ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Seminarium

Już pierwszy Biskup Sandomierski Szczepan Hołowczyc w 1819 roku podjął starania o utworzenie seminarium diecezjalnego, ale uskutecznił je dopiero bp Adam Prosper Burzyński. Po skompletowaniu kadry profesorskiej i przyjęciu pierwszych kandydatów, 7 Xl 1820 roku zainaugurował uroczyście pierwszy rok nauki. Seminarium przez 84 lata funkcjonowało w Domu Księży Emerytów, obok dzwonnicy katedralnej. Budynek jednak nie był w stanie pomieścić wszystkich alumnów i część z nich musiała mieszkać poza Seminarium. W 1903 roku rząd rosyjski zlikwidował klasztor benedyktynek przy ulicy Gołębickiej (obecnie Żeromskiego), a budynki klasztorne miał zamiar przeznaczyć dla urzędów powiatowych. Wówczas Biskup Aleksander Zwierowicz zwrócił się z prośbą o oddanie poklasztornych budynków dla Seminarium, a na cele rządowe zaproponował przekazanie dotychczasowego budynku seminaryjnego. Rząd zgodził się i w 1904 roku Seminarium Duchowne przeniosło się w obecne miejsce.

Powołanie

„Pójdź za Mną”  (Łk 9,59)
 
Słowa Proroka Izajasza, które czyta się w czasie Adwentu, brzmią jak słowa listu stęsknionego dziecka do Ojca: „Ty jesteś moim Ojcem. […] Nigdzie nie słyszano, żeby jakiś ojciec zrobił dla swojego dziecka tyle, co Ty zrobiłeś dla mnie. […] Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, a od Twojego Oblicza niechby góry spłonęły” (Iz 64, 1-7; Ps 144, 3-5). Odpowiedź Pana na pełen tęsknoty list dziecka jest bardzo krótka, ale wymagająca. Jest to tylko jedno słowo: „Czuwajcie!”
więcej
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net