ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Ostatnie pożegnanie Mateusza

Uroczystości pogrzebowe diakona Mateusza Niemca rozpoczęły się 8 września w kościele seminaryjnym p.w. św. Michała Archanioła w Sandomierzu. Mszy Świętej żałobnej przewodniczył ks. bp  Edward Frankowski. Homilię wygłosił ks. Szymon Brodowski, ojciec duchowny seminarium. Po Mszy św. odbyło się czuwanie modlitewne za śp. diakona Mateusza zakończone wspólną modlitwą różańcową oraz Apelem Jasnogórskim.


Dzień później uroczystości pogrzebowe odbyły się w parafii św. Jana Chrzciciela w Nisku, z której pochodził diakon Mateusz. Mszy św. przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. W modlitwie żałobnej uczestniczyli licznie zebrani duchowni, a także parafianie z parafii rodzinnej oraz parafii w Kocudzy, gdzie posługiwał diakon Mateusz podczas praktyki duszpasterskiej.

Rozpoczynając liturgię pogrzebową, ks. bp Nitkiewicz podziękował rodzicom śp. diakona Mateusza za syna i złożył wyrazy współczucia całej rodzinie.

Homilię wygłosił ks. dr Rafał Kułaga rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Przypomniał o kruchości ludzkiego życia, a także o nieuchronności śmierci, wobec której wszyscy pozostają bezradni. Trzeba być gotowym, gdy nasza misja na ziemi dobiegnie końca. 

Po Mszy św. kondukt żałobny wyruszył na cmentarz w Nisku, gdzie zostało złożone ciało diakona Mateusza.


Diakon Mateusz Niemiec urodził się 26 kwietnia 1994 r. w Stalowej Woli. Należał do parafii św. Jana Chrzciciela w Nisku. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 5 w Nisku  uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli.  W 2013 r., po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Niedługo przed święceniami kapłańskimi, które miał przyjąć w czerwcu tego roku uległ poważnemu wypadkowi. Od tego czasu przebywał w śpiączce w szpitalu w Lublinie. Miał zapewnioną troskliwą opiekę medyczną oraz otoczony był w całej diecezji modlitwą. Lekarze mimo ciągłych starań nie zdołali uratować jego życia. Zmarł 5 września w wieku 25 lat.


Mateusza cechowała pogoda ducha, życzliwość i chęć niesienia pomocy innym. Był zaangażowany w duszpasterstwo osób niesłyszących.  Wśród wychowawców seminarium duchownego oraz kolegów cieszył się bardzo dobrą opinią jako człowiek pracowity i odpowiedzialny. Jako taki pozostanie zapamiętany na zawsze.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Podsumowanie praktyk

W ramach wakacyjnych praktyk alumni III i IV roku uczestniczą w oazach wakacyjnych. Oazowy Dzień Wspólnoty w Ożarowie był podsumowaniem tegorocznych turnusów. Nie zabraknąć oczywiście także alumnów naszego seminarium. Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą, alumni ponownie spotkali się z uczestnikami rekolekcji oazowych. Dzień wspólnoty rozpoczęto od integracji. Centralnym punktem była Msza Święta pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Po Mszy Świętej odbył się marsz ewangelizacyjny. Kolejnym punktem programu był wieczór uwielbienia. Podczas wieczoru o oprawę muzyczną zadbał Oremuz Diecezji Sandomierskiej. Do tego występu Oremuz przygotowywał się przez kilkanaście dni. Dziękujemy wszystkim tym, którzy uczestniczyli w tym roku w rekolekcjach oazowych, oraz Dniu Wspólnoty. 

Rekolekcje kapłańskie 2019

 

W dniach 21-23 sierpnia w naszym seminarium odbyły się rekolekcje kapłańskie. Rekolekcje dla kapłanów poprowadził O. Eliot Marecki OFM, który jest ojcem duchownym we Wschowej k. Leszna. Podczas rekolekcji kapłani mogli zaczerpnąć ze źródła, którym jest Chrystus, aby owocniej pełnić swoją posługę kapłańską. 
W rekolekcjach uczestniczyło 21 kapłanów.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Dziękujemy wszystkim, którzy pościli i modlili się w intencji powołań do naszego Seminarium Duchownego w Sandomierzu oraz za kapłanów pełniących posługę w diecezji!!!

Nowi klerycy

10 lipca odbyła się I tura egzaminu i rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów do WSD w Sandomierzu. Na auli wykładowej kandydatów przywitali przełożeni wraz z ks. rektorem Rafałem Kułagą. Po napisaniu pracy kandydaci spotkali się z ks. wicerektorem, prefektem oraz ojcem duchownym. Po pomyślnym przebiegu kwalifikacji nowi alumni mogli nieco odpocząć i wypić zasłużoną kawę wraz z księżmi przełożonymi.

Przyjęci do WSD w Sandomierzu:
1. Dariusz Marek CICHOŃ z par. św. Michała Archanioła w Spiach.
2. Przemysław KOTUŁA z par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Godziszowie.
 
Nowi alumni rozpoczną kurs propedeutyczny 1 września, który pozwoli im poznać i wejść w życie naszego seminarium.

Przypominamy, że II tura naboru do WSD w Sandomierzu będzie trwała od 16 lipca do 18 września 2019 r. 

Prosimy o modlitwę w intencji nowych, świętych powołań do służby Bogu w Kościele.
Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty! Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów. Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wysiłków swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz twojej chwały! Wzbudź na nowo w Kościele swego Ducha, którego wylałeś na Apostołów.

Normalnie nienormalni

Ostatni w tym roku akademickim dzień skupienia poprowadził dla nas nasz ojciec duchowny ks. dr Rafał Kobiałka. Podczas konferencji dawał nam wskazówki na okres wakacyjny. Mówił także, iż mamy być trochę nienormalni. Nienormalni, czyli inni niż świat; mamy wyróżniać się przykładem i świadczyć własnym życiem o Chrystusie. Pomimo zmęczenia rokiem pracy intelektualnej, formacyjnej i fizycznej dotrwaliśmy do końca roku akademickiego, którego zwieńczeniem była Msza święta, której przewodniczył ksiądz Rektor. Zmęczeni, ale szczęśliwi, po zakończonym dniu skupienia udaliśmy się na zasłużone wakacje :)

Msza święta neoprezbiterów

Tradycją naszego seminarium jest Msza Święta prymicyjna księży neoprezbiterów w kościele seminaryjnym. Eucharystii przewodniczył były proboszcz kościoła św. Michała Archanioła - ks. Franciszek Sidor. W homilii ks. Paweł Lasek przestrzegał neoprezbiterów przed różnymi sytuacjami, które mogą ich czekać w życiu kapłańskim. Mówił, aby młodzi księża zwracali uwagę także na szczegóły oraz by troszczyli się o każdego człowieka. Życzył im także, by byli dobrymi kapłanami na wzór Chrystusa. Po Mszy Świętej księża neoprezbiterzy udzielili wszystkim zebranym błogosławieństwa. 

Boże Ciało

W ostatni czwartek tłumy wiernych wzięły udział w uroczystości Bożego Ciała w Sandomierzu. Procesja eucharystyczna przeszła główną ulicą miasta z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża do kościoła seminaryjnego pw. św. Michała Archanioła.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej rozpoczęła Msza święta, sprawowana przez sandomierskich duszpasterzy, kapłanów pracujących w Kurii diecezjalnej i seminarium duchownym, pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Nitkiewicza.

Podczas homilii ks. prał. Jerzy Siara przypomniał, że Eucharystia to największy dar Boga dla człowieka. Zwrócił także uwagę na elementy dobrego i owocnego uczestnictwa we Mszy św. – Papież Pius XII podkreślał, że Eucharystia jest źródłem i szczytem religii katolickiej.

Po Mszy świętej tłumy mieszkańców przeszły główną ulicą miasta, w procesji z Chrystusem eucharystycznym, zatrzymując się przy tradycyjnych czterech ołtarzach. Pierwszy znajdował się przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej z ul. Mickiewicza, drugi u zbiegu ulicy Koseły z ul. Mickiewicza, trzeci na wysokości cmentarza katedralnego i ostatni przy kościele seminaryjnym pod wezwaniem świętego Michała Archanioła.

W procesji eucharystycznej wzięli udział kapłani, kanonicy kapituły, parlamentarzyści, władze miasta, siostry zakonne, alumni sandomierskiego seminarium, przedstawiciele rzemiosła, członkowie wspólnot parafialnych, dzieci pierwszokomunijne oraz Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, Rycerze Kolumba. Chór Katedralny, prowadził śpiew przy ołtarzach eucharystycznych. 

Po przyjściu do ostatniego ołtarza do zgromadzonych wiernych słowo skierował bp Krzysztof Nitkiewicz. Przypomniał nam, że dzisiejsza procesja była także publicznym wyznaniem naszej wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Była znakiem naszego przywiązania do Kościoła i katolickiej tradycji, która pod różnymi pretekstami staje się ostatnimi czasy przedmiotem pogardy i kpiny. Ks. biskup wezwał również do modlitwy i pomocy poszkodowanym w wyniku nawałnicy mieszkańcom parafii Wierzchowiska. Procesja zakończyła się przy seminaryjnym kościele błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Święcenia kapłańskie

19 czerwca w bazylice katedralnej w Sandomierzu, biskup Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń prezbiteratu sześciu diakonom.

W homilii ks. bp mówił do mających przyjąć święcenia prezbiteratu o czekającej ich konfrontacji wizji kapłaństwa ukształtowanej w seminarium z rzeczywistością pracy duszpasterskiej. Zwrócił także uwagę na to jak wielki dar otrzymuje się poprzez sakrament kapłaństwa. Następnie słowami Madeleine Delbrêl, która porównuje kapłanów do psów pasterskich przestrzegł ich, aby nadal towarzyszyli Dobremu Pasterzowi, a nie uciekali do lasu jako wilki Biskup poprosił również obecnych o modlitwę za diakona Mateusza, który uległ poważnemu wypadkowi i przebywa w szpitalu.

Po homilii kandydaci do święceń złożyli ślub posłuszeństwa biskupowi. Następnie śpiewem litanii do Wszystkich Świętych wzywano pomocy orędowników przed gestem nałożenia rąk oraz modlitwą konsekracyjną, które były najważniejszymi momentami święceń kapłańskich. Nałożenie stuły i ornatu, obrzęd namaszczenia rąk, przekazanie kielicha i pateny do sprawowania Eucharystii oraz pocałunek pokoju dopełniły obrzędu święceń.

Uczestnicząc w liturgii eucharystycznej nowi kapłani Kościoła sandomierskiego po raz pierwszy koncelebrowali Mszę świętą. Przed błogosławieństwem neoprezbiterzy wyrazili swoją wdzięczność za dar otrzymanych święceń.

Neoprezbiterzy otrzymali także nominacje do parafii, w których podejmą pracę duszpasterską.

Nowi kapłani to:

1. ks. Maciej Gorazd, z parafii św. Mikołaja, biskupa, w Gierczycach,

2. ks. Łukasz Flis, z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie,

3. ks. Krzysztof Kozieł, z parafii pw. świętego Stanisława w Modliborzycach,

4. ks. Piotr Józef Pudło, z parafii w Godziszowie,

5. ks. Franciszek Jan Sidor, z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raniżowie

6. ks. Michał Bartłomiej Zelik, z parafii w Skotnikach.

Imieniny Piotra i Pawła

Do imienin Piotra i Pawła pozostało jeszcze kilkanaście dni, ale my już 18 czerwca składaliśmy życzenia naszym drogim solenizantom: księdzu Pawłowi Laskowi - wykładowcy Pisma Świętego oraz księdzu Piotrowi Tylcowi - naszemu prefektowi. Nasi solenizanci pełnią ważne funkcje, ponieważ ks. Paweł jest jedynym wykładowcą Pisma św. w seminarium, prowadzi wykłady na wszystkich rocznikach, więc jego posługa jest nieoceniona. Ks. Piotr natomiast pełni nie tylko funkcję prefekta, ale także troszczy się o Bibliotekę diecezjalną, a także Archiwum diecezjalne. Łączenie tych funkcji nie należy do najprostszych, ale ks. Piotr wykonuje je bardzo sumiennie i klerycy zawsze mogą liczyć na jego pomoc. Z okazji zbliżających się imienin pragniemy złożyć drogim solenizantom najserdeczniejsze życzenia, niech nie zabraknie pogody ducha, zdrowia oraz życzliwości bliźnich. Niech Bóg obdarza wszelkim potrzebnymi łaskami na drodze kapłańskiej posługi.

1 2 3 4
...
37 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net