ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Sztafeta modlitewna

Z Księdzem Biskupem na co dzień staramy się dzielić troskę i odpowiedzialność za budzenie i rozwijanie powołań kapłańskich. Pamiętamy, że najważniejszym i najskuteczniejszym środkiem budzenia powołań jest świadectwo życia kapłanów, ich bezwarunkowe oddanie się owczarni Bożej, ich pełna miłości służba Chrystusowi i jego Kościołowi — służba będąca dźwiganiem krzyża, przyjętego z paschalną nadzieją i radością, wreszcie braterska zgoda i gorące pragnienie ewangelizacji.

Jednocześnie wraz z naszymi braćmi i siostrami podejmujemy ufną modlitwę, prosząc o nowe powołania do służby Bożej, bo każde powołanie kapłańskie jest darem Bożym (PDV 41). W tym roku proponujemy „Sztafetę modlitewną w intencji powołań kapłańskich”. Przez 30 kolejnych dni, począwszy od Niedzieli Dobrego Pasterza (25 kwietnia), modlitwa będzie miała następującą formę: adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta w intencji powołań z homilią o tematyce powołaniowej.


Zapraszamy do wspólnej modlitwy wiernych i służbę liturgiczną z dekanatu.


 

Kalendarium „Sztafety modlitewnej”


25 kwietnia – Kaplica WSD w Sandomierzu

26 kwietnia – Baranów Sandomierski

27 kwietnia – Gorzyce

28 kwietnia – Janów Lubelski – par. św. Jana Chrzciciela

29 kwietnia – Klimontów

30 kwietnia – Koprzywnica – par. św. Floriana

1 maja – Waśniów

2 maja – Brzeziny Stojeszyńskie

3 maja – Nisko – par. św. Jana Chrzciciela

4 maja – Nowa Dęba – par. MBKP

5 maja – Ślęzaki

6 maja – Włostów

7 maja – Ostrowiec Świętokrzyski – par. św. Michała Archanioła

8 maja – Ostrowiec Świętokrzyski – par. MB Saletyńskiej

9 maja – Ożarów

10 maja – Połaniec – par. MB Wspomożenia Wiernych

11 maja – Wola Rzeczycka

12 maja – Raniżów

13 maja – Jeżowe – par. Narodzenia NMP

14 maja – Stalowa Wola – par. Opatrzności Bożej

15 maja – Stalowa Wola – par. MBKP

16 maja – Staszów – par. św. Bartłomieja

17 maja – Szewna

18 maja – Łagów

19 maja – Tarnobrzeg – par. MBNP

20 maja – Tarnobrzeg – par. Chrystusa Króla

21 maja – Zarzecze

22 maja – Zaklików

23 maja – Dwikozy

24 maja – Sandomierz – par. Podwyższenia Krzyża


Imieniny we wspólnocie

We wtorek 27 maja podczas porannej Eucharystii świętowaliśmy imieniny Księży Profesorów: Marka Kozery i Marka Kumora. Składając życzenia Księżom Solenizantom dziekan alumnatu Bartosz Wawrzkiewicz przywołał słowa św. Bonawentury: „Niech nikt nie wierzy, że mu wystarczy lekcja bez namaszczenia, spekulacja bez ducha pobożności, poszukiwanie bez zdumiewania się, obserwacja bez radosnego uniesienia, działalność bez pobożności, wiedza bez miłości, inteligencja bez pokory, studium bez łaski Bożej, badania bez mądrości pochodzącej z Bożej inspiracji”. Słowami świętego franciszkanina klerycy wyrazili wdzięczność za trud i posługę szczególnie w formacji intelektualnej.


Księżom Profesorom życzymy wielu łask Bożych polecając ich w modlitwie.

Niedziela Dobrego Pasterza

Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczęliśmy w Kościele Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Z tej okazji w naszej diecezji została zorganizowana Diecezjalna Sztafeta Modlitw o Powołania. Rozpoczęła się w kaplicy seminaryjnej adoracją Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził ojciec duchowny – ks. Szymon Brodowski. Następnie została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji nowych powołań kapłańskich pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Mszę Świętą koncelebrował ks. Rektor wraz z Księżmi z Zarządu i Księżmi Profesorami.

Obraz Dobrego Pasterza staje się dla nas coraz bardziej obcy, mało zrozumiały. Chrystus - Dobry Pasterz dzieli z owcami niedogodności, troski i radości życia, narażając własne życie w obronie owiec przed wilkiem, którym jest szatan. Dobry Pasterz – Jezus Chrystus Zmartwychwstały nie opuszcza swojej Owczarni – Kościoła. Każdy kapłan jest powołany, aby tę misję Jezusa Dobrego Pasterza uobecniać sprawując sakramenty święte, dając wiernym zdrową nauką Słowa Bożego oraz karmiąc Ciałem i Krwią Pańską. Dlatego dziś w sposób szczególny prosimy Pana o nowych, świętych kapłanów – zaznaczył w homilii ks. Rektor.

Na zakończenie Mszy Świętej ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz zwrócił uwagę, że Bóg nadal hojnie powołuje młodych ludzi do wyłącznej służby w Kościele. Zadaniem każdego wiernego, w sposób szczególny kapłana, siostry zakonnej jest tworzenie sprzyjającego klimatu dla wzrostu ziarna powołania. I za to wszyscy kiedyś będziemy musieli zdać relację przed Dobrym Bogiem.

Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga – zmiłuj się nad nami.

 


Tydzień Biblijny

18 kwietnia  rozpoczynamy XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Tegoroczne obchody rozpocznie Piąty Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Marka.
 

Pliki do pobrania

  1. 181_1.jpg

Męka Pańska

  Męka Pańska według św. Marka w opracowaniu ks. dr Henryka Ćwieka. Chórem kleryckim dyryguje. ks. Leszek Chamerski.

 

 

 

 
Triduum Paschalne

Zachęcamy wszystkich do przeżywania Triduum Paschalnego w duchu wiary, nadziei i miłości, mając poczucie odpowiedzialności za siebie oraz innych. Przypominamy, że w kościele może przebywać jedna osoba na 20m² przy zachowaniu odległości przynajmniej 1,5 m. Za wyjątkiem osób sprawujących kult, wszystkich obowiązuje zakrywanie maseczką ust i nosa. Dotyczy to także modlitwy poza świątynią.

 

 
 
 
TRIDUUM PASCHALNE
Kościół seminaryjny św. Michała Archanioła

 

Wielki Czwartek, 1 kwietnia

 

Spowiedź: 6.30-8.00 oraz 20.00-22.00

 

 17.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

Po Mszy Świętej indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00

 

Wielki Piątek, 2 kwietnia

 

Spowiedź: 6.30-8.00 oraz 20.00-22.00

Godz. 6.30 – rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu w „Ciemnicy”

 

17.00 - Liturgia Wielkiego Piątku

Po liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim i adoracja Krzyża do godz. 22.00

 

Wielka Sobota, 3 kwietnia

 

Spowiedź: 6.30-8.00

Godz. 6.00 – rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim i adoracja Krzyża 

 

Poświęcenie pokarmów 9.00 - 13.00 (na zewnątrz kościoła seminaryjnego)

 

19.00 - Wigilia Paschalna

 


Nowy numer Powołania

Ojciec Święty Franciszek w swoim liście „Patris Corde” napisał:
„Święty Józef przypomina nam, że Ci wszyscy, którzy są pokornie
ukryci lub na ’drugiej linii’ mają wyjątkowy czynny udział w historii
zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności”.
 
Myślę, że gdyby dziś święty Józef zagrał w filmie, to za swoją rolę
powinien otrzymać Oscara. Można powiedzieć, że jego rola jest
niepozorna, drugoplanowa, ale okazuje się kluczowa, by mógł być
zrealizowany film. Tym „filmem” jest Zbawienie, a głównym bohaterem
– Jezus Chrystus.
 
W tym numerze skupiamy się na Opiekunie naszego Zbawiciela
– świętym Józefie. Zachęcam Cię, do bliższego poznania tej postaci.
Spróbuj porozmawiać ze świętym Józefem, a on na pewno nie
odmówi swego wsparcia w najważniejszych momentach Twojego
życia.
Redaktor Naczelny

Pliki do pobrania

  1. Powołanie 86

Zawierzenie św. Józefowi

Opiekun Świętej Rodziny – Św. Józef, od czasów II Wojny Światowej, jest w sposób szczególny czczony w murach naszego domu seminaryjnego jako patron wspólnoty. 19 marca podczas porannej, uroczystej Eucharystii w kościele św. Michała Archanioła, wspólnota seminaryjna uczciła świętego Józefa. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. rektor Rafał Kułaga.

 Winna zadziwiać nas delikatność i sprawiedliwość Józefa, który widząc, że Maryja spodziewa się dziecka, które nie jest jego dzieckiem, postanowił ją potajemnie oddalić. Według ówczesnego zwyczaju, w takiej sytuacji Józef powinien napiętnować swoją małżonkę. Ale Józef znał Maryję. Niczego nie rozumiał. Wolał jednak oddalić ją, bez publicznego oskarżania jej, i wystawić się w ten sposób samemu na zarzuty ze strony ludzi, niż jej zarzucić cokolwiek – tak głęboko był przekonany, że ona jest niewinna - mówił kaznodzieja. W czasach, gdy ojcostwo, zarówno fizyczne jak i duchowe, jest coraz mniej dostrzegalne i doceniane, św. Józef w cichości swojego serca pokazuje, że nadal warto być ojcem. Jak swoją ojcowską opiekę rozciągał nad Jezusem i Maryją tak również czyni nad nami, wypraszając potrzebne łaski – zaznaczył ks. Rektor, odwołując się do Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka o świętym Józefie – "Patris Corde".


Wieczorem, podczas uroczystych Nieszporów w kaplicy kleryckiej ks. Rektor dokonał aktu zawierzenia całej wspólnoty seminaryjnej świętemu Józefowi.

 


 Akt zawierzenia świętemu Józefowi

 

Święty Józefie, wybrany przez Boga na Opiekuna Pana naszego Jezusa Chrystusa i na Oblubieńca Przeczystej Bogarodzicy, racz przyjąć ofiary serc naszych i miłościwie wysłuchaj prośby, które Tobie w pokorze niesiemy.

Kościół święty, Diecezja i Seminarium nasze stają w obliczu nowych i trudnych wyzwań. Zdając sobie z tego sprawę i ufając możnemu orędownictwu Twojemu, do Ciebie się uciekamy. Twojej opiece się oddajemy i poświęcamy.

Patronie Kościoła świętego, Opiekunie naszego Seminarium, który niegdyś troskliwe strzegłeś i prowadziłeś Dziecię Jezus, prosimy Ciebie, utwierdź nas w niezachwianej wierności zasadom Kościoła Chrystusowego, zachowaj nas w sprawiedliwości i miłości, chroń nas w grożących niebezpieczeństwach.

Święty Józefie, zechciej zamieszkać w naszym seminaryjnym domu i naucz nas żyć z Jezusem i Jego Matką Maryją. Nasza obecność świadczy, że potrzebujemy i pragniemy uczyć się od Ciebie żyć wiarą, nadzieją i miłością. Stojąc przed Tobą w pokorze, przynosimy do Twoich stóp nasze powołanie, a w nim radości i troski, zwycięstwa i porażki, nadzieje i obawy.

Przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach i bólach. Oddal od nas grożące nam niebezpieczeństwa. Dodaj otuchy i męstwa tym, którzy rozeznają dziś swoje powołanie. Twojej przemożnej opiece zawierzamy tych, którzy zostali przez Chrystusa powołani. Zawierzamy nasz seminaryjny dom: księży przełożonych i profesorów, diakonów, alumnów, siostry zakonne oraz pracowników świeckich. Zawierzamy całe nasze życie. Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi sługami.

Opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła.

Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie nasz, przyczyń się za nami. Amen.

Dzień skupienia

W sobotę nasza wspólnota przeżywała dzień skupienia. Tym razem rozważania wygłosił nam ks. Paweł Goliński - proboszcz z Włostowa.

Nowi lektorzy i akolici

W czwartek 25 lutego ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz udzielił alumnom III i IV roku posług lektoratu i akolitatu. Wydarzenie to poprzedziły rekolekcje wielkopostne, które wygłosił alumnom ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, wykładowca UKSW.

Nawiązując do słów Chrystusa z przeczytanej Ewangelii, bp Krzysztof Nitkiewicz podkreślił, że droga do tego, aby otrzymać wszystko czego potrzebujemy, zawiera się w proszeniu, szukaniu i kołataniu z ufnością do serca Boga.

Mówiąc następnie o tym, że droga formacji seminaryjnej jest długa i trudna, biskup zauważył, że polega ona nie tylko na dobrym przygotowaniu duchowym oraz intelektualnym. Każdy kleryk powinien przygotowywać się coraz mocniej, oczekiwać święceń na kolanach i bez oszczędzania siebie.

Po homilii ksiądz biskup odmówił modlitwy nad lektorami i akolitami oraz przekazał księgę Pisma Świętego i naczynie z komunikantami, czym wprowadził kleryków w ich nowe czynności.

Posługi lektora i akolity, to etapy w drodze do sakramentu kapłaństwa. Lektorowi wspólnota Kościoła powierza troskę o głoszenie Słowa Bożego, zaś akolita stanowi pomoc kapłana w posłudze ołtarza.

« 1 2 3 4
...
51 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net