ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Rycerze Kolumba

Ponad dziewięćdziesięciu liderów rad rycerskich, nazywanych Wielkimi Rycerzami, modliło się w intencji powołań w naszym kościele seminaryjnym w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Rycerze Kolumba z centralnej i wschodniej Polski uczestniczą w weekendowym spotkaniu formacyjno-szkoleniowym w naszym mieście.

Po południu nasi goście uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Wiesław Lenartowicz – ogólnopolski kapelan Rycerzy Kolumba. Dzień zakończył wspólny Apel Jasnogórski po wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Nowi klerycy

18 sierpnia odbyły się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin dla kandydatów do naszego seminarium. Na auli wykładowej kandydatów przywitali przełożeni wraz z ks. rektorem Rafałem Kułagą. Kandydaci spotkali się z ks. prefektem Piotrem Przysuchą oraz ojcem duchownym Rafałem Kobiałką oraz napisali pracę na temat podstawowych prawdy wiary i zasad moralności chrześcijańskiej. Po pomyślnym przebiegu kwalifikacji nowi alumni mogli nieco odpocząć i wypić zasłużoną kawę wraz z księżmi przełożonymi.

 

 

  

 


Przyjęci do WSD w Sandomierzu:

1. Kamil JESIONEK z par. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu.

2. Krzysztof KWIECIŃSKI z par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu.

3. Jakub MAZUREK z par. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Mominie.

4. Gabriel ROSÓŁ z par. św. Józefa w Nisku.

 

Prosimy o modlitwę w ich intencji.

Nowi alumni rozpoczną kurs propedeutyczny 1 września, który pozwoli im poznać i wejść w życie naszego seminarium.

 

 Prosimy także o modlitwę w intencji nowych, świętych powołań do służby Bogu w Kościele.

 Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty! Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów. Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wysiłków swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz twojej chwały! Wzbudź na nowo w Kościele swego Ducha, którego wylałeś na Apostołów.

Zakończenie roku akademickiego

Zakończyliśmy kolejny rok naszej formacji. Uroczystej dziękczynnej Eucharystii przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z ks. biskupem Eucharystię celebrowali: rektor seminarium ks. dr Rafał Kułaga, profesorowie, wychowawcy oraz ojcowie duchowni.

W homilii bp Nitkiewicz zwracał uwagę, że wiedzę zdobytą w seminarium trzeba poszerzać i uzupełniać przez spotkania z Bogiem i ludźmi.

Po Eucharystii na placu seminaryjnym ks. biskup wraz ze zgromadzoną wspólnotą seminaryjną zasadzili cedr libański. Biskup Ordynariusz ofiarował również do seminarium dwie sosny wejmutki wyhodowane z drzewa rosnącego w ogrodzie domu biskupiego.

Dobry Pasterz

Tradycyjnie rok formacji kończymy wspólną modlitwą przy figurze Dobrego Pasterza, znajdującą się na naszym wirydarzu. W przeddzień wyjazdu na wakacje, dziękowaliśmy Bogu za szczęśliwie przeżyty kolejny rok akademicki. Przy figurze Dobrego Pasterza odśpiewaliśmy wspólnie "Barkę" oraz Apel Jasnogórski.

Na zakończenie wspólnej modlitwy proboszcz kaplicy kl. Piotr Biernacki podsumował mijający rok akademicki oczami kleryka :)

Dzień skupienia

Ostatni w tym roku akademickim dzień skupienia poprowadził dla nas ojciec duchowny Szymon Brodowski. Ojciec podał nam kilka wskazówek jak dobrze przeżyć czas wakacji. Przestrzegał nas, by czasu wakacji nie traktować jako odpoczynku od Pana Boga, ale przede wszystkim jako szansę do pogłębienia relacji z Nim. Odpoczynek jest ważny, po tak trudnym roku formacji, który był inny niż dotychczasowe. Ojciec zachęcał do niezaniedbywania regularnego rachunku sumienia oraz sumiennej medytacji Pisma Świętego.

Msza święta neoprezbiterów

Tradycją naszego seminarium jest Msza Święta prymicyjna księży neoprezbiterów w kościele seminaryjnym. W tym roku Eucharystii przewodniczył ks. Bartłomiej Stawowy, który jako alumn pełnił funkcję proboszcza kościoła św. Michała Archanioła. Homilię wygłosił ks. dr Bartłomiej Krzos. Odnosząc się do liturgicznego wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny zachęcił nowych księży, aby na wzór Matki Bożej wiernie zachowywali w swoim sercu Słowo Boże. Po Mszy Świętej księża neoprezbiterzy udzielili wszystkim zebranym błogosławieństwa.


Jubileuszowe wotum

Z okazji Jubileuszu 200-lecia istnienia naszego seminarium, jako jubileuszowe wotum, została wykonana złota róża dla Matki Bożej, zaprojektowana przez artystę Marcina Gruszczyńskiego. Róża została wykonana przez krakowską Pracownię Brązowniczą, która w 1999 r. wykonała kielich mszalny jako dar dla Ojca Świętego Jana Pawła II, złożony w imieniu kapłanów naszej diecezji w czasie wizyty papieskiej w Sandomierzu.

Zwyczaj ofiarowywania złotych róż sięga XI wieku i jest wyrazem szacunku dla Matki Bożej. Róża zostanie umieszczona obok koronowanego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem w czasie uroczystości jubileuszowych jako nasze wotum za szczególną opiekę nad seminarium, którego Niepokalana jest główną patronką.

Imieniny Piotra i Pawła

Czerwiec to miesiąc, w którym szczególnie czcimy Serce Jezusa, w tym miesiącu przypada także ważna uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.  W czasie, gdy niemal każdy myśli o wakacjach Kościół daje nam przykład dwóch Apostołów, którzy odważnie poszli za głosem Chrystusa. Z tej okazji podczas Mszy św. w kaplicy seminaryjnej modliliśmy się w intencji księży, którzy noszą imiona tych dwóch filarów Kościoła. W naszej wspólnocie imieniny obchodzili ks. prefekt Piotr Przysucha, ks. profesor Paweł Lasek oraz Dyrektor Archiwum Diecezjalnego i Biblioteki Diecezjalnej – ks. Piotr Tylec.  Życzymy drogim solenizantom wielu łask Bożych, by nie bali się pójść z odwagą i zapałem za Jezusem, i jak święci patroni odważnie głosili Ewangelię, tym których Pan Bóg postawi na ich drodze życia. Niech Maryja - Matka kapłanów wstawia się za nimi i uprasza potrzebne łaski.

Doświadczyć, aby świadczyć

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa do kościoła seminaryjnego przybyli przedstawiciele Wspólnot dla Intronizacji NSPJ z naszej diecezji. Punktem kulminacyjnym spotkania była Msza Święta, którą poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu. Eucharystii przewodniczył ks. Rektor, natomiast homilię wygłosił ks. Stanisław Olszówka - diecezjalny duszpasterz Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. Kaznodzieja przypomniał  zebranym w świątyni seminaryjnej jak ważny dla naszej Ojczymy jest kult Serca Pana Jezusa. Już w 1920 roku biskupi poświęcili całą Polskę Bożemu Sercu. "Aby móc świadczyć o wielkim skarbie jakim jest Serce Jezusa, najpierw musimy doświadczyć Jego miłości. Doświadczenie Bożej miłości, zobowiązuje nas do świadczenia o niej. Bóg pragnie byśmy przyjmowali tę miłość, odwzajemniali oraz przekazywali innym", mówił ks. Stanisław.
Po zakończeniu Eucharystii, członkowie Wspólnoty udali się do auli, gdzie ks. Rektor pokrótce przedstawił historię naszego seminarium w związku z trwającym jubileuszem.
Dziękujemy Wspólnocie dla Intronizacji NSPJ za przybycie do naszego kościoła seminaryjnego, który w tym roku cieszy się łaską jubileuszowego odpustu zupełnego.

Święcenia kapłańskie

19 czerwca w bazylice katedralnej w Sandomierzu, biskup Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń prezbiteratu trzem diakonom. Mszę świętą, której przewodniczył biskup ordynariusz, koncelebrował biskup senior Edward Frankowski, księża wychowawcy i profesorowie seminarium, kapłani urzędów kurialnych oraz duszpasterze, którzy przybyli z wielu parafii na terenie diecezji i spoza jej granic. We wspólnej modlitwie uczestniczyli alumni, siostry zakonne, rodziny oraz bliscy kandydatów do kapłaństwa.

Na początku Mszy św. ks. Rafał Kułaga, wikariusz biskupi ds. duchowieństwa diecezjalnego i rektor seminarium złożył bp. Krzysztofowi Nitkiewiczowi życzenia z okazji przypadającej w tym dniu 35. rocznicy święceń kapłańskich i bp. Edwardowi Frankowskiemu obchodzącemu 59. rocznicę przyjęcia święceń prezbiteratu.

Po odczytaniu słów Ewangelii ks. Rafał Kułaga, przedstawił kandydatów do święceń zaświadczając o odpowiednim ich przygotowaniu do pełnienia posługi kapłańskiej.

Biskup Nitkiewicz nawiązał w kazaniu do obchodzonej Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Powiedział, że tylko serce Boga jest szczere i niezmienne w swojej miłości.

Po homilii kandydaci do święceń złożyli ślub posłuszeństwa biskupowi. Następnie śpiewem litanii do Wszystkich Świętych wzywano pomocy orędowników przed gestem nałożenia rąk oraz modlitwą konsekracyjną, które były najważniejszymi momentami święceń kapłańskich. Nałożenie stuły i ornatu, obrzęd namaszczenia rąk, przekazanie kielicha i pateny do sprawowania Eucharystii oraz pocałunek pokoju dopełniły obrzędu święceń.

Uczestnicząc w liturgii eucharystycznej nowi kapłani Kościoła Sandomierskiego po raz pierwszy koncelebrowali Mszę świętą. Przed błogosławieństwem neoprezbiterzy wyrazili swoją wdzięczność za dar otrzymanych święceń.

Nowi kapłani to:

ks. Jarosław Nieściur z parafii Zdziłowice,

ks. Robert Rędzio z parafii Spie,

ks. Bartłomiej Stawowy z parafii w Woli Baranowskiej


Neoprezbiterzy otrzymali także nominacje do parafii, w których podejmą pracę duszpasterską:

1. Jarosław Nieściur został mianowany wikariuszem parafii w Raniżowie,

2. Robert Rędzio został mianowany wikariuszem parafii w Dzwoli,

3. Bartłomiej Stawowy został mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.


« 1 2 3 4 5
...
48 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net