ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Błogosławionych Świąt!

 
 Niech święta Bożego Narodzenia, pełne radości i miłości, staną się dla Was prawdziwą i pełną wiary celebracją wydarzenia, jakie miało miejsce w betlejemskiej grocie. Niech wiara w przychodzącego na świat Syna Bożego będzie dla Was siłą w przeżywaniu napotykanych trudności. Niech Boża Dziecina błogosławi w codziennym życiu, napełnia siłą i miłością, aby też Ci, którzy będą patrzeć na Was i Waszą prawdziwą wiarę, przekonają się o tym, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”.
 
 

Wigilia seminaryjna

We wtorek 22 grudnia zgodnie z tradycją w naszej wspólnocie odbyła się wieczerza wigilijna. Uroczyste świętowanie rozpoczęła Nowenna do Dzieciątka Jezus oraz Nieszpory, którym przewodniczył ks. rektor Rafał Kułaga. W świąteczny klimat wprowadził nas śpiew kolędy Wśród nocnej ciszy oraz odczytany fragment Ewangelii o Narodzeniu Pańskim. Następnie klerycy wraz z księżmi przełożonymi i profesorami złożyli sobie życzenia świąteczne, łamiąc się opłatkiem. Kolacja wigilijna została upiększona wspólnym śpiewem kolęd. Wigilia seminaryjna to ważne wydarzenie dla całej wspólnoty. Jest to okazja, by podziękować Bogu za wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w kończącym się roku, a także w duchu radości przygotować się do Uroczystości Bożego Narodzenia.

Nowy numer

ŻYCIE doczesne jest naszym tu i teraz. Jednak nie jest celem samym w sobie. Ono jest raczej DROGĄ. Celem naszej wędrówki jest zdobycie ŻYCIA WIECZNEGO. Podstawą utrzymania życia biologicznego jest spożywanie posiłków. Jezus Chrystus zostawił nam wspaniały dar – Eucharystię. On sam jest dla nas POKARMEM NA DROGĘ do życia wiecznego. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.” (J 6,52)

Drogi Czytelniku, czy zastanawiałeś się nad celem swojego życia? Co będzie jak osiągniesz metę? Albo raczej jak do tej mety dobiec? Proponujemy Ci, abyś na chwilę zatrzymał się i pomyślał, czym jest dla Ciebie ten mały, biały kawałek Chleba. W większości artykułów autorzy przedstawiają, czym właśnie jest Eucharystia. Choć jest to niezgłębione – zostawiamy Tobie.

Zapraszamy!

Pliki do pobrania

  1. Powołanie 85 Internet (1).pdf

Mikołaj w Domu Dziecka

Jak co roku klerycy odwiedzili podopiecznych Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem. Wraz z ojcem duchownym ks. Szymonem Brodowskim, udali się tam, aby  z dziećmi spędzić razem przedświąteczny czas. Dużo satysfakcji dała dziecięca radość z prezentów i wspólnych zabaw. Dzieciaki były przeszczęśliwe, gdyż czekały na odwiedziny cały rok.

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy świętej. Wspólna modlitwa w czasie adwentu i słowo skierowane do dzieci było dla nich umocnieniem. Później nadszedł czas na prezenty. Klerycy sprawili dzieciom wiele radości, a i one nie pozostały dłużne. Podzieliły się tym, co same wykonały i przygotowały. Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją.

Dzieci są pod opieką sióstr zakonnych, które prowadzą Dom Dziecka i kształtują podopiecznych również pod względem religijnym, dlatego też podopieczni śpiewali wspólnie z klerykami piosenki religijne, pielgrzymkowe i ciekawiło ich codzienne życie seminaryjne. Dzieciaki potrzebowały rodzinnego ciepła, czułości, której często może im brakować. Dla kleryków była to cenna lekcja i szansa rozwoju osobowości i świadomości, że mogli zanieść w to miejsce Chrystusa, na którego przyjście oczekujemy.  

Modlitwa w intencji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Wincentego Granata

11 grudnia, w 41. rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Wincentego Granata, w kościele seminaryjnym sprawowana była poranna Msza św., której przewodniczył wice-postulator procesu beatyfikacyjnego - ks. Roman Sieroń. Eucharystię koncelebrowali księża przełożeni i profesorowie seminarium. We Mszy św. uczestniczyła ograniczona liczba wiernych, ale obecni byli także alumni i siostry zakonne, na czele z Przełożoną generalną Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego – M. Victorią Kwiatkowską i Przełożoną prowincjalną Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej – S. Ewą Janek. Sługa Boży przez wiele lat był kapelanem, wykładowcą i ojcem duchownym Sióstr Służek oraz opiekunem duchowym i Współzałożycielem Córek św. Franciszka Serafickiego.

Wieczorem podczas Nieszporów, na rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu, modliliśmy się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego ks. Wincentego. Nabożeństwu przewodniczył rektor seminarium ks. Rafał Kułaga.

Zachęcamy do modlitwy w intencji beatyfikacji Sługi Bożego.
 Boże, Źródło mądrości i dobroci, Ty powołałeś Wincentego do uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusowym i udzieliłeś mu daru głoszenia słowem, piórem i życiem Prawdy w miłości.
Spraw łaskawie, abyśmy coraz głębiej poznawali Twoją naukę i według niej żyli. Udziel nam za wstawiennictwem Twego sługi Wincentego łaski, o którą z wiarą pokornie prosimy... Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Ks. prof. Wincenty Granat zmarł 11 grudnia 1979 r. w Sandomierzu. Był wybitnym polskim teologiem, rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowcą naszego seminarium. Jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym został uroczyście zamknięty pod koniec października 2018 r. Obecnie sprawę bada Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. 

 

Prymicje w seminarium

9 grudnia ks. Piotr Sosnówka celebrował dla wspólnoty naszego seminarium Mszę Świętą prymicyjną. Homilię wygłosił ks. Rafał Kobiałka - ojciec duchowny. Nawiązując do tekstu Ewangelii stwierdził, że seminarium jest niewątpliwie miejscem pewnych wyrzeczeń, ale wyrzeczeń, które dobrze przeżyte będą procentować w kapłańskim życiu. 
Na koniec ksiądz neoprezbiter udzielił wszystkim błogosławieństwa prymicyjnego.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8 grudnia obchodziliśmy w naszej wspólnocie Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - uroczystość patronalną naszego seminarium. O godz. 11.00 ks. rektor Rafał Kułaga, wraz z księżmi przełożonymi i wykładowcami, sprawował uroczystą Mszę Świętą w kościele seminaryjnym, podczas której homilię wygłosił ks. Piotr Tylec.
Następnie o godz. 16.30 modliliśmy się przed figurą Matki Bożej na sandomierskim rynku w intencji ustania pandemii oraz o łaskę zdrowia dla Księdza Biskupa  Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza. Modlitwie przewodniczył Ks. bp Edward Frankowski, który przed błogosławieństwem powiedział, aby prosić przez Maryję Boga o ustanie pandemii oraz o poszanowanie Bożych przykazań w życiu społecznym.
Na zakończenie obchodów odśpiewaliśmy w kościele seminaryjnym Akatyst ku czci Bogurodzicy.
 

Mikołaj w seminarium

Jak co roku w naszym Seminarium gościliśmy Świętego Mikołaja. Spotkanie przygotowali klerycy z roku II. Tematem przewodnim była dyskusja: czy Mikołajki w tym roku, mimo trwającej epidemii, powinny się odbyć, czy też nie. Święty Mikołaj zdecydował się odwiedzić nas i przynieść worek prezentów dla wspólnoty seminaryjnej. Spotkanie wywołało wiele radości i pozwoliło na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach.
Mikołaj z Miry, Św. Mikołaj znany również jako Mikołaj z Bari to święty katolicki i prawosławny.
Najstarsze przekazy o nim pochodzą z VI wieku. Według średniowiecznej hagiografii żył na przełomie III i IV wieku, był biskupem Miry w Licji, wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych na Zachodzie i Wschodzie. 


Msza Święta za zmarłych

 

W czwartek, 26 listopada o godzinie 17.30, w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. rektora Rafała Kułagi została odprawiona Msza Święta połączona z Nieszporami w intencji zmarłych księży rektorów, profesorów, wychowawców, alumnów, siostry zakonne, pracowników świeckich oraz dobroczyńców sandomierskiego seminarium. Mszę Świętą koncelebrowali księża z Zarządu wraz z księżmi profesorami. Homilię wygłosił ojciec duchowny - ks. Rafał Kobiałka.
W listopadzie nasze myśli, pamięć kierują się w stronę naszych bliskich, którzy przekroczyli granicę ziemskiego życia oraz rzeczom ostatecznym człowieka. Każdy z nas został zaproszony do życia wiecznego z Bogiem. Jednak jesteśmy świadomi własnej grzeszności i kruchości natury ludzkiej. Potrzebujemy oczyszczenia. Podobnie zmarli
w czyśćcu oczekujący na spotkanie z Bogiem. Męki czyśćcowe są błogosławionym cierpieniem. Cierpieniem, w którym Miłość Boża oczyszcza słabego, ograniczonego człowieka z niedoskonałości, aby w niebie całkowicie należał do Boga i cieszył się szczęściem wiecznym - zaznaczył kaznodzieja.
Przez tajemnicę świętych obcowania wspólnota seminaryjna łączy się duchowo z tymi, którzy zakończyli ziemską pielgrzymkę do Domu Ojca. Modlitwa i Ofiara Mszy Świętej była wyrazem wdzięczności Bogu za życie i posługę naszych bliskich zmarłych oraz wzajemnej pomocy na drodze do wieczności z Bogiem.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

 

Święcenia kapłańskie

W niedzielę 8 listopada w kościele św. Franciszka Salezego i Andrzeja Boboli, bp Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń prezbiteratu diakonowi Piotrowi Sosnówce. We wspólnej modlitwie uczestniczyli rodzice diakona Piotra, najbliższa rodzina, przedstawiciel seminarium duchownego oraz – ze względów obostrzeń epidemicznych – ograniczona liczba wiernych.

Po odczytaniu słów Ewangelii ks. Piotr Przysucha, prefekt, przedstawił kandydata do święceń zaświadczając o odpowiednim jego przygotowaniu do pełnienia posługi kapłańskiej. W homilii bp Nitkiewicz nawiązując do przeczytanej Ewangelii porównał diakona Piotra do człowieka oczekującego na przybycie Oblubieńca. Mówiąc o miłości jako podstawowym kryterium oceny życia człowieka, zachęcał zarówno diakona, jak i wszystkich wiernych do praktykowania jej na co dzień.

Po homilii kandydat do święceń złożył ślub posłuszeństwa biskupowi. Następnie w trakcie śpiewu litanii do Wszystkich Świętych wzywano pomocy orędowników przed gestem nałożenia rąk oraz modlitwą konsekracyjną, która była najważniejszym momentem święceń kapłańskich. Nałożenie stuły i ornatu, obrzęd namaszczenia rąk, przekazanie kielicha i pateny do sprawowania Eucharystii oraz pocałunek pokoju zwieńczyły obrzęd święceń.

Nowo wyświęcony ks. Piotr Sosnówka po raz pierwszy koncelebrował Mszę świętą. Przed końcowym błogosławieństwem neoprezbiter wyraził wdzięczność za dar otrzymanych święceń.

« 1 2 3
...
48 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net