ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Pielgrzymka do Sulisławic

Historia pielgrzymowania do Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach ma wielowiekową tradycję. Podobnie i w tym roku na wieczorną liturgię do Maryjnego sanktuarium przybyli pielgrzymi z okolicznych miejscowości, jak również spoza naszej diecezji.
 Wigilijnej Mszy św. przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z Biskupem Eucharystię sprawowali przybyli kapłani oraz księża Zmartwychwstańcy.
 We wspólnej modlitwie uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy oraz pielgrzymi przybyli z okolicznych parafii. W pielgrzymce uczestniczyli, jak co roku, także klerycy pierwszego roku wraz z księżmi wychowawcami.

Symbole ŚDM

Światowym Dniom Młodzieży towarzyszą dwa Symbole – Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani). Są one nieodłącznymi towarzyszami spotkań młodych z całego świata. 25 sierpnia Symbole ŚDM były obecne na terenie naszego seminarium. Poprzedni raz mieliśmy okazję gościć je w Polsce podczas przygotowań do ŚDM w Krakowie w 2016 roku.

Nowi alumni

12 lipca odbyły się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin dla kandydatów do naszego seminarium. Na auli wykładowej kandydatów przywitali księża przełożeni na czele z ks. rektorem Rafałem Kułagą. Kandydaci spotkali się z prefektami: ks. Piotrem Przysuchą i ks. Michałem Powęską oraz pisali prace na temat podstawowych prawdy wiary i zasad moralności chrześcijańskiej. Po pomyślnym przebiegu kwalifikacji nowi alumni mogli nieco odpocząć i wypić zasłużoną kawę wraz z księżmi przełożonymi.

 

 

 


Przyjęci na rok akademicki 2021/2022:

1.       Krystian BAJDAS z par. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach.

2.      Tomasz KLUK z par. św. Józefa w Nisku.

3.      Bartosz KOŁODZIEJ z par. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie.

4.      Tomasz MYCEK z par. św. Antoniego w Padwi Narodowej.

5.      Mateusz SKLAŻEWICZ z par. św. Marcina w Połańcu.

6.      Gabriel URBANIAK z par. św. Rodziny w Trześni.

 

Prosimy o modlitwę w ich intencji.

Nowi alumni rozpoczną etap propedeutyczny 1 września, który pozwoli im poznać i wejść w życie naszego seminarium.

Prosimy także o modlitwę w intencji nowych, świętych powołań do służby Bogu w Kościele.

 Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty! Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów. Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wysiłków swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz twojej chwały! Wzbudź na nowo w Kościele swego Ducha, którego wylałeś na Apostołów.

Rok formacji zakończony

W piątek, 25 czerwca, zakończyliśmy rok formacji tradycyjnie wspólną wieczorną modlitwą przy figurze Dobrego Pasterza. W przeddzień wyjazdu na wakacje, dziękowaliśmy Bogu za szczęśliwie przeżyty kolejny rok akademicki. Na zakończenie proboszcz kaplicy dk. Piotr Biernacki z humorem podsumował mijający rok akademicki oczami kleryka :), a następnie ks. Rektor udzielił błogosławieństwa.

Nazajutrz udaliśmy się z pielgrzymką dziękczynną do kościoła stacyjnego św. Józefa w Klimontowie. Część kleryków z ks. Rektorem wyruszyła do Klimontowa rowerami biorąc udział w XII Sandomierskim Rajdzie Papieskim. Na miejscu wszyscy dołączyliśmy do uczestników Diecezjalnej Pielgrzymki Rodzin. Wysłuchaliśmy ostatniego wykładu ks. mgr lic. Michała Puczyłowskiego z Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pt. „Czy jest możliwe, żeby przez całe życie kochać jednego człowieka? Bliskość sakramentów Eucharystii i małżeństwa”.

Punktem centralnym pielgrzymki była uroczysta Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Spotkanie zakończyło się agapą – wspólnym świętowaniem na placu przykościelnym.


Dzień skupienia

Ostatni w tym roku akademickim dzień skupienia poprowadził dla ojciec duchowny Szymon Brodowski, który podał nam kilka wskazówek, jak dobrze przeżyć czas wakacji. Swoje uwagi zawarł w trzech blokach tematycznych odpowiadającym trzem cnotom Boskim: Wierze, Nadziei i Miłości. Przestrzegał, by czasu wakacji nie traktować jako odpoczynku od Pana Boga, ale przede wszystkim jako szansę do pogłębienia relacji z Nim. 

Imieniny Piotra i Pawła

Czerwiec to miesiąc, w którym szczególnie czcimy Serce Pana Jezusa, w tym miesiącu przypada także ważna uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.  W czasie, gdy niemal każdy myśli o wakacjach Kościół daje nam przykład dwóch Apostołów, którzy odważnie poszli za głosem Chrystusa. Z tej okazji podczas Mszy św. w kaplicy seminaryjnej modliliśmy się w intencji księży, którzy noszą imiona tych dwóch filarów Kościoła. W naszej wspólnocie imieniny obchodzili: ks. prefekt Piotr Przysucha, ks. profesor Paweł Lasek oraz Dyrektor Archiwum Diecezjalnego i Biblioteki Diecezjalnej – ks. Piotr Tylec.  Życzymy drogim solenizantom wielu łask Bożych, by nie bali się pójść z odwagą i zapałem za Jezusem, i jak święci patroni odważnie głosili Ewangelię, tym których Pan Bóg postawi na ich drodze życia. Niech Maryja - Matka kapłanów wstawia się za nimi i uprasza potrzebne łaski.

Prymicje w seminarium

Księża Neoprezbiterzy odprawili Mszę Świętą w kościele seminaryjnym w intencji całej naszej wspólnoty i udzielili prymicyjnego błogosławieństwa.

Święcenia kapłańskie

19 czerwca w bazylice katedralnej w Sandomierzu, biskup Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń prezbiteratu pięciu naszym diakonom.
Nowo wyświęceni kapłani otrzymali także nominacje do parafii, w których podejmą pracę duszpasterską:
1. Jan Golec został mianowany wikariuszem parafii św. Józefa w Nisku.
2. Karol Klecha został mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie.
3. Aleksander Zdun został mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim.
4. Mateusz Zięba został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Barbary w Tarnobrzegu.
5. Krzysztof Zych został mianowany wikariuszem w parafii w Goźlicach.
 

 
 

Diamentowy Jubileusz Kapłaństwa bp. Edwarda

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu dziękuje Bogu za niestrudzoną posługę Księdza Biskupa Seniora Edwarda Frankowskiego.
Życzymy, by Ksiądz Biskup Jubilat w owocach swej pracy ciągle widział Chrystusową pasterską troskliwość i wsparcie. Życzymy z całego serca, by Ksiądz Biskup mógł jeszcze długo kontynuować swoją misję, pełen entuzjazmu i radości. Niech Bóg w swojej dobroci udziela Tobie potrzebnych sił, tych fizycznych i tych duchowych, byś mógł nadal cieszyć się kapłaństwem i dawać świadectwo życia przeżytego dla Boga każdemu z nas.

Chór seminaryjny - koncert

Z powodu pandemii chór seminaryjny nie mógł zaśpiewać tradycyjnego koncertu dla przyjaciół. Pomimo tego postanowiliśmy ćwiczyć i nagrać koncert. Oto efekty.

1 2 3 4
...
51 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net