ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Pielgrzymka na zakończenie roku

Na zakończenie roku akademickiego udaliśmy się z pielgrzymką do Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach. Mszy świętej przewodniczył ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz. Po przywitaniu przez księdza proboszcza Wojciecha Szparę, ksiądz biskup powiedział: "Wakacje są po to, by zobaczyć problemy ludzi. Powołania wychodzą z rodzin i od ludzi i do nich mają wracać. Przez cały rok słuchaliście profesorów, wykładowców i wychowawców, teraz macie słuchać ludzi".
Ks. prefekt  Piotr Tylec podczas homilii zaznaczył, że: "W dzisiejszym fragmencie  Ewangelii Jezusowi nie chodzi oto byśmy nie planowali, ani nie dbali o przyszłość. Cechą mądrego człowieka jest dobre planowanie. Nie mamy zbytnio martwić się oto, co będzie w przyszłości, byśmy naszych planów nie pokładali we własnych możliwościach i ambicjach, ale byśmy bardziej ufali Panu Bogu". Następnie kaznodzieja ukazał postać św. Wojciecha jako przykład osoby, która zaufała Panu Bogu. Na zakończenie ks. prefekt dał kilka cennych wskazówek dla kleryków na czas rozpoczynających się wakacji. Pobyt na wakacjach ma opierać się o 3 punkty: Mszę św. i modlitwę, pomoc w domu i na parafii oraz dobrą lekturę.
 
Na zakończenie Eucharystii ksiądz biskup życzył wszystkim dobrych wakacji i uwrażliwiał nas na to, że ludzie w osobie kleryka mają widzieć człowieka, który ma jasne idee oraz, że kleryk ma być sługą wszystkich.
Pielgrzymkę zakończył obiad w miejscowej remizie.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierali nas podczas naszej pielgrzymki na zakończenie tego wyjątkowego roku akademickiego. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas i nasze seminarium swoimi modlitwami oraz materialnie. Zapewniamy o  naszej pamięci modlitewnej.

Informacje dla kandydatów

 Rozeznających głos Chrystusowego wezwania do posługi kapłańskiej zapraszamy do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.


 Wszelkie potrzebne informacje uzyskać można osobiście w Seminarium, a także:

telefonicznie: +48 511 413 002

lub drogą mailową: ks.rafal.kulaga@diecezjasandomierska.pl

oraz na naszej stronie http://wsdsandomierz.pl/warunki-przyjecia


ks. Rafał Kułaga, Rektor WSD

 

Rekolekcje kapłańskie - ZAPROSZENIE

Jubileuszowe Rekolekcje Kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu /II tura/ odbędą się w dniach 25-27 czerwca 2018 roku. ZAPRASZAMY!

Rekolekcje prowadzi Szkoła Nowej Ewangelizacji z Opola /odpowiedzialny ks. Eugeniusz Ploch/

 
 
  

 


REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE 2018

 

Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu

 

 

 

Poniedziałek 25 czerwca

 

10:00 - Hymn do Ducha Świętego i Modlitwa w ciągu dnia z konferencją

12:00 - Msza Święta z kazaniem

13:00  - Obiad w refektarzu kleryckim

15:00 - 16:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja Najświętszego Sakramentu

17:15Nieszpory z konferencją

18:00 - Kolacja

20:00 – Kompleta z konferencją

                                        

Wtorek 26 czerwca

 

7:30 – Jutrznia z konferencją

8:15- Śniadanie

9:30 - Modlitwa w ciągu dnia z konferencją

10:30 - Kawa, herbata

11:30 - Msza Święta z kazaniem

12:30 - Obiad

15:00- Koronka do Miłosierdzia Bożego

16:30 - Nabożeństwo pokutne i sakrament Pokuty i Pojednania

18:00 - Kolacja

19:30 - Nabożeństwo Maryjne z konferencją

 

Środa 27 czerwca

 

7:30Jutrznia z konferencją

8:15 - Śniadanie

9:30- Modlitwa w ciągu dnia z konferencją

10:30 - Kawa, herbata

11:30- Droga Krzyżowa

12:00 - Uroczysta Msza Święta na zakończenie rekolekcji

13:00 - Obiad

 

 

Rekolekcje poprowadzi ks. Eugeniusz Ploch z Opola

 

W dniach 4-7 kwietnia w naszym seminarium odbywały się rekolekcje dla kapłanów. Były one wyjątkowe ze względu na przeżywany Jubileusz naszej diecezji.  Rekolekcje prowadził ks. Artur Sepioło - dyrektor Sekcji ds. Nowej Ewangelizacji i koordynator Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej oraz ks. Sławomir Płusa z diecezji radomskiej. Rekolekcjoniści podkreślali znaczenie osobistego doświadczenia Boga w codziennym kapłańskim życiu, czemu służyły między innymi: Namiot spotkania, wspólne spożywanie ryby i chleba inspirowane fragmentem Ewangelii (J 21, 1-14), czy też przedstawienie o Trójcy Świętej. Kapłani mieli też możliwość osobistej adoracji i spowiedzi. Konferencje były oparte na postaci św. Piotra.

Dzień skupienia

Ostatni w tym roku akademickim dzień skupienia poprowadził nasz ojciec duchowny - ks. Rafał Kobiałka. Tematem rozważań było sumienie oraz jego kształtowanie. W pierwszej konferencji ojciec mówił, by nasze sumienie było pewne i prawe, wtedy będzie ono dobrze ukształtowane. Tematem kolejnych konferencji było także sumienie, oraz wartości, a także ojciec dał nam pewne wskazówki dotyczące wakacji. Centralnym punktem była oczywiście Eucharystia, była to Msza z formularza ze wspomnienia dowolnego świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza Morusa. Oni to właśnie są wzorem jak właściwie kształtować swoje sumienie. Pomimo trudnej sytuacji panującej w Anglii byli wierni Jezusowi i swojemu prawemu sumieniu.

Imieniny w naszej wspólnocie

"Tam gdzie są wasze dążenia, wasze prace, wasze miłości, tam jest miejsce waszego spotkania z Chrystusem"
(św. Josemaria Escriva)
 
21 czerwca podczas Mszy świętej w kaplicy seminaryjnej modliliśmy się wraz z kapłanami z zarządu seminaryjnego w intencji naszego prefekta, a także dyrektora biblioteki diecezjalnej - ks. Piotra Tylca, oraz w intencji wykładowcy Pisma świętego w naszym seminarium - ks. Pawła Laska. Jesteśmy im wdzięczni za ich niestrudzoną posługę wśród nas. Pragniemy zapewnić o naszej pamięci modlitewnej i życzymy drogim solenizantom wielu łask Bożych.

Msza Prymicyjna

Papież Franciszek w jednej ze swoich katechez powiedział: "Msza św. jest pamiątką misterium paschalnego Chrystusa. Czyni nas ona uczestnikami Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, nadając pełen sens naszemu życiu". Msza święta prymicyjna księży neoprezbiterów w naszym kościele seminaryjnym, to zawsze wyjątkowe wydarzenie dla naszej wspólnoty. Eucharystii zgodnie z tradycją przewodniczył były proboszcz kościoła św. Michała Archanioła - ks. Mateusz Machniak. Księża neoprezbiterzy modlili się o nowe, liczne i święte powołania do naszego seminarium. Homilię wygłosił ks. Roman Janiec - kanclerz kurii i wykładowca w naszym seminarium. Na zakończenie Mszy św. księża neoprezbiterzy udzielili prymicyjnego błogosławieństwa.

Święcenia kapłańskie

    Prosimy  Cię,  Ojcze  wszechmogący, daj  tym  swoim  sługom godność prezbiteratu; odnów w ich sercach Ducha świętości; niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże,  urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów. Niech  będą  godnymi  współpracownikami  biskupów, aby przez  ich  przepowiadanie  i  dzięki  łasce  Ducha  Świętego słowa  Ewangelii przyniosły obfity owoc w ludzkich sercach  i dotarły aż na krańce ziemi.
(fragment modlitwy konsekracyjnej)
 
 
 

 
     
19 czerwca w Bazylice Katedralnej podczas uroczystej Mszy świętej o godzinie 10.00 ks. bp. Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń prezbiteratu 7 diakonom naszej diecezji. Oto księża neoprezbiterzy diecezji sandomierskiej:
ks. Damian Blacha; parafia MB Częstochowskiej w Dzwoli
ks. Łukasz Chmiel; parafia św. Franciszka Salezego w Gorzycach
ks. Konrad Durma; parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osieku
ks. Patryk Gładkowski; parafia Świętej Trójcy w Rakowie
ks. Mateusz Machniak; parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Beszowej
ks. Piotr Sołdyga; parafia św. Bartłomieja Apostoła w Padwi Narodowej
ks. Grzegorz Wasąg; parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim
Księża neoprezbiterzy otrzymali także nominacje na swoje pierwsze parafie. 

Jubileusz Diecezji

Główne Uroczystości Jubileuszu 200–lecia Diecezji rozpoczęła Eucharystia w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem ks. abp Salvatore Pennacchio – Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. W tym wielkim dziękczynieniu naszej diecezji uczestniczyło wielu arcybiskupów i  biskupów z Polski i zagranicy. Uczestniczyli także biskupi Kościoła Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego. Wszystkich zebranych w Bazylice Katedralnej i przed nią powitał ks. bp Krzysztof Nitkiewicz – pasterz diecezji sandomierskiej. Na wspólnym dziękczynieniu zebrali się także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Homilię wygłosił metropolita krakowski – abp. Marek Jędraszewski.
Oparł się na utworze św. Jana Pawła II „Myśląc  ojczyzna”. Wyrazem dziękczynienia Panu Bogu było wspólne odśpiewanie hymnu Ciebie Boga wysławiamy. Po Mszy świętej zaproszeni goście udali się do refektarza seminaryjnego, natomiast pozostali wierni mogli posilić posiłkiem przygotowanym na naszym seminaryjnym wirydarzu.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za dar Jubileuszu naszej diecezji.

Rocznica pielgrzymki

Kiedy w 1999 r. Jan Paweł II przybył do Sandomierza, na Mszę świętą pod jego przewodnictwem przybyło pół miliona wiernych. Takie wydarzenie nigdy się już nie powtórzy w naszym mieście - mówili wtedy mieszkańcy. Wiernym naszej diecezji głęboko zapadły w pamięci słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział do zebranych na błoniach sandomierskich o czystości serca: "Czystość serca jest zatem człowiekowi zadana. Musi on stale podejmować trud opierania się siłom zła, tym działającym z zewnątrz i tym z wewnątrz - które chcą go od Boga oderwać. I tak w sercu ludzkim rozgrywa się nieustanna walka o prawdę i szczęście. Aby zwyciężyć w tej walce człowiek musi się zwrócić ku Chrystusowi. Może zwyciężyć tylko umocniony Jego mocą, mocą Jego Krzyża i Jego zmartwychwstania". W 19 rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II modliliśmy się podczas Eucharystii w Bazylice Katedralnej o wszelkie łaski dla naszej diecezji za przyczyną świętego, który oręduje za nami u Boga. Następnie ze śpiewem Litanii do Serca Jezusowego udaliśmy się przed pomnik Świętego, by tam odśpiewać "Barkę" i zakończyć naszą modlitwę.

I'm Pro life

Uczestnicy "Marszu dla życia i rodziny" pokazali swoją postawą, że takie wartości jak życie ludzkie i rodzina są dla nich bardzo ważne. Obchody rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Józefa w Sandomierzu, której przewodniczył J. E. ks. bp Edward Frankowski. Następnie wyruszył marsz na plac przy ulicy Żółkiewskiego. W marszu uczestniczył także J. E. ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, a także parlamentarzyści i władze miasta.

1 2 3 4
...
26 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net