ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Nowi lektorzy i akolici

22 lutego w święto Katedry św. Piotra, ks. bp Edward Frankowski udzielił posług lektoratu i akolitatu alumnom trzeciego i czwartego roku. Lektorami zostało dziewięciu alumnów, zaś akolitami trzech.
Klerycy w trakcie formacji seminaryjnej ustanawiani są lektorami i akolitami. Wykonywanie tych posług pomaga we właściwym przygotowaniu się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa.
Do zadań lektora należy proklamowanie Słowa Bożego w czasie liturgii i poza nią, może on także błogosławić pokarmy. Akolita pomaga diakonowi i kapłanowi w posłudze przy ołtarzu, może także udzielać Komunii świętej i wystawiać Najświętszy Sakrament do publicznych adoracji.

Rekolekcje Wielkopostne

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne poprowadził ks. dr Łukasz Białk - wykładowca teologii duchowości w gdańskim Seminarium Duchownym. Rekolekcje skupiały się na postaciach Apostołów, którzy znajdują się u źródeł duchowości kapłańskiej i odbywały się pod hasłem: Wybrał tych, których sam chciał, aby Mu towarzyszyli.
Ksiądz Łukasz przybliżył nam Apostołów widzianych z nieco innej perspektywy, niż widzi ich większość ludzi. Warto tu wspomnieć na przykład św. Tomasza, którego ojciec rekolekcjonista nazwał - wierzącym, na co wskazują liczne fragmenty z Pisma Świętego. Święty Paweł został ukazany jako ojciec, ponieważ z wielką gorliwością zabiegał o rozwój wiary wśród swoich dzieci duchowych, w szczególności świętych Tymoteusza i Tytusa.  Postawa świętego Jana została ukazana jako wzór miłości oblubieńczej do Pana Jezusa. W ostatniej konferencji został poruszony temat św. Piotra - pasterza.
Podczas rekolekcji nie zabrakło także czasu na osobistą modlitwę w ciszy i skupieniu przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.
Jesteśmy wdzięczni ks. Łukaszowi za wygłoszone do nas konferencje, które pozwoliły nam odkryć na nowo charyzmaty apostołów i ich posługę kapłańską.

Nadzwyczajni szafarze

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w gmachu naszego seminarium gościliśmy kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Ich formacja potrwa przez cztery niedziele Wielkiego Postu i zakończy się ona uroczystą Mszą świętą w katedrze. Pierwsze zajęcia dla kandydatów poprowadził ks. dr Kazimierz Skawiński - wykładowca w naszym seminarium. Następnie goście udali się na kaplicy seminaryjnej, by tam uczestniczyć w modlitwie brewiarzowej oraz Mszy świętej, której przewodniczył ks. Dariusz Sidor. Kolejnym punktem spotkania był wspólny obiad w refektarzu kleryckim. Potem przyszli szafarze udali się ponownie do auli wykładowej, gdzie po kolejnym wykładzie zakończono pierwsze spotkanie formacyjne.

Jubileuszowe Rekolekcje kapłańskie

Czcigodni Księża!

 Pragnę poinformować, że w roku Jubileuszu 200. lecia Diecezji organizowane są rekolekcje dla kapłanów, które odbędą w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

Rozpoczęcie 4 kwietnia 2018 r.

od 17.00 - rejestracja

18.00 - kolacja

18.45 - rozpoczęcie rekolekcji

Rekolekcje kończą się Jubileuszem kapłanów 7 kwietnia 2018 r., w Katedrze Sandomierskiej, Mszą św. o godz.11.00.

 

Będą to rekolekcje kerygmatyczne, które w oparciu o postać św. Piotra, poprowadzi Sekcja d/s Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej. www.ne.kuria.gliwice.pl                                            

z kapłańskim pozdrowieniem

 

  Ks. dr Marek Kumór

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa

Posypmy głowy popiołem

Środa popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W tym dniu akt pokuty na początku Mszy świętej zostaje zastąpiony przez obrzęd posypania głów popiołem, który jest pozyskiwany ze spalonych zeszłorocznych palm z Niedzieli Palmowej. Obrzęd ten ma nam przypominać, że nikt z nas nie jest wolny od grzechu i potrzebujemy ciągłego nawracania się. Wkraczamy w czas pokuty i wewnętrznej przemiany by należycie przygotować się na święta Paschalne.
 
Popiół jest znakiem przemijania, ukazuje kruchość człowieka i wieczność Boga. Całą swą ufność mamy pokładać w Bogu. Przez modlitwę, post i jałmużnę mamy odrodzić się do nowego życia.
 
Dzisiejszej Mszy św. w naszym kościele seminaryjnym przewodniczył ks. Rektor, a homilię wygłosił Ojciec duchowny ks. Mariusz Piotrowski. Ojciec zachęcał do niesienia ulgi cierpiącemu Chrystusowi przez post i modlitwę.

Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego ustanowił św. Jan Paweł II w 1992 r. Obchodzone jest ono 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Maryja objawiała się Bernadecie Soubirous w grocie obok Lourdes, gdzie wypływa cudowne źródło wody. Sanktuarium w Lourdes słynie z wielu cudownych uzdrowień, co roku odwiedza je około 4 miliony pielgrzymów.
 
W roku Jubileuszu Diecezji sandomierskiej do Bazyliki katedralnej przybyli chorzy, cierpiący i niepełnosprawni z placówek Caritas i innych ośrodków naszej diecezji. Podczas uroczystej Mszy świętej ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz zachęcał do głębszego zaangażowania się w pomoc osobom chorym i cierpiącym.
 
Po homilii księża biskupi oraz kapłani koncelebrujący udzieli sakramentu namaszczenia chorych, który umacnia wiarę chorego i pozwala dostrzec w swoim cierpieniu osobę Chrystusa.
 
Podczas nabożeństwa eucharystycznego, słowami litanii loretańskiej, modliliśmy się w intencji chorych i cierpiących. Na zakończenie uroczystości ksiądz biskup udzielił wszystkim błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
 

Pan moim Pasterzem

Kryjące się za wysokim murem sandomierskie Seminarium dla wielu osób, które niekoniecznie miały okazję do odwiedzenia go w czasie Dnia Otwartej Furty, może stanowić pewną tajemnicę. Podobnie kwestia odkrywania głosu Bożego powołania w sercach młodych ludzi. Stąd też, na zaproszenie Pana Krzysztofa Kowalczyka – kierownika Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu, grupa naszych diakonów udała na spotkanie z tarnobrzeskimi seniorami.

Podczas wspólnego spotkania diakoni dzielili się doświadczeniem Boga w ich życiu. Każdy z przybyłych adeptów do kapłaństwa przedstawił zebranym historię własnego powołania. Wspólny śpiew piosenki religijnej – Barki – uświadomił jak subtelnie Bóg może przemawiać do serca młodego człowieka.

Prezentacja multimedialna była okazją do swoistej wycieczki po Seminarium. Seniorzy mogli zobaczyć jak wygląda budynek, w którym młodzi mężczyźni przygotowują się do kapłaństwa. Była to także okazja do przedstawienia pewnych „smaczków” z codziennego życia seminaryjnego, co spotkało się niekiedy z pewnym zdziwieniem ze strony słuchaczy. Oczywiście nie zabrakło czasu na wiele ciekawych i istotnych pytań ze strony seniorów, na które diakoni z ogromnych poświęceniem odpowiadali. Pozwoliło to na lepsze poznanie się i zacieśnienie więzi. Otwartość zebranych pozwoliła na przeżycie bardzo ubogacającego spotkania.

Całość spotkania przeplatana wspólnych śpiewem pieśni i piosenek religijnych – „na poważnie i wesoło” dała wszystkim uczestnikom wspaniałą okazję do jeszcze bardziej wspólnotowego przeżywania wiary. Wszyscy zebrani wyrazili wielką radość ze wspólnego spotkania, jak również podkreślili chęć kolejnych spotkań.

Doktor Anielski

Eucharystią pod przewodnictwem księdza biskupa seniora Edwarda Frankowskiego rozpoczęta została coroczna Uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu. W homilii ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny odnosząc się do fragmentu Ewangelii o uciszeniu burzy na morzu przez Jezusa podkreślił konieczność zaufania Bogu nawet w obliczu największych doświadczeń i niebezpieczeństw.

Na drugą część spotkania uczestnicy udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.

Zebranych w auli powitał ks. Rektor Rafał Kułaga, następnie słowo wygłosił J.E. ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz nawiązując do książki o św. Tomaszu z Akwinu autorstwa Chestertona, będącej zarazem swoistym kompendium nauki Kościoła katolickiego. Tegorocznym prelegentem był ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL, który wygłosił wykład zatytułowany: "Personalistyczny wymiar wolności w Traktacie o człowieku św. Tomasza z Akwinu". Po pytaniach i dyskusji zaproszeni goście udali się do refektarza kleryckiego na obiad.

Akademię uświetnił swoim śpiewem chór alumnów.


Aby byli jedno

Dnia 22 stycznia udaliśmy się do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu, by tam wspólnie z księdzem biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem modlić się o jedność chrześcijan. We wspólnej modlitwie uczestniczył ks. Paweł Walczyński - dziekan dekanatu świętokrzyskiego Kościoła Polskokatolickiego. Homilię wygłosił ks. Leon Siwecki, wykładowca naszego seminarium. Tegoroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan przeżywamy pod hasłem: "Prawica twoja wsławiła się mocą"(Wj 15,6).

Imieniny Ojca Mariusza

W dniu 19 stycznia imieniny obchodził nasz ojciec duchowny – ks. Mariusz Piotrowski. Wraz z księżmi z zarządu seminaryjnego modliliśmy się wspólnie w Jego intencji podczas Mszy Świętej sprawowanej w naszej kaplicy.

Imieniny są także okazją do dostrzeżenia wysiłku i trudu tych, którzy są pośród nas, pomagają i wspierają swoim słowem oraz budują postawą każdego dnia. Do takich ludzi należy nasz drogi Ojciec.

Dziękując za wszelką dobroć i serdeczność otaczamy Go pamięcią modlitewną, w szczególny sposób w dniu Jego imienin.

1 2 3 4
...
23 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net