ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Seminarium

WYKŁADOWCY W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM W SANDOMIERZU


   1. Ks. dr Jan Biedroń
Psychologia ogólna
Psychologia rozwojowa i wychowawcza
Psychologia i medycyna pastoralna
Pedagogika rodziny i specjalna
   2. Ks. mgr Leszek Chamerski
Muzyka kościelna
Śpiew kościelny
Chór seminaryjny
   3. Ks. dr Konrad Fedorowski Teologia pastoralna
   4. Ks. dr Jerzy Dąbek
Katechetyka
Katechetyka specjalna
Metodyka katechezy
Dydaktyka katechezy
   5. mgr Izabela Marciniak
Język polski
Polska literatura religijna
Religijny wymiar literatury światowej
   6. mgr Witold Nowakowski Wychowanie fizyczne
   7. Ks. dr Michał Grochowina
Prawo kanoniczne
Prawo wyznaniowe Rzeczpospolitej Polskiej
   8. Ks. mgr lic. Szymon Brodowski Teologia życia wewnętrznego
   9. Ks. dr Roman Janiec
Pedagogika ogólna
Pedagogika rodziny i specjalna
Dydaktyka szczegółowa
Psychologia ogólna
Psychologia rozwojowa i wychowawcza
   10. Ks. dr Mariusz Kozłowski
Liturgika fundamentalna
Liturgika praktyczna
   11. Ks. dr Krzysztof Kida
Homiletyka
Homiletyka obrzędowa
Homiletyka formalna
   12. S. dr Maria Konopka Muzyka kościelna
   13. Ks. dr Paweł Lasek
Wprowadzenie do Pisma Świętego
Stary Testament
Nowy Testament
   14. Ks. dr Marek Kozera
Język łaciński
Język grecki
Patrologia
   15. dr Beata Skrzydlewska Sztuka sakralna
   16. Ks. dr Rafał Kobiałka
Teologia życia wewnętrznego
Teologia duchowości
   17. mgr Agnieszka Pierzchała Emisja głosu
   18. Ks. dr Bartłomiej Krzos
Etyka
Logika
Ogólna metodologia nauk
Filozofia Boga
Antropologia filozoficzna
   19. Ks. mgr. lic. Grzegorz Słodkowski Technologie informacyjne
   20. Ks. dr Rafał Kułaga
Teologia dogmatyczna
Teologia fundamentalna
Propedeutyka teologii
   21. Ks. dr Marek Kumór
Teologia moralna ogólna
Teologia moralna szczegółowa
Bioetyka
   22. Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
Filozofia przyrody
Teoria poznania
Wstęp do filozofii
   23. Ks. dr Jacek Marchewka Język włoski
   24. Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL Historia Kościoła
   25. Ks. dr Waldemar Olech
Teologia moralna szczegółowa
Teoria i praktyka spowiedzi
Etyka
Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II 
   26. Ks. dr Adam Kopeć
Teologia dogmatyczna
Filozofia religii. Religiologia
Teologia ekumeniczna
   27. Ks. dr Witold Płaza
Historia filozofii
Metafizyka
   28. Ks. mgr Adam Warchoł Język angielski
   29. Ks. dr Piotr Tylec Historia Kościoła
   30. Ks. dr Dariusz Sidor Liturgika
   31. Ks. dr Marcin Biegas
Stary Testament
Teologia biblijna
   32. Ks. dr hab. Leon Siwecki
Teologia dogmatyczna
   33. Ks. dr Michał Powęska
Historia zbawienia i geografia biblijna
Nowy Testament


© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net