ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Szkoła Ceremoniarza i Animatora

W pierwszą sobotę czerwca w naszym seminarium gościliśmy uczestników Szkoły Ceremoniarza i Animatora, która w tym roku odbywała się zdalnie. Była to zatem pierwsza okazja do spotkania wszystkich uczestników nie tylko przez Internet.

Czas został wypełniony przez spotkanie formacyjne prowadzone przez ks. Wojciecha Zająca – duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza, spotkania w grupach z klerykami oraz modlitwę w kościele seminaryjnym. Podsumowaniem była pierwszosobotnia Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rektor.

Kaznodzieja podkreślał wartość wzajemnej wdzięczności za to, co otrzymujemy od Boga i ludzi, szczególnie w czasie pandemii, kiedy możliwość spotkania i kontaktu często jest ograniczona. Wdzięczność to cecha ludzi szlachetnych, którzy nie uważają, że wszystko im się należy. To cecha ludzi pokornych, którzy dostrzegają, że nie są samowystarczalni i często potrzebują pomocy Boga i ludzi. Groszem ubogiej wdowy jest postawa miłości okazywana przez tych, którzy czasem sami mało miłości zaznali. Takim wdowim groszem może być każdy uśmiech, każda modlitwa i każde dobre słowo ze strony kogoś, kto sam wiele dobra potrzebuje. Komentując dar ubogiej wdowy, Pan Jezus poucza nas, byśmy nie mierzyli dobra miarami tego świata. Bóg wysoko ceni każdą okruszynę dobra, jeśli tylko dajemy ją szczerym sercem.

Spotkanie zakończyła agapa.


Uroczystość Bożego Ciała

Uroczystości Bożego Ciała w sandomierskiej bazylice katedralnej, przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Mszę św. koncelebrowali z ordynariuszem sandomierskim kapłani z kurii diecezjalnej, seminarium duchownego oraz z miejscowej parafii. Uczestniczyli w niej przedstawiciele różnych grup duszpasterskich oraz miejscowych środowisk, od najmłodszych po najstarszych, a także turyści.
Po Mszy świętej, uczestnicy liturgii wyruszyli w stronę sandomierskiego rynku ul. Mariacką, gdzie ustawione były ołtarze. Chór Katedralny prowadził śpiew przy ołtarzach eucharystycznych. Na zakończenie procesji bp Krzysztof Nitkiewicz podziękował wszystkim za udział i powiedział, że dzisiejsza procesja, szczególnie na Rynku Sandomierskim miała charakter ewangelizacyjny, następnie udzielił zebranym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa Księdza Rektora

1 czerwca świętowaliśmy w naszym seminarium srebrny jubileusz kapłaństwa ks. rektora Rafała Kułagi.

Mszę św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza koncelebrowali obok Jubilata, bp Edward Frankowski i księża z Sandomierza oraz z Ukrainy. Kazanie wygłosił oficjał sądu ks. kan. Michał Grochowina.

Składając życzenia księdzu Rektorowi, Biskup Ordynariusz nawiązał do wiersza ks. Bonifacego Miązka, absolwenta naszego seminarium, w którym mówił, że kapłan, na wzór Chrystusa, jest „wydany ludziom jak codzienność, w dłonie dobrych i złych”.

- Radość miesza się ze łzami, zapał rozpierający piersi z bezsilnością, nadzieja z przygnębieniem. A Chrystus mówi: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Nie oczekuj od nikogo ani podziękowań, ani przeprosin, bo Ja jestem twoją nagrodą. Dlatego nie mogę dodać niczego więcej, życząc Księdzu Rektorowi, aby Chrystus był zawsze jego największą radością – powiedział bp Nitkiewicz.

W imieniu wspólnoty seminaryjnej życzenia złożyli klerycy.

 

śp. ks. prof. Wiesław Wilk

11 czerwca zmarł ks. prałat Wiesław Wilk, wieloletni profesor naszego Seminarium. Miał 89 lat i 65 lat kapłaństwa.
Studia filozoficzno-teologiczne w latach 1951-1956 odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 17 czerwca 1956 roku.
Ukończył studia specjalistyczne z zakresu filologii polskiej i teologii pastoralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone w 1981 roku stopniem doktora teologii pastoralnej.
 

Dziękujemy za 41 lat pracy profesorskiej jako wykładowca i wychowawca sandomierskich alumnów. Kolejne roczniki kleryków wprowadzałeś w świat literatury polskiej i chrześcijańskiej; pielęgnowałeś przebłyski twórczości poetyckiej swych wychowanków; zorganizowałeś seminaryjny teatr, którego przedstawienia stały na wysokim poziomie. Towarzyszyłeś wychowankom także w ich dalszej kapłańskiej drodze, będąc zawsze życzliwy, dyskretny i wrażliwy. Dziękujemy za dar przyjaźni, życzliwość i serdeczność.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Święcenia diakonatu

30 maja dziewięciu kleryków piątego roku przyjęło święcenia diakonatu. Święcenia odbyły się w dwóch parafiach: św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Matki Bożej Królowej Polski w Nowosielcu.

 

 

 

 

 

 


Biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń: 

  1. Piotrowi Biernackiemu z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  2. Pawłowi Kani z parafii Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie, 
  3. Pawłowi Kluskowi z parafii Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  4. Bartoszowi Wawrzkiewiczowi z parafii św. Stanisława w Osieku.
 

  Natomiast biskup pomocniczy senior Edward Frankowski: 

  1. Konradowi Bąkowi z parafii św. Wojciecha w Grębowie,
  2. Pawłowi Kidzie z parafii MB Częstochowskiej w Majdanie Łętowskim,
  3. Mateuszowi Kobylarzowi z parafii MB Królowej Polski w Nowosielcu,
  4. Damianowi Surowcowi z parafii ścięcia św. Jana Chrzciciela w Baranowie Sandomierskim,
  5. Adrianowi Trybulskiemu z parafii św. Stanisława w Racławicach.   

 

 

 

Pasja życia dla Jezusa

Zapraszamy do obejrzenia cyklu rozmów poświęconych naszej seminaryjnej codzienności.

Śp. Ryszard Stanisław Wódz

W wieku 87 lat zmarł wieloletni pracownik naszego Seminarium pan Ryszard Stanisław Wódz.

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona
w kościele św. Józefa w Sandomierzu
28 maja 2021 r. o godz. 14.00.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Imieniny ks. Dyrektora Stanisława Tylusa

W poniedziałek 10 maja podczas porannej Eucharystii modliliśmy się w intencji ks. Dyrektora Stanisława Tylusa, który w sobotę obchodził swoje imieniny. Mszy Świętej przewodniczył ks. Solenizant wraz z księżmi z zarządu. Homilię wygłosił ks. Rektor Rafał Kułaga.

Duch Święty, którego zapowiada Jezus w dzisiejszej Ewangelii nadal umacnia chrześcijan w dawaniu świadectwa o Bogu we współczesnym świecie. Chrystus posyła nam od Ojca Ducha Prawdy, który składa świadectwo o Nim. Bez tego Pocieszyciela nie bylibyśmy w stanie świadczyć o Jezusie i wytrwać w wierze i prześladowaniach, które zapowiada Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii swoim uczniom. W naszej wydawałoby się liberalnej Europie, chrześcijanin, który nie uznaje laickich dogmatów, chociażby że rozwód jest najprostszą drogą rozwiązania konfliktów małżeńskich albo że aborcja, czy eutanazja nie mają nic wspólnego z zabójstwem, wystawia się na szyderstwo i napiętnowanie mianem fanatyka. Kto nie wypiera się Pana Jezusa nawet w obliczu prześladowań, daje w ten sposób o Nim świadectwo, że trwać przy Nim jest czymś ważniejszym niż największa nawet wartość doczesna. Tylko dzięki Duchowi, który w nas mieszka, odnosimy zwycięstwo i nie boimy się ludzi, którzy nie poznali ani Ojca, ani Jego Syna Chrystusa – powiedział w homilii ks. Rektor.

Księdzu Dyrektorowi Stanisławowi życzymy wytrwałości i Bożego błogosławieństwa w pracy na rzecz naszej wspólnoty seminaryjnej.

 

 

Święty Stanisławie biskupie i męczenniku, patronie naszej Ojczyzny i diecezji módl się za nami.

Majowy Dzień Skupienia

W dniach 7-8 maja przeżywaliśmy we wspólnocie seminaryjnej dzień skupienia. To czas wyjątkowy w formacji do kapłaństwa, w którym klerycy weryfikują swoje powołanie w klimacie milczenia, modlitwy i pochylenia się nad Słowem Bożym. Duchowym przewodnikiem, który nas prowadził był  ks. dr Charles Tanke z Kamerunu. Ksiądz Charles przez 4 lata odbywał formację seminaryjną w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Następnie ukończył studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na UKSW w Warszawie. Obecnie jest wikariuszem generalnym w Kamerunie.

Pobyt w seminarium i cała formacja seminaryjna to jedne wielkie rekolekcje przygotowujące każdego kleryka do ,,rodzenia” Jezusa w ludziach, do których zostaniemy posłani. Bardzo ważnym elementem w procesie seminaryjnego wychowywania do kapłaństwa jest milczenie, z którego rodzi się modlitwa, z niej natomiast rodzi się wiara, a z wiary rodzi się miłość, przejawiająca się w służbie bliźnim. Dzięki temu każdy apostoł osiąga Boży pokój w swoim sercu – zaznaczył ks. Charles w jednej z konferencji.

Majowa Pierwsza Sobota

Nie zapomnij o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwszą sobotę miesiąca – przypominała siostra Łucja w jednym ze swoich zapisków. W myśl tych słów w majową pierwszą sobotę w kościele seminaryjnym została odprawiona uroczysta Msza Święta ku czci Najświętszej Maryi Panny. Mszy świętej przewodniczył ks. Rektor Rafał Kułaga.

Dzisiejsza sobota przypada pierwszego maja, a więc w dniu, w którym przeżywamy wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika. Ku tej postaci kierujemy zatem naszą uwagę. Skłania nas do tego rok jemu poświęcony, ale przy tej okazji uświadamiamy sobie, że rzadko mówimy o św. Józefie w ten dzień, w którym staramy się wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za niewdzięczność i bluźnierstwa, jakich nieustannie doznaje od ludzi. Tymczasem właśnie w nim, swoim mężu, Maryja miała zawsze pełne oparcie. On kie­rował do Niej dobre słowo, niósł Jej pociechę w smutku i pomagał w każdej sprawie – zaznaczył w homilii ks. Rektor. 

Św. Józef jest także patronem naszego seminarium. Jego wstawiennictwu się polecamy i powierzamy młodych ludzi kończąc tydzień modlitw o powołania. Święty Józefie dodaj otuchy i męstwa tym, którzy rozeznają dziś swoje powołanie. Twojej przemożnej opiece zawierzamy także tych, którzy zostali przez Chrystusa powołani.

Po Mszy Świętej w Litanii Loretańskiej zostały objęte modlitwą wszystkie intencje, które zostały złożone przy ołtarzu Matki Bożej z Dzieciątkiem.   

  

Niepokalane Serce Maryi bądź naszym ratunkiem!

« 1 2 3
...
51 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net