ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Droga wiodąca do krzyża

W Wielki Piątek grupa alumnów uczestniczyła w nabożeństwie drogi krzyżowej prowadzącej do Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Następnie alumni uczestniczyli w liturgii sprawowanej pod przewodnictwem księdza biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Krzyż jest znakiem miłości i zwycięstwa, jest znakiem Chrystusa, który stał się dla nas posłusznym aż do śmierci.

Wielki Piątek

Wielki Piątek prowadzi nas do krzyża, który podczas tego dnia jest w centrum naszych rozważań i myśli. Liturgii w katedrze przewodniczył ksiądz biskup senior Edward Frankowski. Podczas homilii ksiądz biskup mówił o krzyżu, który często jest niechciany w naszych czasach, a na którym zbudowana jest cała cywilizacja. Odniósł się również do niedawnego pożaru katedry Notre Dame. Utrata serca Kościoła Europejskiego jest dla nas okazją, aby zastanowić się nad kondycją naszą i Kościoła Powszechnego.

Po liturgii Pan Jezus został złożony do Grobu. Kościół zachęca nas byśmy trwali przy Grobie Pańskim oczekując na radosne Święto Paschalne.

Uczta Pańska

Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła obchody Triduum Paschalnego. Liturgii celebrowanej w Bazylice Katedralnej przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Homilię wygłosił ks. Waldemar Gałązka. Podczas Mszy przewodniczący liturgii dokonał obrzędu umycia nóg na pamiątkę czynu Jezusa z Ostatniej Wieczerzy. Wielkoczwartkowa wieczorna liturgia zwraca naszą uwagę na sakrament kapłaństwa i Eucharystii, którą Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy nakazał sprawować do końca świata na jego pamiątkę. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do "Ciemnicy", gdzie wierni będą dziękować Jezusowi za wielki dar, jakim uczynił dla nas samego siebie.

Msza Krzyżma

W Wieli Czwartek przed południem w Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli ks. bp Krzysztof Nitkiewicz wraz z ks. bp Edwardem Frankowskim i kapłanami z diecezji celebrowali Mszę Krzyżma. Podczas tej Mszy biskup poświęcił święte oleje (chorych, katechumenów i krzyżma).
Wielki Czwartek to święto kapłanów, dlatego podczas Mszy Świętej księża odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie złożone w dniu święceń. Ksiądz biskup przypomniał kapłanom, że mają należeć tylko do Chrystusa. Wezwał wszystkich duchownych, aby swoją miłość do Chrystusa okazywali szczególnie w pobożnym sprawowaniu Eucharystii.
Również Liturgicznej Służby Ołtarza obchodzi dzisiaj swoje święto, więc nie mogło zabraknąć ministrantów, lektorów, ceremoniarzy i animatorów z całej naszej diecezji. Ksiądz biskup wyraził gorące pragnienie, by z ich grona wyszli nowi kapłani, którzy będą gotowi poświęcić swoje życie dla Chrystusa. 

Misterium Męki Pańskiej

W Wielką Środę klerycy z roku IV i III uczestniczyli we Mszy świętej w kościele pw. Ducha Świętego. Po Eucharystii alumni brali udział w Misterium Męki Pańskiej, które przygotowali wraz z nauczycielami i wychowawcami pracującymi w ośrodku " Radość Życia" i oczywiście dziećmi i młodzieżą. Przedstawienie wzbudziło wielki podziw wśród zebranych w świątyni dla młodych aktorów. Po przedstawieniu alumni udali się do klas, gdzie wspólnie z dziećmi, ich rodzicami i wychowawcami spożyli wspólne śniadanie Wielkanocne. Podczas śniadania był czas na życzenia i wspólne rozmowy.

Hosanna Hosanna!!!

Niedziela Palmowa zwana też Niedzielą Męki Pańskiej. Przed południem wszystkich zebranych na Rynku Starego Miasta powitał ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, następnie poświęcił palmy. Po odczytaniu Ewangelii przez diakona wyruszyła procesja do kościoła pw. św. Józefa. Kościół zapełnił się młodzieżą, która przybyła z całej diecezji. W homilii ks. bp Edward Frankowski mówił o młodzieży. Zachęcał, by modlić się za maturzystów o pomyślne zdanie egzaminów i dobry wybór drogi życiowej. Po Mszy św. w domu katolickim odbył się konkurs palm.

Miejska Droga Krzyżowa

W sobotę, przed Niedzielą Palmową, o godzinie 15.00 nabożeństwem koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęliśmy Sandomierską Drogę Krzyżową. Tegoroczna droga krzyżowa wiodła do naszego kościoła seminaryjnego. W nabożeństwie uczestniczyli księża biskupi, kapłani, siostry zakonne, alumni, młodzież, dzieci i wielu mieszkańców naszego miasta.
Uczestnictwo w drodze krzyżowej pozwala nam na nowo pogłębić relację z Chrystusem i drugim człowiekiem.

Klerycy w Dwikozach

Na kolejne spotkanie z ministrantami udała się grupa kleryków na czele z diakonem Krzysztofem Koziełem. Tym razem klerycy udali się do parafii pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach, w dekanacie Zawichost. Spotkanie rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu.

Ekstremalnie z Jezusem

Msza św. w kościele pw. Świętego Ducha rozpoczęła tegoroczną Ekstremalną Drogę Krzyżową z Sandomierza. Eucharystii przewodniczył Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu - ks. Rafał Kułaga, a homilię wygłosił ks. Bogusław Pitucha. Podkreślił, że koniec Wielkiego Postu to dobry moment na podsumowania naszych postanowień, naszych uczynków. Wszystkie ćwiczenia Wielkopostne miały służyć naszemu nawróceniu, naszej wewnętrznej przemianie. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest sprawdzianem naszego ducha i sił. W tym roku przebiega ona pod hasłem: Kościół XXI wieku. EDK pomaga nam w samotności i skupieniu naśladować Jezusa Chrystusa. To piękne doświadczenie bycia sam na sam z Jezusem. Podczas EDK doświadczamy własnych słabości, ale też miłości, wspólnoty i braterstwa.

Na zakończenie Mszy słowo do zebranych w świątyni skierował Biskup Sandomierski - ks. dr Krzysztof Nitkiewicz, mówił: droga krzyżowa jest zawsze zjednoczeniem z Chrystusem umierającym. Stajemy pod Jego krzyżem i tam możemy przyjąć różne postawy, możemy być Maryją, Janem ale też możemy być złym łotrem czy też biernymi obserwatorami widowiska. Potrzeba nam takich wydarzeń jak Ekstremalna Droga Krzyżowa, by pociągnąć innych swoim przykładem. Chrystus chce byśmy z nim umierali. Biskup zachęcił do ofiarowania tej EDK w intencji świętości kapłanów, także za maturzystów i młodych.    

W drogę prowadzącą z Sandomierza do Ożarowa udała się grupa 16 kleryków. Pomimo trudnych warunków pogodowych, w godzinach porannych wszyscy dotarli do celu. Mimo trudu i zmęczenia wszyscy czuli radość z doświadczenia spotkania z Jezusem na Jego drodze krzyżowej.


Dzień skupienia

W dniach 6/7 kwietnia przeżywaliśmy dzień skupienia, który poprowadził nasz ojciec duchowny ks. dr Rafał Kobiałka. Tym razem skupiliśmy się na tym jak przeżywać triduum paschalne. Ojciec w krótkich słowach przypomniał nam, które elementy są w poszczególnych dniach triduum najważniejsze. Zachęcił nas również, abyśmy przeczytali list okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych. 

« 1 2 3
...
35 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net