ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Spotkanie online

W Środę Popielcową wieczorem za pomocą platformy internetowej spotkaliśmy się z uczestnikami listopadowych rekolekcji powołaniach. „Dziś muszę się zatrzymać – powtórka na Wielki Post” – tak brzmiał temat spotkania. Przypomnieliśmy sobie treści, które towarzyszyły nam podczas skupienia rekolekcyjnego, a także podjęliśmy postanowienie, żeby w tym czasie przygotowania do Wielkanocy wymagać od siebie podobnie, jak uczynił to ewangeliczny Zacheusz.

Dziś w pierwszy czwartek w sposób szczególny pamiętajmy w naszej modlitwie za wszystkich powołanych oraz za tych, którzy rozeznają głos Pana w swoim sercu!

Dziękujemy za spotkanie!

Popielec

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim Wielki Post, czyli czas czterdziestodniowej pokuty. Tego dnia kapłani symbolicznie posypują głowy wiernych popiołem, wypowiadając słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W tym roku Środa Popielcowa to także dzień modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie.

Mszę Świętą pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza koncelebrowali księża pracujący w kurii diecezjalnej, w seminarium duchownym oraz w parafii katedralnej. We wspólnej modlitwie uczestniczyli alumni seminarium, siostry zakonne oraz wierni świeccy.

W homilii bp Nitkiewicz mówił, że Wielki Post daje szansę na duchowe odrodzenie, poprzez odnowienie w sobie podobieństwa do Boga.

 

 Po homilii odbył się obrzęd posypania głów popiołem na znak rozpoczęcia czasu osobistego nawrócenia i pokuty. Przed końcowym błogosławieństwem bp Krzysztof Nitkiewicz zachęcał do codziennej modlitwy, zwłaszcza do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Imieniny ks. prof. Leona

W poniedziałek podczas porannej Eucharystii świętowaliśmy imieniny ks. prof. Leona Siweckiego. Mszy Świętej przewodniczył ks. Solenizant wraz z księżmi z zarządu. Homilię wygłosił ks. rektor Rafał Kułaga. 

Księdzu profesorowi życzymy zapału oraz wytrwałości w posłudze kapłańskiej i naukowej.

Dzień skupienia ze Sługą Bożym ks. Stanisławem Sudołem

W niedzielę przeżywaliśmy lutowy dzień skupienia. Nauki głosił ks. dr Adam Kopeć - wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ks. Stanisława Sudoła. Podczas konferencji mogliśmy usłyszeć o ideale życia kapłańskiego według ks. Sudoła określanego przez wielu jako polski Jan Maria Vianney. Jego wyjątkowa miłość do Eucharystii i do powierzonych mu wiernych oraz niezwykła prostota życia jest dla nas wzorem.

Misjonarz z Zambii!

W sobotę w naszym seminarium gościliśmy misjonarza pracującego w Zambii w diecezji Lusaka, której pierwszym arcybiskupem był kard. Adam Kozłowiecki pochodzący z Huty Komorowskiej k. Kolbuszowej. W czasie nieszporów ks. Wojciech Łapczyński podzielił się swoim doświadczeniem z ponad 30 letniej pracy na misjach. 

Uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu

29 stycznia w naszym seminarium odbyła się tradycyjna uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu. Uroczystej Eucharystii w kościele św. Michała przewodniczył ks. bp Edward Frankowski. Homilię wygłosił ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL.
Po Mszy Świętej odbyła się druga część obchodów. Na początku ks. rektor powitał przybyłych gości oraz wprowadził wszystkich w tematykę spotkania. - Święty Tomasz z Akwinu był nie tylko znakomitym filozofem i teologiem, był także egzegetą. Był świadomy tego, że wyjaśnianie Biblii nie jest łatwym zadaniem, ponieważ głównym autorem Pisma Świętego jest Duch Święty... niejednokrotnie egzegeza współczesna mogłaby się zainspirować niektórymi elementami egzegezy średniowiecznej, której jednym z najwybitniejszych przedstawicieli jest właśnie św. Tomasz z Akwinu. Chodzi zwłaszcza o jej charakter teologiczny i patrystyczny - zauważył ks. rektor.
Głównym punktem spotkania był wykład ks. prof. Adama Kubisia zatytułowany "Patmos - wyspa Apokalipsy", który przeniósł słuchaczy na tę niewielką grecką wyspę. Ciekawe są nie tylko jej mityczne początki sięgające Artemidy i Zeusa, czy też bogata historia wpisująca się w burzliwe dzieje Grecji. Patmos stało się miejscem, które zrodziło Księgę Apokalipsy. Wyspa zajęła ważne miejsce na duchowej mapie chrześcijaństwa, stając się istotną częścią geografii zbawienia.
– Patmos, wyspa święta, dawniej w wyłącznym zasięgu mnichów, tzw. „druga Jerozolima” – „Theo vadistos” – ziemia, po której chodził Bóg. Był na niej św. Jan, być może tam powstała Apokalipsa – mówił ks. prof. Kubiś. Zarysował również szeroki kontekst geograficzny, topograficzny, klimatyczny, geologiczny i historyczny. Zadał również pytanie: Co św. Jan robił na wyspie? Czy była to kara, deportacja na wyspę, wolność, którą ograniczała wyspa – pytał prelegent. Po wystąpieniu ks. Kubisia odbyła się dyskusja.
Spotkanie podsumował ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, który podkreślił, że św. Tomasz z Akwinu był na wskroś nowoczesny jeśli chodzi o swoje myślenie, duchowość, styl życia oraz metodę naukową. Nie ograniczał się do roli strażnika tradycji i nie polegał wyłącznie na sobie, bo to zawsze kończy się gettyzacją, ale pozwalał prowadzić się Duchowi Świętemu i współpracował z Łaską Bożą.  Dlatego warto iść podobną drogą we współczesnym świecie.
Św. Tomasza swym śpiewem uczcił także chór klerycki.

Spotkanie ekumeniczne

W trwającym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan we wspólnej modlitwie w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, spotkali się duchowni i wierni różnych wspólnot chrześcijańskich z naszej diecezji i regionu. W modlitwie uczestniczyła także wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

W nabożeństwie ekumenicznym, któremu przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, uczestniczyli: ks. bp Edward Frankowski, ks. Korneliusz Wilkiel - proboszcz parafii prawosławnej św. Jerzego Zwycięzcy w Biłgoraju, ks. Paweł Walczyński - proboszcz polskokatolickiej parafii pw. Imienia Maryi Panny w Ostrowcu Świętokrzyskim, ks. Korneliusz Brudny - proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie oraz ks. prof. Przemysław Kantyka - dziekan Wydziału Teologii KUL. W nabożeństwie wzięli także udział kapłani z Kurii diecezjalnej, ks. Paweł Surowiec - diecezjalny referent ds. ekumenizmu oraz kapłani z dekanatu, grupy parafialne oraz wierni z terenu Tarnobrzega. Wspólną modlitwę rozpoczął śpiew dwóch zespołów muzycznych z parafii ewangelickiej: chóru parafialnego oraz zespołu „The Snopkers Ensemble”. Wspólnie z nimi najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe zaprezentował także chór parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wierzchowiskach oraz chór ukraiński z Zespołu Szkół nr 1 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu. W repertuarze tego ostatniego znalazły się śpiewy tradycji chrześcijaństwa wschodniego.

Po odśpiewaniu modlitwy uwielbienia i przebłagania za grzechy wysłuchano Liturgii Słowa. Biskup Krzysztof Nitkiewicz w swoim rozważaniu podkreślił, że gwiazda, która ukazała się na firmamencie, zwiastując narodziny Jezusa Chrystusa – Zbawiciela, mówi, że przyszedł on do wszystkich: do narodów i społeczności, a zarazem do każdego indywidualnie. Nikogo nie wyklucza, lecz wręcz przeciwnie, wychodzi nam naprzeciw z szeroko otwartymi ramionami. Nabożeństwo zwieńczyła modlitwa „Ojcze nasz”, wspólne błogosławieństwo duchownych zaproszonych na to ekumeniczne wydarzenie oraz śpiew kolędy „Bóg się rodzi”, znanej w każdej tradycji wyznaniowej.

Teksty tegorocznych modlitw naszego nabożeństwa w tym roku przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu. 

Niedziela Słowa Bożego

Więź między Pismem Świętym a wiarą ludzi jest głęboka. Ponieważ wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie jest skoncentrowane na słowie Chrystusa (por. Rz 10, 17), zaproszenie, które rodzi się w tej relacji, staje się pilne i ważne, tak że wierzący muszą przeznaczyć czas na słuchanie Słowa Pana zarówno w działaniu liturgicznym, jak i modlitwie oraz refleksji osobistej (Aperuit illis 7).

Na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w 2019 roku Ojciec Święty Franciszek w swoim Liście Apostolskim „Aperuit illis” ustanowił III niedzielę zwykłą Niedzielą Słowa Bożego. Zachęcił wtedy, aby w całym Kościele tego dnia w sposób szczególny zwrócono uwagę na rolę Słowa Bożego w życiu człowieka.


Styczniowy dzień skupienia

Po spotkaniu z Przyjaciółmi seminarium, 8 stycznia wieczorem, rozpoczęliśmy dzień skupienia. Tym razem nauki głosił ks. prof. Adam Kubiś. Podczas konferencji spojrzeliśmy szczegółowo na modlitwę "Ojcze nasz". Na początku poznaliśmy chrześcijański kontekst i niezwykłość tej modlitwy, a następnie analizowaliśmy poszczególne wezwania w niej zawarte starając się odnieść je do naszego życia.

Bożonarodzeniowe spotkanie Przyjaciół WSD

8 stycznia w naszej wspólnocie miało miejsce radosne wydarzenie. Jak co roku do naszego seminarium przybyli goście ze Stowarzyszenia Przyjaciół WSD na bożonarodzeniowe spotkanie, które rozpoczęliśmy Mszą Świętą. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Rafał Kułaga - rektor WSD. Wraz z nim Mszę koncelebrowali księża z zarządu.

Św. Jan pisze, że tylko ten, „kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga”. To dzięki miłości możliwy jest nasz kontakt z Bogiem. Pierwszym działającym w tej relacji jest sam Bóg. To pierwszeństwo wyraził w decyzji o miłości do nas przez wydanie na śmierć swojego Syna... Pierwszym krokiem zaś z naszej strony jest uwierzenie, że rzeczywiście Bóg nas ukochał i oddał dla nas swoje życie. Na drugim miejscu jest nasza miłość do Boga i drugiego człowieka. Ma ona wyrażać się w naszej codzienności... Bóg najlepiej wie, co jest dla nas dobre - mówił kaznodzieja.

Po Mszy nasi Przyjaciele zostali zaproszeni na aulę, gdzie ksiądz rektor wraz z dziekanem alumnatu złożyli noworoczne życzenia. Koordynator Stowarzyszenia Przyjaciół wyraził wdzięczność za działalność parafialnych Kół Stowarzyszenia Seminarium. Głos zabrali także przedstawiciele Przyjaciół. Następnie był czas na życzenia indywidualne przy łamaniu się opłatkiem oraz rozmowy przy kawie i ciastku.

Następnie rozpoczął się w seminaryjnym kościele Koncert kolęd. Zebrani mogli usłyszeć znane i lubiane kolędy oraz pastorałki w wykonaniu chóru Cantate Domino z parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, chóru alumnów WSD w Sandomierzu oraz połączonych zespołów. 

Ostatnim punktem spotkania była wspólna kolacja na seminaryjnym refektarzu połączona ze wspólnym śpiewem kolęd oraz recytacją wierszy zaprzyjaźnionego autora.

« 1 2 3 4 5
...
57 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net