ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Pożegnanie diakonów

Pożegnanie diakonów to trudny, ale i radosny moment dla tych, którzy już wkrótce otrzymają święcenia kapłańskie. To czas wspomnień chwil dobrych, radosnych i zabawnych, a także trudnych i może czasem smutnych. W tym roku pożegnaliśmy kolejnych zawodników z "naszej szkółki" WSD Sandomierz (gdyż taki był motyw przewodni tegorocznego pożegnania). Ta "elitarna szkółka" wydaje kolejne pokolenia nowych kapłanów, którzy zasilają reprezentację naszych księży w diecezji. Już wkrótce będziemy mogli zobaczyć ich w różnych parafiach naszego lokalnego Kościoła. Prośmy za nimi w modlitwie, by byli dobrymi kapłanami, a ich patron św. Piotr niech nieustannie oręduje za nimi w niebie.

Przybyli po roku

Tradycją naszego seminarium jest to, iż księża Neoprezbiterzy, którzy byli święceni w ubiegłym roku akademickim sprawują Eucharystię w kaplicy seminaryjnej. Mszy św. zgodnie z tradycją przewodniczył były proboszcz kaplicy seminaryjnej - ks. Krzysztof Dzierżak. Kazanie wygłosił ks. Paweł Surowiec uwrażliwiając nas rozwój wiary. Mamy być w przyszłości księżmi wierzącymi, ponieważ wiara jest fundamentem w kapłaństwie.

Święcenia Diakonatu

W piątek, 1 czerwca w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Nisku, sześciu alumnów roku piątego otrzymało z rąk księdza biskupa seniora Edwarda Frankowskiego święcenia diakonatu.
Podczas liturgii święcenia przyjęli:
  • Łukasz Flis - parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie
  • Maciej Gorazd - parafia św. Mikołaja w Gierczycach
  • Mateusz Niemiec - parafia św. Jana Chrzciciela w Nisku
  • Piotr Pudło - parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Godziszowie
  • Franciszek Sidor - parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raniżowie
  • Michał Zelik - parafia św. Jana Chrzciciela w Skotnikach

W przeddzień święceń, w kościele seminaryjnym, ksiądz Rektor Rafał Kułaga przyjął od kandydatów do święceń wyznanie wiary, składane w obecności wiernych zebranych podczas ostatniego nabożeństwa majowego, a także kandydaci do świeceń diakonatu zobowiązali się do zachowywania celibatu, codziennej modlitwy liturgią godzin oraz do czci i posłuszeństwa biskupowi.

Twoja Cześć Chwała

"Dziś u nas procesja Bożego Ciała. Przy pierwszym ołtarzu wyszedł ogień z Hostii świętej i przeszył mi serce – i usłyszałam głos: Tu jest odpocznienie Moje. Żar zapalił się w sercu moim; czułam, że jestem przemieniona cała w Niego". 

"W pewnej chwili, kiedy był ten obraz wystawiony w ołtarzu na procesji Bożego Ciała, kiedy kapłan postawił Przenajświętszy Sakrament i chór zaczął śpiewać, wtem promienie z obrazu tego przeszły przez Hostię świętą i rozeszły się na cały świat. – Wtem usłyszałam te słowa: Przez ciebie, jako przez tę Hostię, przejdą promienie  miłosierdzia na świat. Po tych słowach głęboka radość wstąpiła w duszę moją" (Dzienniczek S. Faustyny 1153, 468)

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zbliża nas do Chrystusa i pogłębia naszą miłość do Eucharystii. Procesja Eucharystyczna to manifestacja naszej wiary. Mszy świętej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przewodniczył Biskup Sandomierski - Krzysztof Nitkiewicz. Następnie wyruszyła procesja do Seminarium Duchownego, gdzie przed kościołem św. Michała Archanioła znajdował się ostatni z czterech ołtarzy.

 
 

Jubileusz kapłański

"Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu" Jan Paweł II
 
W dniu 29 maja kapłani diecezji Sandomierskiej i Radomskiej, którzy zostali wyświęceni 25 lat temu obchodzili swój jubileusz. Mszy świętej w kościele seminaryjnym przewodniczył J.E. ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Kazanie wygłosił ks. dr Marek Kozera - wykładowca naszego seminarium, a zarazem były wychowawca czcigodnych jubilatów podczas ich studiów seminaryjnych. Życzymy by Matka Boża otaczała płaczem swej opieki naszych jubilatów.

Spotkania z ministrantami

W dzień matki 26 maja po raz kolejny udaliśmy się do dekanatów naszej diecezji, by spotkać się z ministrantami. Ekipa diakona Damiana Blachy udała się do Baranowa Sandomierskiego. Podczas Mszy świętej w kościele parafialnym miał miejsce obrzęd ustanowienia lektorów. Po Mszy świętej odbyło się krótkie spotkanie z klerykami, podczas którego klerycy dzielili się świadectwem swojego powołania. Następnie w plebańskich ogrodach odbyło się spotkanie przy grillu.
Ekipa diakona Konrada Durmy udała się do parafii Obrazów, gdzie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu modliła się o nowe powołania wraz z ministrantami przybyłymi z dekanatu Klimontów. Następnie alumni poprowadzili spotkanie, podczas którego opowiedzieli o życiu seminaryjnym. Spotkanie zakończył wspólny grill.

Rekoronacja obrazu

Przez 9 kolejnych dni przygotowywaliśmy się do wydarzenia, które było ważne, nie tylko dla nas kleryków, zarządu seminaryjnego oraz księży profesorów, ale także dla mieszkańców miasta Sandomierza. Uroczystość Rekoronacji obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, to coś więcej niż tylko nałożenie koron na skronie Maryi. To uznanie Jej naszą Matką i Królową. Aktu Rekoronacji dokonali wspólnie w Święto Matki Kościoła ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz oraz ksiądz biskup Edward Frankowski. Mszę świętą ubogacił utwór skomponowany na tę okazję przez kleryka Piotra Żurawskiego. Na zakończenie Eucharystii odśpiewana została Litania Loretańska. Następnie zaproszeni goście udali się na poczęstunek do refektarza seminaryjnego. W związku z Rekorancją w naszym Kościele seminaryjnym w każdą pierwszą sobotę miesiąca będą odbywały się nabożeństwa maryjne przed wizerunkiem Maryi z Dzieciątkiem Jezus.

Majówka po Wiśle

Majówka na statku po Wiśle to coś nowego w naszej diecezji. Ta nietypowa forma nabożeństwa majowego spotkała się z licznym odzewem mieszkańców Sandomierza. Obecni byli także przedstawiciele duchowieństwa sandomierskiego, siostry zakonne, wspólnota WSD oraz ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, który był głównym inicjatorem tego wydarzenia. Podróż rozpoczęła się z przystani przy bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego. Po dopłynięciu w okolice wzgórza Salve Regina odśpiewano Litanię Loretańską. Następnie statek wyruszył w kierunku Gór Pieprzowych, podróży towarzyszył śpiew pieśni maryjnych prowadzony przez młodzież naszej diecezji. Po około półtora godzinnej podróży zakończono rejs. Uczestnicy rejsu byli bardzo zadowoleni z wyjątkowej żeglugi po Wiśle połączonej ze wspólną modlitwą.

Jerycho różańcowe

Idea Jerycha różańcowego nawiązuje do księgi Jozuego, w której opisane są losy narodu żydowskiego, który kroczy do Ziemi Obiecanej. Podczas zdobywania miasta Jerycho; żydzi wytrwale trwali przy Bogu wierząc, że wesprze ich w walce z mieszkańcami ziemi Kanaan. Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.
Jerycho to nieprzerwane czuwanie przed Najświętszym Sakramentem, w tym także Msza święta i modlitwa różańcowa. 
Jerycho w naszej wspólnocie rozpoczęła Msza święta wotywna o Najświętszej Maryi Pannie z Wieczernika, po której rozpoczęte zostało całonocne czuwanie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Podczas czuwania odmawialiśmy wspólnie 4 części różańca, polecając w modlitwie naszą diecezję, a także modliliśmy się w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich do naszego seminarium. Dziękujemy wszystkim, którzy łączyli się z nami duchowo podczas Jerycha odbywającego się w naszym seminarium.

Jubileusz ludzi pracy

5 maja w Bazylice katedralnej Jubileusz obchodzili ludzie pracy, rzemieślnicy i przedsiębiorcy. Eucharystii przewodniczył J.E. ks. abp Józef Kupny - metropolita wrocławski. Mszę świętą koncelebrowali ks. bp Krzysztof Nitkiewicz i ks. bp Edward Frankowski oraz kapłani z diecezji. Metropolita podczas kazania podkreślał, iż pracodawcy i pracownicy mogą i powinni w swoich środowiskach świadczyć o Chrystusie. Podał wiele przykładów jak swoim postępowaniem możemy wprowadzać Ewangelię w codzienne życie. To właśnie ludzie pracy mogą dotrzeć tam, gdzie księża normalnie nie mają dostępu. Ksiądz arcybiskup wyraził także wdzięczność z możliwości wspólnego uczestnictwa w Jubileuszu naszej diecezji.

« 1 2 3
...
26 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net