilę i znalezienie czasu dla Pana Boga. Owo zatrzymanie się jest istotne zwłaszcza dla ludzi młodych, w tym też, a może nawet szczególnie - dla kleryków.
Dlatego też inaugurację nowego roku akademickiego poprzedził powakacyjny dzień skupienia, przygotowany przez naszego Ojca Duchownego ks. Mariusza Piotrowskiego. Mówił On o codzienności przeżywanej z Panem Bogiem, o dostrzeganiu Jego obecności w drugim człowieku i w różnych sytuacjach życiowych. Motywem przewodnim tego dnia skupienia były słowa św. Jana z Apokalipsy: „Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos wejdę do niego i będę z nim wieczerzał a on ze Mną”. "Pukającym do drzwi jest Jezus Chrystus. (...) Nie wystarczy tylko raz otworzyć Mu drzwi do swego serca, ale trzeba robić to nieustannie, przez cały czas, każdego dnia pośród codziennych obowiązków" (frag. konf.).

« 1 2 3 4 5
...
22 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net