ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Niedziela Słowa Bożego

Więź między Pismem Świętym a wiarą ludzi jest głęboka. Ponieważ wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie jest skoncentrowane na słowie Chrystusa (por. Rz 10, 17), zaproszenie, które rodzi się w tej relacji, staje się pilne i ważne, tak że wierzący muszą przeznaczyć czas na słuchanie Słowa Pana zarówno w działaniu liturgicznym, jak i modlitwie oraz refleksji osobistej (Aperuit illis 7).

Na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w 2019 roku Ojciec Święty Franciszek w swoim Liście Apostolskim „Aperuit illis” ustanowił III niedzielę zwykłą Niedzielą Słowa Bożego. Zachęcił wtedy, aby w całym Kościele tego dnia w sposób szczególny zwrócono uwagę na rolę Słowa Bożego w życiu człowieka.


 

Odpowiadając na to wezwanie Ojca Świętego, zapraszamy do udziału w refleksji biblijnej „Spełnione Słowa Pisma”, którą jako komentarz do niedzielnej ewangelii w formie lectio divina poprowadzi ks. Michał Powęska, biblista, prefekt w Sandomierskim Seminarium Duchownym.

Wydarzenie to w formie on-line rozpocznie się 23 stycznia o godz. 15.00. Wszyscy, którzy wyrażą chęć udziału w tej formie modlitwy Słowem zaproszeni są do połączenia się poprzez platformę MS Teams, korzystając z linku.

Link: https://tinyurl.com/bdh9bae9

Po kliknięciu na link, może pojawić się informacja z zachętą do zainstalowania aplikacji MSTeams. Można odrzucić/anulować tę propozycję, wówczas ukaże się możliwość dołączenia do platformy wraz zapytaniem „Jak chcesz dołączyć do spotkania z Teams?”. Jedną z trzech opcji będzie propozycja: „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Następnie należy zezwolić na używanie mikrofonu oraz wpisać jako „nazwę” swoje imię (ewentualnie także nazwisko). Kolejnym krokiem jest kliknięcie opcji: „Dołącz teraz”.


 

Styczniowy dzień skupienia

Po spotkaniu z Przyjaciółmi seminarium, 8 stycznia wieczorem, rozpoczęliśmy dzień skupienia. Tym razem nauki głosił ks. prof. Adam Kubiś. Podczas konferencji spojrzeliśmy szczegółowo na modlitwę "Ojcze nasz". Na początku poznaliśmy chrześcijański kontekst i niezwykłość tej modlitwy, a następnie analizowaliśmy poszczególne wezwania w niej zawarte starając się odnieść je do naszego życia.

Bożonarodzeniowe spotkanie Przyjaciół WSD

8 stycznia w naszej wspólnocie miało miejsce radosne wydarzenie. Jak co roku do naszego seminarium przybyli goście ze Stowarzyszenia Przyjaciół WSD na bożonarodzeniowe spotkanie, które rozpoczęliśmy Mszą Świętą. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Rafał Kułaga - rektor WSD. Wraz z nim Mszę koncelebrowali księża z zarządu.

Św. Jan pisze, że tylko ten, „kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga”. To dzięki miłości możliwy jest nasz kontakt z Bogiem. Pierwszym działającym w tej relacji jest sam Bóg. To pierwszeństwo wyraził w decyzji o miłości do nas przez wydanie na śmierć swojego Syna... Pierwszym krokiem zaś z naszej strony jest uwierzenie, że rzeczywiście Bóg nas ukochał i oddał dla nas swoje życie. Na drugim miejscu jest nasza miłość do Boga i drugiego człowieka. Ma ona wyrażać się w naszej codzienności... Bóg najlepiej wie, co jest dla nas dobre - mówił kaznodzieja.

Po Mszy nasi Przyjaciele zostali zaproszeni na aulę, gdzie ksiądz rektor wraz z dziekanem alumnatu złożyli noworoczne życzenia. Koordynator Stowarzyszenia Przyjaciół wyraził wdzięczność za działalność parafialnych Kół Stowarzyszenia Seminarium. Głos zabrali także przedstawiciele Przyjaciół. Następnie był czas na życzenia indywidualne przy łamaniu się opłatkiem oraz rozmowy przy kawie i ciastku.

Następnie rozpoczął się w seminaryjnym kościele Koncert kolęd. Zebrani mogli usłyszeć znane i lubiane kolędy oraz pastorałki w wykonaniu chóru Cantate Domino z parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, chóru alumnów WSD w Sandomierzu oraz połączonych zespołów. 

Ostatnim punktem spotkania była wspólna kolacja na seminaryjnym refektarzu połączona ze wspólnym śpiewem kolęd oraz recytacją wierszy zaprzyjaźnionego autora.

Nowy numer Powołania

Drodzy Czytelnicy!
Jezusowe spotkania z ludźmi miały niezwykłą postać: przenikał ją Boski autorytet, miłosierdzie i dobroć wynikające z przekroczenia barier ustanawianych przez grzech, strach i zniewolenie oraz z zaproszenia wszystkich do Królestwa Ojca.
Jego miłosierdzie było posunięte do tego stopnia, że Ewangeliści czuli się zobowiązani do przekazania kierowanych wobec Niego oskarżeń: „żarłok i pijak, przyjaciel grzeszników i celników” (Mt 11,19). Jego synowska więź z Bogiem, uznanie godności każdego człowieka, wezwanie do nawrócenia i zaproszenie do współpracy odkupieniu, a zarazem wpisanie ich w dzieje Królestwa Bożego – wszystko to, w decydujący sposób, przyczyniło się do ukształtowania cywilizacji chrześcijańskiej i humanizacji życia ludzkiego. Człowiek określa siebie między innymi przez to, jak w świetle relacji do Boga czy wartości przyjmowanych jako najwyższe widzi i rozumie swoje relacje do innych osób.
87. numer ,,Powołania” jest poświęcony sztuce patrzenia - odnajdywania innej, Bożej perspektywy w naszym życiu. Wątek wzroku, który jest darem Pana Boga i zarazem niezmiernie ważnym narzędziem komunikacji i odniesienia wobec otaczającego nas świata, jest podejmowany na różne sposoby; szczególnie w związku ze sprawami, które wydają się nam znane i już nas może nie zaskakują. Niech te przestrzenie, które raz po raz zaskakiwały „mądrych i roztropnych”, a zostały objawione „prostaczkom”, staną się dla nas miejscem działania Światła Chrystusa i Bożej Mądrości.

Pliki do pobrania

  1. Powołanie 87

Wigilia seminaryjna

W środę 22 grudnia zgodnie z tradycją w naszej wspólnocie odbyła się wieczerza wigilijna. Uroczyste świętowanie rozpoczęła Nowenna do Dzieciątka Jezus oraz Nieszpory, którym przewodniczył ks. bp Edward Frankowski. W świąteczny klimat wprowadził nas śpiew kolędy Wśród nocnej ciszy oraz odczytany fragment Ewangelii o Narodzeniu Pańskim. Ks. bp Krzysztof Nitkiewicz podziękował przełożonym, wychowawcom i alumnom za ich udział w misji ewangelizacyjnej. Zachęcił do modlitwy o wierność powołaniu i gorliwość w jego wypełnianiu. Po poświęceniu opłatków wszyscy zasiedli do wieczerzy przeplatanej śpiewem kolęd.

Wigilia seminaryjna to ważne wydarzenie dla całej wspólnoty. Jest to okazja, by podziękować Bogu za wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w kończącym się roku, a także w duchu radości przygotować się do Uroczystości Bożego Narodzenia.

Światełko z Betlejem

W kościele seminaryjnym harcerze z miejscowego Hufca ZHP przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju ks. bp Krzysztofowi Nitkiewiczowi. Otrzymali je jednocześnie uczestniczący w uroczystości Burmistrz oraz Starosta Sandomierski. W tym roku hasło, które towarzyszy przekazywaniu Światełka Betlejemskiego brzmi: „Światło nadziei”.

Sandomierskie spotkanie harcerzy i zuchów oraz przybyłych gości rozpoczęło uroczyste wprowadzenie Betlejemskiego Światełka Pokoju do kościoła, gdzie wspólnie modlono się o dar pokoju oraz w intencji druhów i druhen z terenu diecezji. Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz z udziałem ks. rektora seminarium, ks. phm. Dariusza Sidora, diecezjalnego duszpasterza harcerzy oraz ks. Mateusza Bajaka, harcerskiego kapelana.

Bp Nitkiewicz podkreślił w homilii, że Światełko Betlejemskie mówi o narodzinach Pana Jezusa, a przekazywanie go sobie stanowi okazję do spotkania i budowania wzajemnych relacji.

Na zakończenie Mszy św. ks. biskup poświęcił opłatki, natomiast druhna phm. Renata Lachowicz podziękowała za wspólną modlitwę i złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Harcerze zabrali opłatki do swoich drużyn, aby podzielić się nim podczas harcerskich wigilii. Następnie druhowie i zuchy z drużyn z terenu diecezji oraz mieszkańcy miasta odbierali z rąk harcerzy Ogień z Betlejem, aby zanieść go w swoje środowiska i do swoich rodzin wraz z przesłaniem pokoju, jakie niesie narodzenie Bożego Syna.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski już po raz 31. W sandomierskim spotkaniu wzięli udział harcerze i zuchy z Annopola, Gościeradowa, Dwikóz, Liśnika Dużego, Gór Wysokich oraz Sandomierza.

Mikołaj w Domu Dziecka

Jak co roku klerycy odwiedzili podopiecznych Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem. Wraz z ojcem duchownym ks. Szymonem Brodowskim udali się tam, aby  z dziećmi spędzić razem przedświąteczny czas. Dużo satysfakcji dała dziecięca radość z prezentów i wspólnych zabaw. Dzieciaki były przeszczęśliwe, gdyż czekały na odwiedziny cały rok.

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy świętej. Wspólna modlitwa w czasie adwentu i słowo skierowane do dzieci było dla nich umocnieniem. Później nadszedł czas na prezenty. Klerycy sprawili dzieciom wiele radości, a i one nie pozostały dłużne. Podzieliły się tym, co same wykonały i przygotowały. Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją.

Dzieci są pod opieką sióstr zakonnych, które prowadzą Dom Dziecka i kształtują podopiecznych również pod względem religijnym, dlatego też podopieczni śpiewali wspólnie z klerykami piosenki religijne, pielgrzymkowe i ciekawiło ich codzienne życie seminaryjne. Dzieciaki potrzebowały rodzinnego ciepła, czułości, której często może im brakować. Dla kleryków była to cenna lekcja i szansa rozwoju osobowości i świadomości, że mogli zanieść w to miejsce Chrystusa, na którego przyjście oczekujemy.  

Uroczystość Patronalna Seminarium

8 grudnia obchodziliśmy w naszej wspólnocie Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - święto patronalne naszego seminarium.
Przed południem ks. rektor Rafał Kułaga wraz z księżmi przełożonymi i wykładowcami sprawował uroczystą Mszę Świętą w kościele seminaryjnym, podczas której homilię wygłosił ojciec duchowny ks. Rafał Kobiałka.
Po południu modliliśmy się przed figurą Matki Bożej na sandomierskim rynku. Zgromadzeni odśpiewali hymn „Tota pulchra es Maria”, a następnie w modlitwie różańcowej, której przewodniczył ks. Rektor powierzyli się opiece Niepokalanego Serca Maryi. Na zakończenie obchodów w kościele seminaryjnym odbyło się nabożeństwo maryjne, podczas którego odśpiewano hymn liturgiczny – Akatyst ku czci Bogurodzicy.

Rekolekcje powołaniowe 2021

W naszym Seminarium Duchownym w dniach 26-28 listopada 14 młodych licealistów i studentów uczestniczyło w rekolekcjach powołaniowych. Rekolekcje, które odbywały się pod hasłem „Dziś muszę się zatrzymać”, poprowadził ks. prefekt Michał Powęska wraz z kilkoma diakonami.
Uczestnicy rekolekcji podkreślali, że obok konferencji duchowych bardzo ważne były dla nich spotkania i rozmowy z klerykami i księżmi, z którymi mogli porozmawiać na każdy temat.
W organizację i pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji mocno włączyli się klerycy, wśród których rekolektanci spędzili czas od piątku aż do niedzielnego obiadu.

Zasłużeni Dawcy Krwi

Klub Honorowego Dawcy Krwi "Aima" działający przy Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu 21 listopada podsumował kolejny rok swojej działalności.

W murach Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu odbyło się coroczne spotkanie honorowych dawców krwi należących do klubu HDK "Aima". Okazją do wspólnego spotkania było świętowanie zaległego, zeszłorocznego Jubileuszu 25-lecia istnienia Klubu.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył ks. rektor Rafał Kułaga, opiekun klubu. W obchodach jubileuszu krwiodawcom z Klubu Honorowego Dawcy Krwi "Aima" towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych z Panem Burmistrzem i Starostą Sandomierskim na czele, członkowie Oddziału Terenowego w Sandomierzu RCKiK w Kielcach, Prezes PCK Sandomierz oraz zaproszeni goście.

Rok 2020 i 2021 był czasem zupełnie innym niż poprzednie. Przeżywaliśmy Jubileusz 200-lecia istnienia naszego seminarium oraz 25-lecie klubu HDK "Aima", z czym wiązaliśmy wielkie plany. Ubiegły rok miał przebiegać pod hasłem – „25 litrów na 200 lat Seminarium”. Niestety w czasie pandemii było to niemożliwe do zrealizowania, udało się nam jednak oddać prawie 15 litrów krwi.

 W tym roku czterech członków klubu HDK działającego przy seminarium otrzymało odznakę  Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia, a sam klub za swoją 26-letnią działalność został podniesiony do rangi I stopnia. 

Odznaką III Stopnia odznaczeni zostali: ks. prefekt Piotr Przysucha, dk. Konrad Bąk, kl. Dawid Łyko oraz kl. Mateusz Rogoziński.

Obchody jubileuszu klubu HDK w seminarium umilił program muzyczny przygotowany przez kleryków.

Obecnie klub HDK "Aima" liczy 20 członków. Alumni propagują ideę krwiodawstwa podczas katechez oraz różnego rodzaju spotkań wyjaśniając cel i sens bycia krwiodawcą. Członkowie Klubu uczestniczą także w Spotkaniach Rejonowych oraz spotkaniach innych klubów.

1 2 3 4
...
54 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net