ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Nowi alumni

12 lipca odbyły się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin dla kandydatów do naszego seminarium. Na auli wykładowej kandydatów przywitali księża przełożeni na czele z ks. rektorem Rafałem Kułagą. Kandydaci spotkali się z prefektami: ks. Piotrem Przysuchą i ks. Michałem Powęską oraz pisali prace na temat podstawowych prawdy wiary i zasad moralności chrześcijańskiej. Po pomyślnym przebiegu kwalifikacji nowi alumni mogli nieco odpocząć i wypić zasłużoną kawę wraz z księżmi przełożonymi.

 

 

 


Przyjęci na rok akademicki 2021/2022:

1.       Krystian BAJDAS z par. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach.

2.      Tomasz KLUK z par. św. Józefa w Nisku.

3.      Michał KOMSA z par. św. Jadwigi w Janowie Lubelskim.

4.      Tomasz MYCEK z par. św. Antoniego w Padwi Narodowej.

5.      Mateusz SKLAŻEWICZ z par. św. Marcina w Połańcu.

6.      Gabriel URBANIAK z par. św. Rodziny w Trześni.

 

Prosimy o modlitwę w ich intencji.

Nowi alumni rozpoczną kurs propedeutyczny 1 września, który pozwoli im poznać i wejść w życie naszego seminarium.

Prosimy także o modlitwę w intencji nowych, świętych powołań do służby Bogu w Kościele.

 Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty! Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów. Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wysiłków swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz twojej chwały! Wzbudź na nowo w Kościele swego Ducha, którego wylałeś na Apostołów.

Rekolekcja kapłańskie 2021

Zapraszamy na
rekolekcje kapłańskie
w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.
 
18 - 20 sierpnia 2021 r. /środa-piątek/

Prowadzi: ks. Tadeusz Musz CSMA

 
 
 
 

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE 2021

 WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W SANDOMIERZU

 

Środa 18 VIII

 

10.00 - Rozpoczęcie rekolekcji - Hymn do Ducha Świętego, konferencja /kościół/

12.00 - Msza Święta z kazaniem /kościół/

13.00 - Obiad refektarzu kleryckim

15.00 - 16.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia /kościół/

17.00 - Nieszpory, konferencja /kościół/

18.00 - Kolacja

19.00 – Konferencja, kompleta /kaplica/. Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele do godz. 21.00.

                                        

Czwartek 19 VIII

 

7.30 - Jutrznia, konferencja /kaplica/

8.15 - Śniadanie

9.30 - Modlitwa w ciągu dnia, konferencja /kościół/

10.30 - Kawa, herbata

11.30 - Msza Święta z kazaniem /kościół/

12.30 - Obiad

15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego /kościół/

16.30 - Nabożeństwo pokutne oraz sakrament Pokuty i Pojednania /kościół/

18.00 - Kolacja

20.30 - Adoracja w intencji powołań /kościół/.

 

Piątek 20 VIII

 

7.30 - Jutrznia, konferencja /kaplica/

8.15 - Śniadanie

9.30 - Modlitwa w ciągu dnia, konferencja /kościół/

10.30 - Kawa, herbata

11.15 - Droga Krzyżowa /kościół/

12.00 - Msza Święta i zakończenie rekolekcji /kościół/

13.00 - Obiad

 

 


Rok formacji zakończony

W piątek, 25 czerwca, zakończyliśmy rok formacji tradycyjnie wspólną wieczorną modlitwą przy figurze Dobrego Pasterza. W przeddzień wyjazdu na wakacje, dziękowaliśmy Bogu za szczęśliwie przeżyty kolejny rok akademicki. Na zakończenie proboszcz kaplicy dk. Piotr Biernacki z humorem podsumował mijający rok akademicki oczami kleryka :), a następnie ks. Rektor udzielił błogosławieństwa.

Nazajutrz udaliśmy się z pielgrzymką dziękczynną do kościoła stacyjnego św. Józefa w Klimontowie. Część kleryków z ks. Rektorem wyruszyła do Klimontowa rowerami biorąc udział w XII Sandomierskim Rajdzie Papieskim. Na miejscu wszyscy dołączyliśmy do uczestników Diecezjalnej Pielgrzymki Rodzin. Wysłuchaliśmy ostatniego wykładu ks. mgr lic. Michała Puczyłowskiego z Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pt. „Czy jest możliwe, żeby przez całe życie kochać jednego człowieka? Bliskość sakramentów Eucharystii i małżeństwa”.

Punktem centralnym pielgrzymki była uroczysta Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Spotkanie zakończyło się agapą – wspólnym świętowaniem na placu przykościelnym.


Dzień skupienia

Ostatni w tym roku akademickim dzień skupienia poprowadził dla ojciec duchowny Szymon Brodowski, który podał nam kilka wskazówek, jak dobrze przeżyć czas wakacji. Swoje uwagi zawarł w trzech blokach tematycznych odpowiadającym trzem cnotom Boskim: Wierze, Nadziei i Miłości. Przestrzegał, by czasu wakacji nie traktować jako odpoczynku od Pana Boga, ale przede wszystkim jako szansę do pogłębienia relacji z Nim. 

Imieniny Piotra i Pawła

Czerwiec to miesiąc, w którym szczególnie czcimy Serce Pana Jezusa, w tym miesiącu przypada także ważna uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.  W czasie, gdy niemal każdy myśli o wakacjach Kościół daje nam przykład dwóch Apostołów, którzy odważnie poszli za głosem Chrystusa. Z tej okazji podczas Mszy św. w kaplicy seminaryjnej modliliśmy się w intencji księży, którzy noszą imiona tych dwóch filarów Kościoła. W naszej wspólnocie imieniny obchodzili: ks. prefekt Piotr Przysucha, ks. profesor Paweł Lasek oraz Dyrektor Archiwum Diecezjalnego i Biblioteki Diecezjalnej – ks. Piotr Tylec.  Życzymy drogim solenizantom wielu łask Bożych, by nie bali się pójść z odwagą i zapałem za Jezusem, i jak święci patroni odważnie głosili Ewangelię, tym których Pan Bóg postawi na ich drodze życia. Niech Maryja - Matka kapłanów wstawia się za nimi i uprasza potrzebne łaski.

Prymicje w seminarium

Księża Neoprezbiterzy odprawili Mszę Świętą w kościele seminaryjnym w intencji całej naszej wspólnoty i udzielili prymicyjnego błogosławieństwa.

Święcenia kapłańskie

19 czerwca w bazylice katedralnej w Sandomierzu, biskup Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń prezbiteratu pięciu naszym diakonom.
Nowo wyświęceni kapłani otrzymali także nominacje do parafii, w których podejmą pracę duszpasterską:
1. Jan Golec został mianowany wikariuszem parafii św. Józefa w Nisku.
2. Karol Klecha został mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie.
3. Aleksander Zdun został mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim.
4. Mateusz Zięba został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Barbary w Tarnobrzegu.
5. Krzysztof Zych został mianowany wikariuszem w parafii w Goźlicach.
 

 
 

Diamentowy Jubileusz Kapłaństwa bp. Edwarda

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu dziękuje Bogu za niestrudzoną posługę Księdza Biskupa Seniora Edwarda Frankowskiego.
Życzymy, by Ksiądz Biskup Jubilat w owocach swej pracy ciągle widział Chrystusową pasterską troskliwość i wsparcie. Życzymy z całego serca, by Ksiądz Biskup mógł jeszcze długo kontynuować swoją misję, pełen entuzjazmu i radości. Niech Bóg w swojej dobroci udziela Tobie potrzebnych sił, tych fizycznych i tych duchowych, byś mógł nadal cieszyć się kapłaństwem i dawać świadectwo życia przeżytego dla Boga każdemu z nas.

Chór seminaryjny - koncert

Z powodu pandemii chór seminaryjny nie mógł zaśpiewać tradycyjnego koncertu dla przyjaciół. Pomimo tego postanowiliśmy ćwiczyć i nagrać koncert. Oto efekty.

Szkoła Ceremoniarza i Animatora

W pierwszą sobotę czerwca w naszym seminarium gościliśmy uczestników Szkoły Ceremoniarza i Animatora, która w tym roku odbywała się zdalnie. Była to zatem pierwsza okazja do spotkania wszystkich uczestników nie tylko przez Internet.

Czas został wypełniony przez spotkanie formacyjne prowadzone przez ks. Wojciecha Zająca – duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza, spotkania w grupach z klerykami oraz modlitwę w kościele seminaryjnym. Podsumowaniem była pierwszosobotnia Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rektor.

Kaznodzieja podkreślał wartość wzajemnej wdzięczności za to, co otrzymujemy od Boga i ludzi, szczególnie w czasie pandemii, kiedy możliwość spotkania i kontaktu często jest ograniczona. Wdzięczność to cecha ludzi szlachetnych, którzy nie uważają, że wszystko im się należy. To cecha ludzi pokornych, którzy dostrzegają, że nie są samowystarczalni i często potrzebują pomocy Boga i ludzi. Groszem ubogiej wdowy jest postawa miłości okazywana przez tych, którzy czasem sami mało miłości zaznali. Takim wdowim groszem może być każdy uśmiech, każda modlitwa i każde dobre słowo ze strony kogoś, kto sam wiele dobra potrzebuje. Komentując dar ubogiej wdowy, Pan Jezus poucza nas, byśmy nie mierzyli dobra miarami tego świata. Bóg wysoko ceni każdą okruszynę dobra, jeśli tylko dajemy ją szczerym sercem.

Spotkanie zakończyła agapa.


1 2 3 4
...
51 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net