ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

2024-01-12

Serdecznie zapraszamy na Uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu 

Serdecznie zapraszamy na Uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu, która odbędzie się 20 stycznia 2024 roku. Rozpocznie się ona
Mszą Świętą o godzinie 10.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła
w Sandomierzu. Następnie w budynku seminarium odbędzie się wykład pt.
 „Celebracja - piękno - życie. Benedykt XVI o liturgii”,
który poprowadzi ks. dr Tomasz Bać.    

 Serdecznie Zapraszamy.

2023-12-22

Seminaryjna wigilia

Boże narodzenie to szczególny okres. Przerwa od pracy, nauki, smaczne jedzenie, prezenty, rodzinna atmosfera i przede wszystkim Jezus Chrystus, który się rodzi. Wspomnieniu tej tajemnicy towarzyszy wiele tradycji, na przykład przystrojone choinki czy szopki. Jest jeszcze jeden bardzo ważny zwyczaj, mianowicie wieczerza wigilijna. W sandomierskim seminarium miała ona miejsce 22. grudnia. Rozpoczęła się nieszporami, którym przewodził ks. Biskup Edward Frankowski. Po zakończonych modlitwach wszyscy seminarzyści, przełożeni oraz zaproszeni goście udali się na refektarz, gdzie diakon odczytał fragment Ewangelii, a ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz pobłogosławił opłatki i zainaugurował wzajemne składanie świątecznych życzeń. Podczas spożywania wieczerzy seminarzyści wraz z księdzem rektorem grali i śpiewali kolędy. Następnego dnia, alumni wyjechali do swoich domów, aby rodzinnie spędzić Święta Bożego Narodzenia.

2023-12-08

„O, Waleczna Hetmanko”

Dla sandomierskiej wspólnoty seminaryjnej dzień 8. grudnia obchodzony jest jako święto patronalne. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. dr Michał Powęska, rektor naszego Seminarium. W swojej homilii nawiązał do tradycji sandomierskiej uczelni, w której czczona jest Matka Boża Niepokalanie Poczęta jeszcze przed ogłoszeniem dogmatu o niepokalanym poczęciu w 1854.

Swego rodzaju kontynuacją uroczystości są modlitwy pod figurą Najświętszej Dziewiczy na sandomierskim rynku, którym towarzyszy antyfona „Tota pulchra est Maria” (Cała piękna jesteś Maryjo). Zwieńczeniem dnia był śpiew Akatystu przygotowany przez seminarzystów i siostry służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Tym razem gościli na nim także alumni wraz z przełożonymi z Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

2023-12-06

Święty Biskup Miry

Sandomierskie seminarium odwiedził święty Mikołaj.  Alumni II roku przygotowali wizytę Mikołaja dla wszystkich kleryków, przełożonych, profesorów i pracowników WSD. Od samego rana Święty rozdawał drobne upominki, a wieczorem spotkał się z seminarzystami. Zlecił także przygotowanie quizu, którego zwycięzców czekały nagrody.

Święty Mikołaj Biskup żył na przełomie III i IV w. Był znany ze swej hojności i wrażliwości na potrzeby bliźnich.

2023-11-24

„W chwale Bożej, na niebiosach, płyną hymny dziękczynienia”

W sobotę 24. listopada w sandomierskim seminarium rozbrzmiewały głosy chórzystów. Z okazji wspomnienia św. Cecylii dziewicy i męczennicy, patronki śpiewu kościelnego, odbył się koncert zwany „Cecyliańskim”. Podczas występu swoje talenty zaprezentowali seminarzyści śpiewający w chórze kleryckim, prowadzi ks. mgr. Leszek Chamerski – wykładowca muzyki kościelnej w WSD w Sandomierzu. Usłyszeliśmy także utwory organowe wykonane przez dra Emanuela Bączkowskiego, wybitnego organisty z Warszawy, który pracuje pośród środowisk twórczych.

Honorowymi gośćmi byli przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, którzy jednocześnie przeżywali swoje spotkanie.

Całość rozpoczęła się wspólną Mszą Świętą dla Przyjaciół WSD, której przewodniczył ks. Rektor Michał Powęska. Bezpośrednio po Eucharystii, sympatycy sandomierskiego seminarium udali się na aulę, gdzie uczestniczyli  w spotkaniu podsumowującym ubiegły rok działalności stowarzyszenia. 

2023-11-19

Krew niosąca życie

W murach Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu odbyło się  XXX spotkanie stowarzyszenia HDK „Aima”. Był to czas podsumowania ostatniego roku. Jeden z naszych braci otrzymał nawet specjalne wyróżnienie.

HDK „Aima” to klub Honorowych Dawców Krwi w WSD w Sandomierzu. Swoją działalność rozpoczął 19. maja 1995 r. Od początku swojej działalności seminarzyści oddali już ponad 1000 litrów krwi. Każdego roku, w listopadzie odbywa się spotkanie członków klubu. Początkiem zawsze jest uroczysta Msza Święta, której w tym roku przewodniczył Rektor WSD ks. Michał Powęska. Gośćmi honorowymi byli przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża i członkowie Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sandomierzu. W ubiegłym roku akademickim, członkowie „Aimy” oddali 15 litrów krwi oraz 2 litry osocza. Reprezentanci PCK wręczyli klubowi odznaczenie związane z 65-leciem działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. Diakon Albert Bujak otrzymał odznaczenie HDK trzeciego stopnia, co znaczy, że zdeponował już ponad 6 litrów krwi.

„Do oddawania krwi zostałem zachęcony przez kolegów z klasy jeszcze przed seminarium w szkole średniej, co udało się pierwszy raz  chwilę po ukończeniu 18 roku życia. Oczywiście początkowo bardzo się bałem, nie wiedziałem jaka będzie moja reakcja, ale za każdym razem, towarzyszący stres był coraz mniejszy. Teraz nie sprawia mi to żadnego problemu. Kiedy wstąpiłem do seminarium, zostałem również członkiem klubu „Aima. Staram się czynić to regularnie, ale nie zawsze jest taka możliwość. Dlaczego to robię? Myślę, że jest to piękny gest pomocy drugiemu człowiekowi, szczególnie temu, który jest w największej potrzebie. Zapewne niejedna osoba, która oddała krew, przyczyniła się do uratowania czyjegoś życia. Mam nadzieję, że i ja w ten sposób komuś pomogłem, nie znając wcale tej osoby. Jest to gest bezinteresownej pomocy. Warto o tym pamiętać, że kiedyś my możemy tej krwi potrzebować, dlatego warto zachęcać do takiej pomocy także innych.” Powiedział diakon Albert.

2023-11-11

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie

W 105. rocznicę odzyskania Niepodległości, 11. Listopada 2023 r. alumni WSD w Sandomierzu uczestniczyli w Mszy świętej sprawowanej w bazylice katedralnej. Eucharystii przewodniczył Biskup Krzysztof Nitkiewicz. W swojej homilii ordynariusz nawiązał do obecnego stylu życia ludzi. Wskazał przede wszystkim na egoistyczny indywidualizm, bezduszny utylitaryzm i niemoralny pragmatyzm. Wykazał także, że aby się przed tym uchronić, należy żyć wiarą i Ewangelią. Biskup wskazał także na to, jak ważna jest Eucharystia.

Tego dnia nasi seminarzyści spotkali się także na wieczorze patriotycznym, który wpisał się na stałe w kalendarium naszego Seminarium. Co roku wieczór ten przygotowywany jest przez kleryków z III roku. Zawsze pobudza do refleksji i patriotycznych uczuć. Tym razem wszystko zaczęło się krótką lekcją historii, którą przeplatał śpiew pieśni patriotycznych, zazwyczaj powiązanych bezpośrednio z omawianymi wydarzeniami. Najciekawszym elementem spotkanie był quiz historyczny, podczas którego każdy świetnie się bawił. Całość zwieńczyło rozdanie nagród i dalsze wspólne świętowanie.

2023-11-04

„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19, 2b)

4. listopada w sandomierskiej Bazylice Katedralnej odbył się kolejny dzień świętości kapłanów, w którym uczestniczyli prezbiterzy całej diecezji.

 

 

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem godziny brewiarzowej, które poprowadzili sandomierscy seminarzyści. Następnie konferencję wygłosił ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczególną uwagę zwrócił na zmiany społeczno-kulturalne, które mają miejsce w Kościele Katolickim i na świecie. Dał też kilka praktycznych wskazań duszpasterskich oraz podzielił się swoim świadectwem. Podkreślił także, jak ważna jest praca z młodzieżą. Punktem kulminacyjnym spotkania była oczywiście Eucharystia, której przewodniczył Biskup Krzysztof Nitkiewicz.

« 1 2 3
...
68 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net