ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Formacja

„Formacja duchowa powinna ściśle wiązać się z kształceniem intelektualnym i duszpasterskim i przy szczególnej pomocy kierownika duchowego tak być prowadzona, aby alumni uczyli się żyć w synowskiej i nieustannej łączności z Ojcem przez Syna Jego, Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. […] Trzeba nauczyć szukać Chrystusa w rzetelnym rozważaniu Słowa Bożego, w czynnym obcowaniu ze świętymi tajemnicami Kościoła, przede wszystkim w Eucharystii i codziennej modlitwie liturgii godzin; w biskupie, który ich posyła, i w ludziach, do których są posyłani, zwłaszcza w ubogich, małoletnich, słabych, grzesznikach i niedowiarkach. Niech z dziecięcą ufnością miłują i czczą Najświętszą Maryję Pannę, którą Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, dał uczniowi za matkę”. (por. DFK 8)Centralnym punktem formacji duchowej alumnów jest udział w codziennej Eucharystii w kaplicy seminaryjnej, seminaryjnym kościele św. Michała, czy bazylice katedralnej. Oprócz Mszy św. alumni uczestniczą w modlitwach i nabożeństwach według ramowego planu dnia. Ważna jest także prywatna adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, regularna spowiedź i rozmowy z ojcem duchownym. Zgłębianiu duchowości oraz weryfikowaniu postępu służą dni skupienia alumnów oraz rekolekcje: jesienne i wielkopostne.


© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net