ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Światowy Dzień Ubogich

I Światowy Dzień Ubogich został ustanowiony przez papieża Franciszka. Jak napisał Ojciec Święty w liście apostolskim "Misericordia et Misera": dzień ubogich ma nas przygotować do przeżycia uroczystości naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, który utożsamiał się z maluczkimi i ubogimi, a osądzi nas z uczynków miłosierdzia. Ten dzień jest autentyczną  formą nowej ewangelizacji.
W naszej diecezji obchody rozpoczęliśmy już w XXXII Niedzielę Zwykłą. Mszy św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Obecni byli potrzebujący z naszej diecezji, którzy są skarbem naszego lokalnego Kościoła. Po Eucharystii w Domu Katolickim odbył się koncert Pawła Chustaka z zespołem. Następnie wszyscy udali się na wspólny niedzielny obiad. Byliśmy bardzo szczęśliwy, że tak wielu ludzi odpowiedziało na nasze zaproszenie oraz, że nasz refektarz zapełnił się niemal do ostatniego miejsca. Jesteśmy wdzięczni za obecność naszych gości wraz z księżmi, którzy na co dzień pomagają ubogim i potrzebującym. W przyszłą niedzielę w parafiach naszej diecezji także będziemy przeżywać Dzień Ubogich.

Dzielna ekipa ministrantów

Klerycy znani są z tego, że lubią od czasu do czasu gdzieś pojechać. Dlatego dwóch naszych alumnów (Bartłomiej i Krzysztof) z diakonem Piotrem, udało się do Radomyśla nad Sanem, gdzie odbywało się drugie spotkanie Diecezjalnej Szkoły Ceremoniarza i Animatora. Tym razem klerycy poprowadzili zajęcia dotyczące liturgii, której przewodniczy biskup oraz ćwiczenia z posługiwania się Mszałem.
Ks. Rektor zaprosił uczestników na weekendowe dni skupienia oraz na rekolekcje dla młodzieży męskiej, które odbędą się w naszym seminarium w dniach 1-3 grudnia br.
Kolejne nasze spotkania z ministrantami odbędą  w dekanatach, a z uczestnikami szkoły spotkamy się na następnym zjeździe  w dniach 23 - 24 lutego 2018 r.
Do zobaczenia!

Święto Niepodległości

Święto odzyskania niepodległości dla wszystkich Polaków jest ważnym wydarzeniem, także w naszej wspólnocie było ono świętowane. O godzinie 10.30 w sandomierskiej katedrze uczestniczyliśmy we Mszy śwętej w intencji ojczyzny, której przewodniczył wikariusz generalny ks. Jerzy Dąbek. Wieczorem zgromadziliśmy się na wspólnym śpiewie pieśni patriotycznych. Podczas spotkania odbył się także quiz dotyczący historii naszego kraju, który wzbudził duże emocje i zaciętą rywalizację między drużynami alumnów niesutannowych zwanych "krawaciarzami", alumnów sutannowych i drużyną księży profesorów. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą, a ostatecznie zwyciężyła drużyna księży profesorów, która jednym punktem pokonała drużynę alumnów sutannowych.

Dzień skupienia

Listopadowy dzień skupienia prowadził dla nas jeden z naszych spowiedników - ks. Marek Kuliński. Ks. Marek skupił się w swoich konferencjach na przeżywaniu Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek to obmycie nóg przez Jezusa. Mamy czynić tak jak On, czyli mamy sobie nawzajem umywać nogi, jesteśmy powołani by służyć innym. "A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie co wam uczyniłem?" (J 13,12).
Wielki Piątek ukazuje nam krzyż, który jest "bramą" do zmartwychwstania. Wigilia Paschalna m.in przypomina nam o sakramencie chrztu św. Przez chrzest jesteśmy powołani do kapłaństwa służebnego. Jesteśmy powołani do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. Ks. Marek mówił jak mamy dzielić się radością płynącą ze zmartwychwstania. Opowiadał o swoim kapłaństwie i o tym, jak Bóg działa w jego życiu i jak daje się poznać przez znaki oraz różne życiowe sytuacje.

Dobry Jezu, a nasz Panie...

Listopad to szczególny miesiąc, kiedy modlimy się za naszych bliskich zmarłych. 3 listopada podczas Mszy św. w kościele seminaryjnym modliliśmy się w intencji zmarłych Rektorów, wykładowców, profesorów, wychowawców, alumnów, dobroczyńców, sióstr zakonnych i pracowników świeckich naszego seminarium. Eucharystii przewodniczył ks. Rektor Rafał Kułaga.


Nigdy nie myślę, że śmierć może zniweczyć moje plany, ale zawsze postępuję tak, jakby to, co robię, było ostatnią rzeczą w moim życiu. (Ks. Bosko)


Modlitwa za zmarłych biskupów i kapłanów

2 listopada w sandomierskiej Katedrze modliliśmy się w intencji zmarłych biskupów i kałanów naszej diecezji. Mszy św. przewodniczył Ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, obecny był także Ks. bp senior Edward Frankowski. Wśród przybyłych wiernych byli obecni przedstawiciele parafii Baćkowice, w której posługę pełnił Sługa Boży Ks. bp Piotr Gołębiowski. Po Mszy św. biskupi wraz z kapłanami udali się do krypt Bazyliki, by tam odmówić modlitwę o radość życia wiecznego dla biskupów i kapłanów naszej diecezji.

Obłóczyny i kandydatura 2017

"Przyoblecz mnie, Panie,
w nowego człowieka,
stworzonego na wzór Boży,
w sprawiedliwości i świętości prawdy."
 
W niedzielę popołudniu 29 października jedenastu naszych braci z roku III po raz pierwszy odmówiło powyższą modlitwę, a sześciu z kursu V zostało przedstawionych, jako kandydaci do święceń diakonatu i prezbiteratu. W naszym seminarium czas po rekolekcjach jesiennych związany jest z poświęceniem stroju duchownego oraz włączeniem starszych braci do grona kandydatów do świeceń diakonatu i prezbiteratu.
 
Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. bp Edward Frankowski. W homilii podkreślał znaczenie sutanny jako znaku sprzeciwu oraz pomocy w walce z niebezpieczeństwami jakie niesie za sobą współczesny świat.
 
Wszystkim dziękujemy za modlitwę w naszej intencji.

Wśród ministrantów

28 października czterej alumni naszego seminarium na czele z dk Grzegorzem udali się na dzień skupienia z ministrantami i lektorami dekanatu modliborzyckiego, w którym wzięło udział około 70 osób. Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu, na której przepraszaliśmy, dziękowaliśmy i prosiliśmy Chrystusa o wszystkie sprawy związane z posługą w Liturgicznej Służbie Ołtarza. Zwieńczeniem adoracji była modlitwa o nowe powołania do służby Bogu w Kościele.

Następnie udaliśmy się na świetlicę szkolną, gdzie dk Grzegorz przybliżył uczestnikom historię powstania Pisma Świętego. Kl. Łukasz podzielił się świadectwem działania Słowa Bożego w jego życiu. Kl. Piotr wyjaśnił znaczenie Pisma Świętego w liturgii, a kl. Krzysztof dał nam trafne wskazówki do czytania Biblii.

Kolejnym punktem naszego dnia skupienia było wspólne oglądanie filmu, który przedstawiał życie kleryków, aby młodzi kandydaci na przyszłych kapłanów, mogli trochę bliżej poznać, jak przygotowuje się do kapłaństwa. Oczywiście nie zabrakło czasu na pytania ze strony ministrantów – za co im serdecznie dziękujemy. Na zakończenie naszego spotkania po wielkiej uczcie dla duszy przyszedł czas na coś dla ciała. Gdy już nikt nie był głodny, udaliśmy się do Kościoła podziękować Bogu za wspólne spotkanie i prosić Go o owoce naszej wspólnej modlitwy.

Jesienne rekolekcje

Tegoroczne nasze jesienne rekolekcje, zatytułowane "O co właściwie wam chodzi?", poprowadził ks. Wojciech Węgrzyniak. Ojciec Rekolekcjonista zaproponował nam program rekolekcji, który nie przeciążał nas długimi konferencjami. Konferencje dotyczyły ważnych tematów m.in celibatu, władzy, w jaki sposób czytać Pismo Święte. Rekolekcjonista zwrócił uwagę, że przez modlitwę możemy dostrzec czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Ważnym punktem podczas rekolekcji był wspólny krąg biblijny. Ks. Wojciech jako biblista wytłumaczył nam jak możemy medytować Słowo Boże, a także podał nam kilka praktycznych wskazówek. Podczas kręgu biblijnego rozmyślaliśmy o niedzielnej Ewangelii, rozważaliśmy ją werset po wersecie. Mówiliśmy o własnych odczuciach na temat danego fragmentu, następnie rekolekcjonista dopowiadał swoje odczucia i refleksje. Szczególnie zapadło nam w pamięci nabożeństwo pokutne, które pomogło nam lepiej przygotować się do sakramentu pokuty.  Podczas modlitwy różańcowej dowiedzieliśmy się o aktualnej sytuacji w Ziemi Świętej. Od tej pory wiemy, że wino w Kanie Galilejskiej jest po prostu niedobre.

Misjonarka z Indii

23 października, zanim  rozpoczęliśmy jesienne rekolekcje, gościliśmy w naszej wspólnocie niezwykłego gościa. Siostra Michaela Pawlik OP należy do zakonu dominikańskiego i długie lata była misjonarką w Indiach. Spotkanie to pozwoliło nam odkryć ten kraj. Siostra barwnie opowiadała o kulturze, religii i mentalności społeczeństwa w Indiach. Do Indii wyjechała jako świecka osoba, tam pomagała ludziom żyjącym w nędzy i trędowatym. Następnie wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi w Zielonce koło Warszawy. Jest autorką wielu książek, które są wydawane także przez nasze Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu.

« 1 2 3 4
...
22 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net