ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Dokładnie 200 lat!

7 listopada 1820 roku biskup Prosper Adam Burzyński zainaugurował uroczyście pierwszy rok akademicki w naszym seminarium, z racji przypadającej w tym roku 200. rocznicy utworzenia Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu bp Krzysztof Nitkiewicz sprawował uroczystą Mszę św. w kościele seminaryjnym Świętego Michała Archanioła, w trakcie której na mocy przywilejów udzielonych przez papieża Franciszka Biskup Ordynariusz udzielił błogosławieństwa, jak i odpustu zupełnego. Ze względów epidemicznych wierni z diecezji mogli wysłuchać transmisji w Radiu Kielce lub uczestniczyć przez transmisję internetową.

W homilii bp Nitkiewicz przypominał wielki wkład i znaczenie sandomierskiego seminarium na przestrzeni 200 lat działalności, które wykształciło ponad 2.5 tyś duchownych. Zachęcał również, aby realizację wielkich ideałów zacząć od wypełniania z miłością swoich obowiązków.

Na zakończenie Mszy św. odmówione zostały modlitwy w intencjach Ojca Świętego Franciszka, a bp Krzysztof Nitkiewicz udzielił papieskiego błogosławieństwa.

Zmarła s. Marianna Dziułka Służka NMP Niepokalanej

W dniu 31 października 2020 r. w wieku 63 lat, zmarła s. Marianna Dziułka ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej.

Urodziła się 16 grudnia 1956 r. w Godowie, parafia Krynki. Do Zgromadzenia została przyjęta w 1971 r. w Sandomierzu, gdzie w 1974 r. złożyła pierwsze śluby zakonne. Profesję wieczystą złożyła w 1979 r. w Mariówce.

W Zgromadzeniu pełniła różne posługi, była m. in. serwitorką, kierowcą, kucharką oraz wielokrotnie pełniła funkcję przełożonej domu jak również radnej.

Od 2011 pracowała w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...Obłóczyny

W sobotę 24 października w naszym seminarium miała miejsce uroczystość poświęcenia stroju duchownego braci z III roku. Ponadto dwóch kleryków przyjęło posługę akolitatu, a 11 braci zostało włączonych w grono kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Przygotowaniem do tego wydarzenia były kilkudniowe jesienne rekolekcje, które poprowadził ks. Grzegorz Lipiec, ojciec duchowny z seminarium w Radomiu. 

Uroczystej Mszy św. w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła przewodniczył bp pomocniczy senior Edward Frankowski. Ze względu na obostrzenia epidemiczne w uroczystości uczestniczyła tylko wspólnota seminarium duchownego.

Podczas homilii ks. biskup mówił o cechach dojrzałości kandydata do kapłaństwa, które pozwalają w pełni oddać się na służbę Chrystusowi w Jego Kościele. Przypomniał alumnom, że nauka i formacja w seminarium jest czasem szczególnego dialogu między Bogiem a człowiekiem. Celem seminarium jest wychowanie ludzi w pełni dojrzałych, nie ulegających nieuporządkowanym emocjom, potrafiących dobrze wybierać w świetle Ducha Świętego. I te wybory konsekwentnie realizować – mówił bp Frankowski. Odnosząc się do słów wypowiedzianych w trakcie niedawnej inauguracji roku akademickiego bp Edward przypomniał, że seminarium jest miejscem szczególnego dialogu między Tym, który powołuje, a tym który odpowiada. – Z tego dialogu Bosko ludzkiego wyszły całe zastępy świętych i gorliwych kapłanów, oddanych Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Zapatrzonych w Chrystusa Pana – Najwyższego Kapłana – podkreślał bp E. Frankowski.

Biskup zachęcał także kandydatów do święceń diakonatu, prezbiteratu oraz alumnów, którzy przyjęli strój duchowy, aby wpatrywali się w Maryję mistrzynię życia kleryckiego i kapłańskiego.

Strój duchowny przyjęli:

  • Albert Bujak z par. św. Marcina w Kopkach,
  • Łukasz Michalczyk z par. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim,
  • Mateusz Rogoziński z par. św. Kazimierza w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  • Jan Siudak z par. Trójcy Przenajświętszej w Samborcu.

 Rekolekcje

W dniach 21-24 października nasza wspólnota seminaryjna przeżywała rekolekcje jesienne pt. "Rekolekcje na czas próby". W tym roku ćwiczenia duchowe poprowadził dla nas ks. Grzegorz Lipiec, ojciec duchowny z seminarium w Radomiu. 
Podczas rekolekcji intensywnie medytowaliśmy Ewangelię św. Jana. Umiłowany apostoł w swojej Ewangelii pokazuje nam Boga, który nas kocha oraz chce, abyśmy Go kochali. Pod wieloma symbolami zawartymi w tekście św. Jan stara się nam pokazać jak uczeń powinien kochać swego Pana. Dlatego przy użyciu metody lectio divina każdy z kleryków próbował spotkać się z Bogiem sam na sam i zakosztować tej miłości. Zadanie to wymagało od nas stanięcia w prawdzie i znalezienia naszych słabych punktów, które nie pozwalają nam kochać Boga całym sercem. 
Efekty naszych rozmyślań mogliśmy skonfrontować spotykając Jezusa na Mszy Świętej oraz podczas Adoracji Eucharystycznej.

Mistrz bł. Wincenty

Uroczystość odpustowa ku czci patrona diecezji i miasta Sandomierza bł. Wincentego Kadłubka miała miejsce 11 października w sandomierskiej bazylice katedralnej. Mszy świętej przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię koncelebrowali: biskup senior Edward Frankowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. Rafał Kułaga wraz z przybyłymi kapłanami i członkami katedralnej kapituły sandomierskiej. Homilię wygłosił oficjał Sądu Biskupiego ks. Michał Grochowina.

Przykład życia bł. Wincentego Kadłubka mimo upływu czasu jest nadal aktualny i żywy. Prawdziwy chrześcijanin o szlachetnym sercu za wzorem bł. Mistrza Wincentego nie odpłaca złem za zło, pomnaża i rozwija talenty, dary otrzymane od Boga. Dzięki autentycznej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem dąży do świętości i pełnego rozwoju swojego człowieczeństwa . Zabiega o dobro i sprawy ziemskiej Ojczyzny, nie tracąc z pola widzenia tego co najważniejsze – Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii  – zaznaczył kaznodzieja. Na zakończenie Mszy Świętej wszyscy uczestnicy odmówili modlitwę o kanonizację błogosławionego biskupa.

Błogosławiony Wincenty Kadłubku! Przez Twoje pośrednictwo zawierzamy Bogu Najwyższemu cały Kościół Sandomierski oraz miasto Sandomierz.

Jubileuszowa inauguracja

Uroczysta jubileuszowa inauguracja roku akademickiego miała miejsce 8 października. Mszy Świętej w kościele seminaryjnym przewodniczył metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. Eucharystię koncelebrowali: abp Wacław Depo - metropolita częstochowski, bp Piotr Turzyński - biskup pomocniczy diecezji radomskiej, bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Edward Frankowski, ks. prof. Mirosław Kalinowski - rektor KUL, ks. prof. Przemysław Kantyka - dziekan Wydziału Teologii KUL, ks. Rafał Kułaga - rektor WSD, księża profesorowie oraz przybyli kapłani.

W homilii abp Stanisław Budzik, zaznaczył, że droga alumna do kapłaństwa wiedzie przez 3 etapy: bycie uczniem, upodabnianie się do Jezusa Chrystusa przez studium świętej teologii oraz etap pastoralny. Każdy kapłan po wyjściu z seminarium ma nieść w Lud Boży radość wypływającą z bliskości Jezusa Chrystusa.

Po Mszy Świętej w budynku seminarium odbyła się druga część uroczystości, podczas której alumni pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie i zostali włączeni w poczet studentów KUL. Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny abpa Wacława Depo zatytułowany: „Maryja Niewiasta Eucharystii” oraz śpiew "Jubilate Deo" wykonany przez seminaryjny chór klerycki. Każdy z zaproszonych gości otrzymał także jubileuszowe upominki.

Dziękujemy Bogu za czas, który minął, jednocześnie prosząc o błogosławieństwo na lata, które są przed nami.

Z racji Jubileuszu 31 grudnia 2020 r. w naszym kościele seminaryjnym można raz dziennie uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, tzn. spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego i ofiarować za siebie lub jako pomoc dla dusz w czyśćcu.

Jubileuszowe publikacje

Jubileusz 200-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu uświadamia nam, że mamy za sobą długą i bogatą historię, a każdy rok przynosi nowe wyzwania. Chociaż współczesny świat zmienia się z ogromną prędkością Chrystus – Dobry Pasterz – niezmiennie czuwa nad naszą uczelnią i pozostaje tutaj na pierwszym miejscu.

W tym duchu powstał album zatytułowany „Seminarium” ukazujący nie tylko historię, ale przede wszystkim nasze codzienne życie. Inspiracją do ukazania w taki sposób sandomierskiego seminarium stał się film Philipa Gröninga „Wielka cisza” ilustrujący rok z życia zakonu kartuzów. Mamy nadzieję, że publikacja przeniesie czytelnika w głąb życia naszej wspólnoty, życia zatrzymanego i odkrywanego w zdjęciach i obrazach.

  

  Drugą publikacją jest książka zatytułowana "Osobliwości kuchni klasztornej i seminaryjnej" autorstwa p. Anny Szylar i ks. Piotra Tylca zawierająca przepisy kulinarne benedyktynek sandomierskich oraz przepisy z kuchni seminaryjnej.

Dzień skupienia

W tym roku pierwszy dzień skupienia poprowadził dla nas ks. Rafał Kobiałka - nasz ojciec duchowny. Podczas ćwiczeń duchowych ojciec wskazał na 3 wartości, które powinniśmy szczególnie pielęgnować w nadchodzącym roku formacji - 3 razy P, tzn. Prawda, Pokora i Praca. 
Prawda jest fundamentem naszego rozwoju. Aby czynić postępy na drodze formacji najpierw musimy poznać prawdę o sobie, prawdę o tym kim Bóg chce abyśmy byli oraz jaki jest rzeczywisty świat. Chrystus powiedział o sobie, że jest prawdą i że prawda nas wyzwoli. Nawet najgorsza i najboleśniejsza prawda jest lepsza od najlepszego kłamstwa, ponieważ prawda zbliża nas do Jezusa - Jedynej Prawdy.
Pokora jest nierozdzielnie powiązana z prawdą. W wielkim skrócie można powiedzieć, że pokora to zaakceptowanie prawdy o tym, kim jestem, kim powinienem być oraz tego jaki jest rzeczywisty świat. Pokora to także posłuszeństwo, akceptacja drugiej osoby, wyciągnięta ręka do zgody, przyznanie się do własnej winy oraz cicha praca nad sobą. 
Praca jest wpisana w naturę każdego człowieka. Pan Bóg już w raju nakazał czynić sobie ziemię poddaną. W przypadku kleryka, a później księdza praca nie ogranicza się tylko do aktywności fizycznej. Kapłan jako osoba poświęcona modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego musi ciągle uzupełniać swój skarbiec, z którego będzie później rozdawał innym, gdyż jeśli tego nie będzie czynił jego przepowiadanie stanie się z czasem miałkie. Dlatego oprócz modlitwy i pracy duszpasterskiej bardzo ważne jest regularne studium, czyli mówiąc w skrócie prywatna kontynuacja studiów. Oczywiście uzupełnieniem pracy jest wartościowy, rozumny odpoczynek.

Odpust Św. Michała Archanioła

29 września Kościół Powszechny obchodzi Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W naszej wspólnocie jest to wyjątkowy dzień, gdyż jest to dzień odpustu ku czci św. Michała Archanioła - patrona seminaryjnej świątyni. Podczas tej uroczystości dziękujemy osobom zaangażowanym w naszą formację, które odchodzą z naszego seminarium i witamy ich następców. Jest to także dzień imienin naszego ojca duchownego - ks. Rafała Kobiałki. 

W tym roku uroczystej odpustowej Eucharystii przewodniczył ks. Dominik Bucki, który zakończył w tym roku posługę dyrektora administracyjnego naszego seminarium. Natomiast homilię wygłosił ks. Witold Płaza - wieloletni wicerektor, który również opusza mury naszego seminarium. W kazaniu przybliżył nam sylwetki trzech Archaniołów. Każdy z archaniołów ma swoją misję, która zawiera się w ich imionach: Gabriel - Bóg jest mocą, Rafael - Bóg uzdrawia i Michael - Któż jak Bóg. Jest to wskazówka mówiąca nam czyjego wstawiennictwa w danym momencie potrzebujemy. Mimo różnorodności zadań każdy z nich ma jedno wspólne dla wszystkich - przede wszystkim ma wskazywać sobą na Boga (El). 

Po zakończonej Mszy Świętej odbyła się Adoracja Eucharystyczna, która zakończyła się odśpiewaniem uroczystych Nieszporów.

 Dziękujemy ks. Dominikowi, ks. Witoldowi i s. Halinie Włodarskiej za posługę w naszej wspólnocie. Witamy jednocześnie ks. Stanisława Tylusa i życzymy mu potrzebnych łask na stanowisku dyrektora administracyjnego. Również życzymy potrzebnych łask naszemu ojcu duchownemu - ks. Rafałowi Kobiałce. 

Pielgrzymka na rozpoczęcie roku akademickiego

Zgodnie z tradycją naszego seminarium w pierwszy dzień po powrocie z domów rodzinnych udaliśmy się na pielgrzymkę, aby podziękować za szczęśliwie przeżyte wakacje oraz aby prosić o potrzebne łaski w nowym roku akademickim.

W tym roku w planie były dwa sanktuaria.. Najpierw pojechaliśmy do "Polskiego La Salette", tzn. do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

Na początku ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor domu rekolekcyjnego Centrum Pojednania przedstawił nam krótką historię Objawienia w La Salette, a także przybliżył nam główne założenia orędzia Matki Bożej Płaczącej. Następnie przeszliśmy na tzw. Kalwarię Saletyńską, gdzie mogliśmy przez chwilę się pomodlić.

Najważniejszym punktem naszego pobytu była Msza Święta o Matce Bożej sprawowana w Bazylice Mniejszej NMP z La Salette. Eucharystii przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. W homilii ks. biskup wskazywał na przykład Matki Bożej Płaczącej. Choć wydawałoby się, że na świecie panuje pokój, a ludziom wydaje się, że są doskonali to Matka Boża płacze. Wszystko dlatego, że nie oddajemy czci Jej Synowi. Ten obraz powinien w nas wywołać niepokój, wyrwać nas z idylli dnia powszedniego i naszych przyzwyczajeń. Powinniśmy zastanowić się, co możemy zmienić w naszym życiu, aby lepiej czcić Jezusa.

W czasie naszej pielgrzymki odwiedziliśmy również sanktuarium św. Jana z Dukli. W rodzinnej miejscowości świętego mogliśmy zapoznać się z historią życia świątobliwego zakonnika. Następnie spoglądając na jego doczesne szczątki odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia.

W sanktuarium prowadzonym przez Ojców Bernardynów podczas kanonizacji św. Jana w 1997 roku nocował św. Jan Paweł II. Z tego powodu mogliśmy zobaczyć pamiątki po tej wizycie oraz celę, w której papież wtedy przebywał.

Modlitwa towarzyszyła nam przez całą drogę, m.in. poprzez śpiew Godzinek, Różaniec, czy Nieszpory.

Mamy nadzieję, że pielgrzymka przyniesie wiele dobrych owoców w obecnym roku akademickim. Prosimy także o waszą modlitwę w tej intencji.

« 1 2 3 4
...
48 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net