ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Spotkanie Przyjaciół WSD

20 listopada "Wieczór Cecyliański" podsumował spotkanie członków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Sandomierzu.

Przedstawiciele Parafialnych Kół Przyjaciół po dwuletniej przerwie odwiedzili naszą uczelnię, gdzie odbyło się spotkanie organizacyjne oraz koncert chórowo-organowy.

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej w kaplicy kleryckiej, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. rektor Rafał Kułaga. Podczas Eucharystii modlono się o liczne i święte powołania do kapłaństwa oraz za zmarłych przyjaciół seminarium.

-Jest rzeczą trudną, a może nawet niemożliwą uwierzyć w przyszłe zmartwychwstanie człowiekowi, który „żyje według ciała i dąży do tego, czego chce ciało”. Natomiast jeżeli moje ciało staram się poddawać temu, co duchowe, i jeżeli rąk moich używam do czynienia dobra, a moich ust do głoszenia słów radości i pocieszenia , i w ogóle jeżeli moje ciało przemieniam w różnorodne narzędzie dobra — wówczas wiara w przyszłe zmartwychwstanie zaczyna mi się jawić jako naturalne uwieńczenie tego sposobu życia (...) - Coroczne spotkanie związane ze św. Cecylią jest przede wszystkim wyrazem naszej wdzięczności dla Przyjaciół seminarium, którzy są zrzeszeni w stowarzyszeniu, a także dla tych wszystkich, którzy są naszymi sympatykami i czynią dobro dla naszej wspólnoty - podkreślił ks. Rektor.

Po Mszy Świętej odbyło się walne zgromadzenie stowarzyszenia, w czasie którego przyjęto sprawozdanie z działalności koła przyjaciół WSD.

Uwieńczeniem przyjacielskiego spotkania był "Koncert Cecyliański" organizowany corocznie w kościele seminaryjnym w okresie wspomnienia św. Cecylii, patronki śpiewu kościelnego. Najpierw z koncertem wokalnym wystąpiły Chór Alumnów naszego seminarium oraz Chór "Gaude Vitae" z SDK w Stalowej Woli. Na zakończenie utwory organowe zaprezentował Paweł Opala.

- Bardzo się cieszymy, że dostaliśmy zaproszenie, aby wystąpić w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest seminarium. Cieszymy się, że możemy zaśpiewać dla takiej publiczności. Występ w kościele seminaryjnym jest dla nas okazją, aby zaśpiewać utwory religijne, które bardzo lubimy wykonywać - powiedziała Ewa Wojnarowska, dyrygent chóru "Gaude Vitae".

Spotkanie przyjaciół, artystów i zaproszonych gości zakończył wspólny posiłek w refektarzu kleryckim.

Dzień skupienia

W sobotę, 13 listopada, w naszej wspólnocie przeżywaliśmy dzień skupienia, który poprowadził ks. Józef Niżnik, kustosz sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Święto Niepodległości

W 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości nasza wspólnota świętowała to ważne wydarzenie dla wszystkich Polaków wraz z  mieszkańcami Sandomierza. 

Mszy św. w bazylice katedralnej przewodniczył ks. dr Jacek Marchewka, proboszcz parafii katedralnej, który wygłosił kazanie. Nie byłoby Rzeczpospolitej, nie byłoby Polski, nie byłoby wolności i naszej suwerenności, gdyby nie wiara: wiara strzeżona w polskich domach (...) Nie byłoby Polski, gdyby nie nadzieja, noszona i strzeżona przez ludzi odważnych i mądrych (...) Ludzi, którzy uwierzyli, że Ojczyzna – tak jak Królestwo Boże – jest w nas, i nikt, jeśli tylko sami z niej nie zrezygnujemy, nikt nam jej nie jest w stanie wyrwać! – mówił kaznodzieja.

Po Eucharystii uczestnicy liturgii przeszli na cmentarz katedralny pod pomnik 2. Pułku Piechoty Legionów, gdzie złożono kwiaty.

Wicemistrzowie Polski

W Rzeszowie zakończyły się X Mistrzostwa Wyższych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych w Piłce Siatkowej (6.11). Drużyna naszego seminarium zdobyła tytuł Wicemistrza Polski!

Historia nad Wisłą i Dunajem - spotkanie upamiętniające ks. Bonifacego Miązka

Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu wraz z Towarzystwem Naukowym Sandomierskim 5 listopada br. zorganizowało wieczór poświęcony ks. Bonifacemu Miązkowi, o którym powstała książka autorstwa p. Czesława Ryszki „Dwa powołania księdza Bonifacego Miązka”. Są w niej zawarte refleksje dotyczące życia i twórczości tego wybitnego absolwenta sandomierskiego Seminarium Duchownego, który zmuszony, na skutek prześladowań komunistycznych, do opuszczenia Polski, zasłynął jako profesor literatury na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jego twórczość była niejako zwierciadłem jego życia i przeżyć; podmiot liryczny (osoba mówiąca w wierszu) to najczęściej sam ks. Miązek
W promocji książki wziął udział bp Krzysztof Nitkiewicz, przyjaciele Upamiętnianego, oraz przedstawiciele środowiska akademickiego, politycy, publicyści, siostry zakonne, kapłani i klerycy.
Swoimi wspomnieniami o ks. Miązku podzielili się jego liczni przyjaciele: księża i uczeni, których spotkał w czasie swojej kariery; wszyscy oni podkreślali jego dobroć, hojność i intelektualny dryg.

Modlitwa za zmarłych rektorów i pracowników naszego seminarium

3 listopada podczas Mszy świętej sprawowanej w kościele seminaryjnym, modliliśmy się w intencji zmarłych rektorów, profesorów, wychowawców, alumnów, sióstr zakonnych, pracowników świeckich i dobroczyńców naszego seminarium. Mszy świętej przewodniczył ksiądz rektor Rafał Kułaga, który wygłosił także homilię.

Ks. Rektor podkreślił, że Zmartwychwstanie Jezusa sprawiło, iż wieczność i czas przenikają się w tajemniczy sposób. Jako ludzie wiary nie możemy więc patrzeć na świat tak, jakby Bóg nie był w nim obecny i w nim nie działał. Uświadamiamy sobie nie tylko wspólnotę ze zmarłymi, ale i solidarność ludzkiego losu, który kończy się dla wszystkich tak samo – śmiercią. To skłania nas do zastanowienia się nad własnym, przyszłym losem; nad naszą postawą, naszą odpowiedzialnością za swoje ziemskie powołanie i nad naszym nawróceniem.

Modlitwa za zmarłych biskupów i kapłanów

2 listopada w bazylice katedralnej modliliśmy się w intencji zmarłych biskupów i kałanów naszej diecezji. Mszy św. przewodniczył Ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, obecny był także Ks. bp senior Edward Frankowski. Wśród przybyłych wiernych byli obecni przedstawiciele parafii Baćkowice, w której posługę pełnił Sługa Boży Ks. bp Piotr Gołębiowski. Po Mszy św. biskupi wraz z kapłanami udali się do krypt, by tam odmówić modlitwę o radość życia wiecznego dla biskupów i kapłanów naszej diecezji.

Śp. ks. prof. Adam Kończak

Zmarł (6.11) ks. prałat Adam Kończak, wieloletni profesor, prefekt i wicerektor naszego Seminarium. Miał  80 lat i  lat 56 kapłaństwa.
Studia filozoficzno-teologiczne w latach  1959 - 1965 odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 12 czerwca 1965 roku.
Ukończył studia specjalistyczne z zakresu nauk biblijnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone w roku 1974 stopniem doktora.

 Dziękujemy Bogu za 42 lata pracy profesorskiej jako wykładowca i wychowawca sandomierskich alumnów.
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Obłóczyny

30 października, na zakończenie rekolekcji jesiennych, w kościele seminaryjnym ks. biskup senior Edward Frankowski poświęcił strój duchowny trzem alumnom III rocznika. Wraz z ks. biskupem Mszę św. sprawowali przełożeni, wychowawcy, profesorowie seminaryjni oraz kapłani z parafii, z których pochodzą alumni. We wspólnej modlitwie uczestniczyli rodzice i krewni, bliscy i przyjaciele nowo obłóczonych alumnów.

 Podczas homilii biskup Frankowski zauważył, że sutanna kapłanów, kleryków nie jest jedynie stylem ubierania się duchownych, ale jest również doskonałym narzędziem głoszenia Ewangelii. Uboga sutanna jest znakiem boskich darów, dla tych którzy opuścili wszystko i poszli za Jezusem. – Seminarium Duchowne jest miejscem szczególnego dialogu między tym, który powołuje i tym, który na to powołanie odpowiada: Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Z tego dialogu bosko-ludzkiego wyszły całe zastępy świętych i gorliwych kapłanów zapatrzonych w Chrystusa. Aby spełnić oczekiwania Kościoła diecezjalnego kandydaci do przyjęcia stroju duchownego powinni wpatrywać się w Maryję, mistrzynię życia kleryckiego i kapłańskiego – podkreślał bp E. Frankowski.

Po obrzędzie obłóczyn jeden kleryk z V kursu publicznie wyznał swoją gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu.

 

Przed błogosławieństwem nowo obłóczeni klerycy podziękowali Panu Bogu za dar powołania, zaś przełożonym seminarium i profesorom, rodzinom, przyjaciołom i wszystkim zgromadzonym za nieustannie wspieranie ich w przygotowaniu do otrzymania święceń kapłańskich.

Alumni, którzy przyjęli strój duchowny, to: Dariusz Cichoń z parafii pw. Św. Michała Archanioła w Spiach, Przemysław Kotuła z parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Godziszowie, Bartosz Pietrzykowski z parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Łoniowie. Do grona kandydatów do święceń diakonatu i kapłaństwa został włączony Piotr Żurawski z parafii pw. św. Leonarda w Turbi.

"Przyjaciele Pana Boga" - rekolekcje jesienne

W dniach 26-30 października nasza wspólnota seminaryjna przeżywała rekolekcje jesienne zatytułowane "Przyjaciele Pana Boga". W tym roku ćwiczenia duchowe poprowadził ks. Tomasz Jaklewicz, wieloletni redaktor "Gościa Niedzielnego", a obecnie proboszcz w Katowicach-Brynowie.
Podczas rekolekcji ks. Tomasz przybliżył nam sylwetki kilkunastu świętych. Ich prezentacja nie była jednak zwykłą biografią, ale raczej wskazywała na unikalny charyzmat każdego świętego, który doprowadził go do świętości.
Miało to na celu podkreślenie, że każdy człowiek powinien dążyć do świętości na swój unikatowy sposób. Wśród różnych świętych każdy z nas mógł znaleźć kilku swoich własnych, których sposób dążenia do świętości wydawał się najbardziej pociągający. Każda historia była także wzbogacona ogromnym osobistym doświadczeniem prowadzącego.

« 1 2 3
...
54 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net