ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Modlitwa o beatyfikację

11 listopada o godz. 7.30 zapraszamy do kościoła seminaryjnego na Mszę Świętą i wspólną modlitwę o rychłą beatyfikację Sługi Bożego ks. Wincentego Granata. 

 


Biuro Postulacji Sługi Bożego Ks. Wincentego Granata zaprasza do wspólnej modlitwy o rychłą beatyfikację kapłana naszej diecezji, ks. prof. Wincentego Granata - rektora KUL, każdego 11 dnia miesiąca, w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła w Sandomierzu.

 

Msze św. w tej intencji ze specjalną modlitwą o beatyfikację będą celebrowane w niedziele o godzinie 7.30, a w dni powszednie o 6.30 (lipiec-wrzesień 0 godz. 7.00)

 


Bóg z nami

W dniach 26-29 października przeżywaliśmy rekolekcje jesienne, które poprowadził ks. Wojciech Janyga ze wspólnoty Emmanuel. W swoich naukach kaznodzieja zwracał raz po raz uwagę na adorację Najświętszego Sakramentu, z której wypływa radość i pokój - fundamenty przyszłej ewangelizacji. Prowadzący dawał nam również wskazówki dotyczące życia wspólnotowego; często odwołując się do Osoby i czynu kard. Karola Wojtyły wskazywał, że dojrzałymi postawami w życiu wspólnym są: komunia i konfrontacja - umiejętność bycia sobą i wyrażania własnego zdania z poszanowaniem drugiego. Barwny, bogaty w porównania i obrazowy język jak np. nie dajcie się zatrzasnąć w klatce rozumu; jesteście dla świata jak obiekty z katolickiego skansenu; Msza, modlitwy, znowu Msza - i ta pralka automatyczna chodzi i chodzi... pomagał odnaleźć bezbłędnie siebie w tym, co chciał nam przekazać rekolekcjonista. Jednym z kluczowych punktów refleksji księdza Wojciecha były pragnienia - to czego my naprawdę chcemy, oczekujemy od Boga, co nam naprawdę w duszy gra, podkreślał abyśmy byli odważni i gorliwi w spełnianiu zadania powierzonego nam od Boga, bo inaczej staniemy się karykaturami siebie. Ks. Wojciech kładł również nacisk na istotną prawdę, że każdy z nas ochrzczonych jest Dzieckiem Boga, Synem Króla i stąd właśnie wypływa nasza nieskończona godność; zachęcał nas przy tym, abyśmy tą prawdą sycili się, rozważając jak wiele ona znaczy. Wielu z nas spędziło długie godziny na adoracji Najświętszego Sakramentu, także nocnej, a długopisy w kaplicy paliły się w rękach, aby zapisać złote myśli krasomówcy. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za rekolekcje; prosimy przy tym o modlitwę w intencji dobrych owoców tego czasu i ks. Wojciecha.

Nasi na podium

W kolejnych, XI już Mistrzostwach Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Krakowie, nasza reprezentacja zdobyła zaszczytne trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Po emocjonującym starciu z Franciszkanami udało się zakończyć mecz 3:1 w setach na korzyść drużyny z miasta Ojca Mateusza. Mamy nadzieję, że siatkarski zapał nie wystygnie i tym bardziej będziemy grać w siatkę przez cały rok akademicki. 

Oto za chwilę

W połowie października rozpoczęła się kolejna edycja Szkoły Ceremoniarza i Lektora w WSD w Sandomierzu. W tym roku inauguracyjne spotkanie obejmowało: część teoretyczną, Mszę Świętą, agapę i spotkanie formacyjno-modlitewne. Jak mówił św. Dominik Savio: Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki. Życzymy więc wiele pogody ducha ministrantom z naszej diecezji w pełnieniu służby przy ołtarzu.

Okryty chwałą pokory

Odpusty kojarzą się nam z kramarzami, słodkim aromatem różnych słodkości porozstawianych na stoiskach, mnóstwem ludzi i uroczystą, podniosłą Mszą Świętą. Nie inaczej było 9. października w Sandomierzu, gdzie obchodziliśmy odpust ku czci bł. Wincentego Kadłubka. Mimo, że jest to dość odległa chronologicznie postać (żył w XIII w.), to nie stanowi przeszkody, abyśmy mogli od Mistrza Wincentego uczyć się dzisiaj.
Po modlitwie ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza w kościele seminaryjnym, przeszliśmy z relikwiami bł. Patrona w uroczystej procesji ulicami naszego miasta. Po dotarciu do katedry, uczestniczyliśmy w Mszy Świętej odpustowej, której przewodniczył ks. bp Ordynariusz, a kazanie wygłosił ks. dr Jacek Marchewka - proboszcz sandomierskiej katedry. Kaznodzieja zachęcał, abyśmy w naszych środowiskach dzieli się swoimi darami - podobnie jak Mistrz Wincenty myśleli najpierw o służbie, potem o zaszczytach. Na zakończenie Eucharystii odśpiewaliśmy Te Deum, a ks. biskup udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Uroczystość uświetnili licznie zebrani księża prałaci i kanonicy Kapituły Katedralnej, przedstawiciele Kapituł ościennych diecezji, przedstawiciele władz samorządowych i rządowych, władze oświatowe, rycerstwo sandomierskie, chór katedralny i licznie zebrani wierni. 

Doprowadzić do wiary...

W sobotę, 8 października, gościliśmy w naszych murach Forum Katechetyczne, które poświęcone było formacji katechumenów (kandydatów do chrztu), także w świetle nauczania śp. bpa Wacława Świerzawskiego - mistagoga liturgii i założyciela Zgromadzenia Sióstr Jadwiżanek, w których to charyzmacie liturgia zajmuje istotne miejsce. Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem przez uczestników Domu Długosza; następnie we wspólnej modlitwie uczestniczyli katechiści, siostry zakonne ze Zgromadzenia Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego na czele z s. Moniką Budytą, przełożoną generalną oraz wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego.
Biskup Krzysztof Nitkiewicz mówił w homilii o potrzebie wsłuchiwania się w głos Boga. Zachęcił do naśladowania Najświętszej Maryi Panny, która przyjmuje Słowo Boże i pozwala mu się prowadzić. Jednocześnie pozostaje uważna na głos ludzi, co pomaga jej w podejmowaniu właściwych decyzji, przestrzegał przy tym, abyśmy strzegli się zamykania kogoś w ramach naszego myślenia. 
W trakcie trwania forum uczestnicy wysłuchali wykładu s. prof. dr hab. Adelajdy Sielepin CHR pt. „Jaka wizja katechumenatu? Próba interpretacji dziedzictwa ks. bp. Wacława Świerzawskiego” oraz podzielić się doświadczeniami z pracy duszpasterskiej w wybranych ośrodkach katechumenalnych w Polsce. Odbył się również panel dyskusyjny.

Całość spotkania prowadził i moderował ks. Piotr Przybysz, Duszpasterz Archidiecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego w Łodzi.

Święci wołają o świętych

3. października był dla naszej wspólnoty nie tylko dniem inauguracji nowego - 202. roku akademickiego, ale także okazją do upamiętnienia 80. rocznicy śmierci bł. ks. Antoniego Rewery - proboszcza parafii św. Józefa w Sandomierzu, na terenie której znajduje się nasze Seminarium. W spotkaniu modlitewnym uczestniczyły także rodziny Radia Maryja z naszej diecezji, a nawet spoza. Mszy Św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. bp Krzysztof Nitkiewicz - biskup sandomierski, a w modlitwie uczestniczyli: ks. bp Edward Frankowski - biskup pomocniczy senior, o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, założyciel Radia Maryja, ks. prof. dr hab. Marek Tatar z UKSW w Warszawie, który wygłosił prelekcję o heroizmie ks. Rewery, ks. dr Jerzy Dąbek obecny proboszcz parafii św. Józefa, zarząd Seminarium, a także licznie zebrani księża, którzy przybyli wraz ze swoimi parafianami. Kaznodzieja podkreślał znaczenie prawdy w życiu ks. Rewery, a także to, że to właśnie za nią przyszło mu oddać życie. Po Mszy Św. zabrała głos Matka Victoria Kwiatkowska - przełożona generalna Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, min. zachęcając nas, kleryków, abyśmy szli za przykładem błogosławionego proboszcza z Sandomierza, bo święci wołają o świętych. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i Siostrom od Św. Franciszka Serafickiego za możliwość wzięcia udziału w tej uroczystości.

Radujmy się więc, dopóki młodzi jesteśmy

Hymn Gaudeamus igitur jest powszechnie znany w świecie uczelni, nie tylko kościelnych. 3. października wybrzmiał on, dzięki chórowi kleryckiemu, ponownie w murach naszej Alma Mater. Hymn ten wraz z wykładem dr hab. Czesława Kłaka - prof. UP w Krakowie, pt. Tajemnica duszpasterska w świetlne prawa polskiego był jednym z punktów uroczystości inauguracyjnych, które rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele seminaryjnym, którą celebrował bp Krzysztof Nitkiewicz, a współcelebrowali: ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka - dziekan Wydziału teologii KUL, księża z zarządu, profesorowie i przybyli goście. Ks. Dziekan dokonał aktu immatrykulacji sześciu alumnów I roku, którym wręczył indeksy. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz samorządowych, uczelnianych, służb mundurowych oraz wymiaru sprawiedliwości. Inauguracja zatem za nami, życzymy sobie, a także innym studentom, aby młodzieńcza radość była dobrym zaczynem na przyszły rok akademicki.

Szczęść Wam Boże, ktoś nas wita, setka zakonnic w habitach

O bieszczadzkich wędrówkach powstało wiele przygrywek, opowieści, gawęd i pieśni, jak choćby ta, której fragment został przytoczony w tytule. W dniach 12-16. września nasi najmłodsi bracia wybrali się z księżmi przełożonymi na pierwszy rocznikowy wyjazd w góry. Oprócz wędrówek po szlakach, gdzie nigdy nie brakuje przygód i wysiłku, był to także czas modlitwy i wzajemnego poznawania się. Życzymy braciom z I roku, aby czas seminarium dobrze wykorzystali w przygotowanie do kapłaństwa.

Witaj, Gwiazdo Słońce nam ukazująca

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,

Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...

Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną

I światła szarego blask sączy się senny...

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...Tak o jesiennej aurze pisał na początku XX wieku Leopold Staff. W samym utworze da się wyczuć melancholię i monotonię, która wraz z dżdżem spada na ludzi... My jednak, w naszym Domu października nie zaczęliśmy od wieczora poetyckiego:), a od modlitwy. Tradycyjnie w I sobotę miesiąca zgromadziliśmy się w kościele seminaryjnym, aby uczcić Niepokalane Serce Maryi. Po Eucharystii odmówiliśmy różaniec, który jak powiedział celebrans - Ojciec duchowny Rafał Kobiałka - jest potężną bronią w walce z pokusami. Polecaliśmy Bogu, przez wstawiennictwo Matki Bożej, prośby złożone w skrzynce intencji w naszym kościele i poczcie internetowej. Modliliśmy się także za naszą wspólnotę, aby nam w czasie pochmurnych i już coraz krótszych dni Maryja wskazywała Jezusa - Słońce nie znające zachodu.
 
Maryjo, wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się za nami!

« 1 2 3
...
60 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net