ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Rekolekcje wielkopostne

W dniach 26 lutego - 2 marca w naszym seminarium odbyły się rekolekcje, które poprowadził O. Michał Śliż OP. Był to czas duchowych zmagań i pustyni, poznawania prawdy o Bogu i sobie, w którym towarzyszył nam ojciec rekolekcjonista dzieląc się swoim doświadczeniem zakonnym zdobytym podczas posługi formatora i przeora. 

2023-02-24

Szukam, o Panie, Twojego Oblicza

W pierwszy piątek Wielkiego Postu w kościele seminaryjnym, została odprawiona Stacyjna Droga Krzyżowa w intencji osób wykorzystanych seksualnie przez duchownych. Biskup Krzysztof Nitkiewicz zachęcał, abyśmy wystrzegali się duchowego błota zawsze, a nie tylko wtedy, kiedy zacznie nam przeszkadzać. Teksty rozważań czytali księża, siostry zakonne, klerycy i osoby świeckie, a cała modlitwę ubogaciła schola klerycka.

2023-02-22

Aby nasze wyrzeczenia podobały się Tobie

Wielki Post tradycyjnie rozpoczęliśmy od wspólnej Mszy św. z bp. Krzysztofem Nitkiewiczem w naszej katedrze. Pasterz w swoim słowie zachęcał nas, abyśmy wrócili do starych wypróbowanych metod ascezy: postu, którego dopełnieniem jest jałmużna i modlitwa, prowadzące nas do Boga i spotkania Jego w drugim człowieku. Niech czas pokuty oczyści nasze serca przede wszystkim z egoizmu i zapatrzenia jedynie w swoje sprawy, a uzdolni do życia w harmonii z Bogiem.

2023-02-11

Dzień Skupienia

W dniach 10/11 lutego przeżywaliśmy dzień skupienia prowadzony przez ks. Andrzeja Szpaczyńskiego – Ojca Duchownego w WSD w Rzeszowie. Opierając się na fragmentach Pisma Świętego, prowadzący mówił o istocie poznawania w życiu człowieka. Ks. Szpaczyński podkreślił, jak ważne jest poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości oraz samego Boga. Wiara w Boga nie jest tożsama z wiedzą zdobywaną w czasie sześcioletniej formacji, ale jest czymś znacznie istotniejszym; zaś człowiek, który poznał Jezusa to ten, który w swoim życiu narodził się z Boga.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i księdzu Andrzejowi za ten czas modlitwy oraz głoszone Słowo.


Przyroda procesem ewolucji i informacji

10 lutego br. w naszym seminarium miała miejsce prezentacja książki ks. prof. dra hab. Stanisława Zięby „Przyroda procesem ewolucji i informacji”. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: ks. dr hab. Tadeusz Pabian, prof. UPJPII, Copernicus Center; ks. dr hab. Mirosław Twardowski, prof. UR; dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL; ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL; ks. dr Bartłomiej Krzos (KUL, WSD Sandomierz); ks. dr Łukasz Sadłocha (Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego).
Wydarzenie to ubogaciło nas intelektualnie, a także dało okazję do dyskusji z wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach. Bp Edward Frankowski w słowach podsumowania zwrócił uwagę na to, jak ważne są nauki ścisłe, także dla teologii. Zgłębianie wiedzy o świecie pomoże nam zgłębić wiedzę o Bogu, który jest Stwórcą świata.

2023-01-28

Uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu

28 stycznia w naszym seminarium odbyła się coroczna uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu. Uroczystej Eucharystii w kościele seminaryjnym przewodniczył ks. bp Edward Frankowski. W homilii ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, prof. UKSW podkreślił sens odkrywania na nowo myśli Akwinaty, która objaśnia nam prawdy wiary - to w Kogo wierzymy oraz co jest istotą i celem wiary. Bazując na katechezach Benedykta XVI ukazał św. Tomasza jako tego, dla którego jedynym podmiotem wszelkich działań jest sam Bóg. Wiara zaś oświecona prawdą zostaje przyswojona przez ludzki rozum i tak przyjęta prowadzi do przebóstwienia i upodobnienia się do Boga.

 Po Mszy Świętej nastąpiła część naukowa. Na początku ks. Rektor powitał przybyłych gości oraz wprowadził wszystkich w tematykę spotkania. Podkreślił, iż przeżywamy dzisiaj swego rodzaju renesans apologii rozumianej, jako obronę nadprzyrodzonego charakteru Objawienia Pana Boga, obronę chrześcijan w świecie, a także człowieka wraz z jego kulturą duchową i pamięcią historyczną.

Głównym punktem spotkania był wykład ks. prof. Przemysława Artemiuka skupiający się wokół kwestii różnych odcieni współczesnej apologii.

­­- Konieczne jest ukazanie współczesnej kulturze przesiąkniętej naukami ścisłymi, że jedynie transcendentalna i rozumiejąca przyczyna jest w stanie wyjaśnić, to co przypadkowe i dające się zrozumieć z naszego, skończonego świata. Kulturze materialistycznej winniśmy pokazać, idąc za słowami Benedykta XVI, że Logos jest metafizycznie bardziej podstawowy, niż materia. Kulturze sceptycznej pokazać, że wiara w zmartwychwstanie Jezusa jest intelektualnie logiczna i historycznie do obronienia. Konieczne jest pokazanie znudzonej kulturze, że życie w Duchu jest wspaniałą przygodą korespondującą z najgłębszym pragnieniem ludzkiego serca. Na tym ma polegać dzisiaj apologetyka – mówił ks. prof. Przemysław Artemiuk.

Po wykładzie wywiązała się dyskusja, którą podsumował ks. bp Edward Frankowski podkreślając jeszcze raz ważność apologetyki dla naszych czasów.

Uroczystość uświetnił śpiewem chór klerycki.

Nabożeństwo Ekumeniczne

20 stycznia w naszym kościele seminaryjnym odbyło się Diecezjalne Nabożeństwo Ekumeniczne pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza, które poprzedził koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu grupy artystycznej działającej przy I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza z Janowa Lubelskiego. Modliliśmy się o jedność chrześcijan wraz z biskupem pomocniczym seniorem Edwardem Frankowskim, ks. mitratem Andrzejem Łosiem - proboszczem prawosławnej katedry Przemienienia Pańskiego z Lublina, który wygłosił homilię i ks. Marcinem Chylem - proboszczem prawosławnej parafii Świętych Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu. W nabożeństwie wzięli udział ks. dr hab. Tomasz Moskal - dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych KUL, kapłani z Kurii Diecezjalnej, wspólnota seminaryjna z rektorem na czele, ks. Paweł Surowiec - diecezjalny referent ds. ekumenizmu, kapłani sandomierscy, siostry zakonne i wierni świeccy. Nabożeństwo obejmowało czytania biblijne, modlitwę psalmami, akt pokuty, prośby w intencji jedności chrześcijan, a także pokropienie wodą święconą - znak przypominający moment chrztu - wspólnego sakramentu wszystkim uczniom Chrystusa.

2023-01-14

Spotkanie Przyjaciół WSD

14 stycznia w seminaryjnych murach odbyło się spotkanie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Przedstawiciele Kół Parafialnych odwiedzili tych, których codziennie wspierają modlitwą.

Spotkanie rozpoczęła Msza Święta w kaplicy kleryckiej, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. rektor Rafał Kułaga. Podczas Eucharystii modliliśmy się o liczne i święte powołania do kapłaństwa oraz za zmarłych przyjaciół seminarium.

Po Mszy Świętej odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia, podczas którego omówiono dalsze działanie Kół, podziękowano za współpracę dotychczasowym prezesom oraz w atmosferze wdzięczności i życzliwości połamano się opłatkiem.

Następnie odbył się w kościele seminaryjnym Koncert Kolęd, w czasie którego wystąpił Chór „Śpiewaki Uniwersytetu Trzeciego Wieku” oraz Chór Alumnów naszego seminarium. Utwory organowe zaprezentował kleryk Kacper Laskowski.

Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem na refektarzu kleryckim z tradycyjnym kolędowaniem.

Seminarium daje nam wszystko...

Seminarium daje wam wszystko...,
a więcej dać nie może

Nasz styczniowy dzień skupienia prowadził ks. dr Adam Kumorek - ojciec duchowny tarnowskiego seminarium. W konferencjach podkreślał, odwołując się do adhortacji Papieża Franciszka Admirabile Signum, znaczenie betlejemskiego Żłóbka, który był miejscem rodzinnych więzi, ciszy i z czasem, solidnej pracy, a przede wszystkim dotykalnym świadectwem tego, że Bóg stał się jednym z nas.
Kaznodzieja przytoczył wiersz Konstantina Kawafisa, porównując naszą drogę przygotowania do kapłaństwa do podróży, którą Odyseusz odbył do Itaki - była ona długa, obejmująca wiele portów w Egipcie, Fenicji, Azji Mniejszej, usiana różnorodnymi doświadczeniami, nawet konfrontacją z Cyklopem, Syrenami i Posejdonem, ale przez to wszystko nieporównywalnie ubogacająca.
 [...] Lepiej, by trwała ona wiele lat,
abyś stary już był, gdy dobijesz do tej wyspy,
bogaty we wszystko, co zyskałeś po drodze,
nie oczekuj wcale, by ci dała bogactwo Itaka.
Itaka dała ci tę piękną podróż.
Bez Itaki nie wyruszyłbyś w drogę.
Niczego więcej już ci dać nie może.

A jeśli ją znajdujesz ubogą, Itaka cię nie oszukała.
Gdy się stałeś tak mądry, po tylu doświadczeniach,
już zrozumiałeś, co znaczą Itaki.

Dzień skupienia zakończyliśmy pierwszosobotnią Mszą Świętą o Niepokalanym Sercu Maryi w naszym kościele. 

Zmarł Benedykt XVI

W wieku 95 lat zmarł papież senior Benedykt XVI. Odszedł do Domu Pana o godz. 9.34 w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie, gdzie mieszkał od czasu swojej abdykacji w 2013 roku. Jako bezpośredni następca papieża św. Jana Pawła II kierował Kościołem katolickim przez osiem lat. Benedykt XVI był 265. papieżem Kościoła katolickiego i pierwszym Niemcem na tym urzędzie od czasów Wiktora II (1055-57). Przed wyborem na następcę św. Piotra w latach 1983-2005, pełniąc jeden z najwyższych urzędów watykańskich prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Joseph Ratzinger był najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II. Przybrał imię Benedykt, nawiązując do "papieża pokoju” Benedykta XV oraz patrona Europy i założyciela zakonu benedyktynów, św. Benedykta z Nursji, żyjącego na przełomie V i VI wieku.

« 1 2 3 4
...
64 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net