ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Lipa św. Jacka

 

Na zakończenie uroczystości bł. Wincentego Kadłubka wychowawcy oraz młodzież, która przedstawiała „żywe obrazy”, czyli sceny dotyczące różnych postaci historycznych, a także świętych i błogosławionych związanych z Sandomierzem, zasadzili w naszym ogrodzie seminaryjnym drzewko lipy. Drzewa lipy związane są ze świętym związanym z naszym miastem - Jackiem Odrowążem.

Według legendy kościół pod wezwaniem św. Jakuba wybudował św. Jacek Odrowąż, bratanek biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. Plac, na którym znajduje się kościół, należał do Konrada. Znany sknera i niedowiarek miał przekazać plac pod budowę za darmo, jeśli św. Jacek dokona cudu. I Jacek cudu dokonał, posadził lipy wokół placu korzeniami do góry. Dzięki żarliwej modlitwie drzewa wyrosły, a w ciągu wieków ich korzenie zamienione w konary przybrały ciekawe i niespotykane kształty, do dzisiaj zdobiąc otoczenie kościoła.


Bł. Wincenty i św. Jacku - módlcie się za nami!

 


 

Bł. Wincenty Kadłubek

Wincenty Kadłubek jest postacią, która zadziwia i inspiruje. Niewiele osób wie, że to właśnie dzięki niemu, w naszych kościołach, przed Najświętszym Sakramentem pali się wieczna lampka. Uroczystości rozpoczęła procesja z relikwiami bł. Wincentego z kościoła seminaryjnego do Bazyliki Katedralnej. W uroczystości uczestniczyli biskupi sandomierscy oraz opaci z Jędrzejowa i z Mogiły. Na początku Mszy św. zebranych w Bazylice Katedralnej powitał ksiądz prałat Jan Biedroń, dziekan kapituły katedralnej w Sandomierzu. Homilię wygłosił O. Rafał Ścibiorowski - opat z Jędrzejowa. Przypomniał on postać błogosławionego Wincentego ukazując go jako tego, który miłował Boga i Ojczyznę, a także służył Bogu i ludziom. Był wzorem nie tylko dla ówczesnych, ale jest także wzorem pokory i oddania dla ludzi XXI wieku. Na zakończenie Mszy św. ks. bp Krzysztof Nitkiewicz przypomniał zebranym w katedrze, że uroczystość ku czci bł. Wincentego Kadłubka to święto całego miasta. Odpust jest szansą odbudowania i pogłębienia relacji międzyludzkich i zastanowienia się nad upiększaniem i rozwojem duchowym, kulturowym i społecznym naszego miasta. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu ksiądz biskup odmówił modlitwę o kanonizację bł. Wincentego. Celebrację liturgiczną zakończył śpiew "Te Deum".
 
 

Zaproszenie

19 października o godz. 14.00 zapraszamy na spotkanie z panią Magdaleną Wolińską-Riedi, obywatelką Watykanu, żoną gwardzisty szwajcarskiego, autorką książki Kobieta w Watykanie. Jak się żyje w najmniejszym państwie świata? Wstęp wolny.
 
Organizatorami spotkania są: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu oraz Urząd Miasta Sandomierz,

Jubileuszowa Inauguracja

W piątek 11 września zainaugurowano rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Inaugurację rozpoczęła Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza. W Eucharystii uczestniczył także ks. bp senior Edward Frankowski, kapłani z diecezji sandomierskiej oraz z sąsiednich seminariów. W homilii ksiądz biskup mówił o tym, że im człowiek bardziej skupia się na sobie, to tym bardziej oddala się od Boga. Zacytował także papieża Benedykta XVI mówiąc: "Stajemy się miarą dla samych siebie, absolutyzujemy nasze przemyślenia, doświadczenia, wyniki badań i wykluczamy choćby nieświadomie, Boże Misterium. Papież nazywa to wprost głupotą, gdyż widzimy wtedy najdrobniejsze szczegóły lecz nie posiadamy wizji całości".  Mówił także, zwracając się do kleryków i wykładowców, że są oni dla siebie nawzajem, są współtowarzyszami tej samej drogi, wymagającej od każdego poświęcenia i osobistego wysiłku. Wędrówka z Chrystusem ma biec przez całe życie, aż do wieczności. W homilii ksiądz biskup nawiązał także do odnowionej figury Dobrego Pasterza znajdującej się na seminaryjnym wirydarzu. Figura przypomina mieszkańcom seminarium, Kogo mają naśladować w swoim życiu, zarówno kleryckim jak i kapłańskim. 
Następnie po Eucharystii, ks. dr hab. prof. KUL Janusz Lekan - prodziekan ds. studenckich włączył alumnów I roku do grona studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  Słowo powitania do zebranych skierował Rektor WSD ks. dr Rafał Kułaga. Po prezentacji przedstawiającej wydarzenia poprzedniego roku akademickiego, prof. dr hab. Andrzej Buko - dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Archeologia o początkach chrześcijaństwa na ziemiach Polskich”.
Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na rozpoczęcie nowego roku akademickiego.

Pierwsza sobota

W pierwszą sobotę października Mszy Świętej przewodniczył ks. Piotr Przysucha. W tym dniu obchodziliśmy również wspomnienie św. S. Faustyny Kowalskiej - Apostołki Bożego Miłosierdzia, dlatego nasz nowy ks. prefekt w homilii odniósł się do objawień Maryjnych dotyczących Bożego Miłosierdzia danych siostrze Faustynie.


Święty Franciszku - módl się za nami

Biedaczyna z Asyżu zmienił oblicze Kościoła. Podobnie i my możemy własnym przykładem życia zmieniać świat. Tego uczy nas św. Franciszek, który patronuje parafii św. Józefa, na terenie której leży nasze seminarium. Mszy św. odpustowej przewodniczył nasz prefekt ks. Piotr Przysucha. W homilii mówił: "Doświadczenie Bożej obecności przeszyło ciało i duszę św. Franciszka, gdy ukazał mu się Ukrzyżowany Chrystus. Ból towarzyszył szczęściu, a rozkosz - cierpieniu". Kaznodzieja podkreślił, że św. Franciszek miłował krzyż Chrystusa oraz wielką miłością darzył stworzenie, wszakże zwierzęta nazywał swoimi "braćmi mniejszymi". "Człowiek jest powołany do strzeżenia i chronienia, a także szacunku i miłości do każdej istoty ludzkiej. Bóg stworzył świat, aby był miejscem rozwoju w zgodzie i pokoju".
 
Św. Franciszek swoją postawą pokazuje nam jak mamy miłować Boga, drugiego człowieka i świat dany nam przez Boga.

Adoracja pierwszoczwartkowa

W pierwszy czwartek miesiąca października w kościele seminaryjnym alumni, kapłani, siostry zakonne oraz wierni z Sandomierza i okolic modlili się w intencji nowych powołań kapłańskich. Modlitwie adoracyjnej przewodniczył ks. Rektor. Zachęcamy do udziału w modlitwie w intencji powołań kapłańskich. Konspekty adoracji pierwszoczwartokowych są do pobrania z naszej strony internetowej.

Dzień skupienia

Pierwszy dzień skupienia w nowym roku akademickim poprowadził dla nas nasz Ojciec Duchowny ks. Szymon Brodowski. Ojciec dał nam wskazówki jak troszczyć się o rozwój naszego życia duchowego w nadchodzącym roku. Zwrócił uwagę, że mamy przed sobą alternatywę: "Bóg albo nic". Ojciec zachęcił nas byśmy w tym roku akademickim szczególnie skupiali się właśnie na Eucharystii, która jest szczytem każdego dnia. Dlatego punktem kulminacyjnym tego dnia skupienia była właśnie Eucharystia. 

Odpust ku czci św. Michała Archanioła

Sumie odpustowej ku czci św. Michała Archanioła przewodniczył ks. Piotr Tylec - Dyrektor Biblioteki Diecezjalnej i Archiwum Diecezjalnego. Ksiądz Piotr przez poprzednie 3 lata pełnił funkcję prefekta w naszym seminarium. Na jego miejsce został powołany ks. Piotr Przysucha, który wygłosił kazanie. Podczas homilii mówił o roli aniołów w naszym życiu. Zachęcał do zastanowienia się nad znaczeniem imienia Michał - "Któż jak Bóg".

Pragniemy życzyć byłemu i obecnemu prefektowi wielu łask Bożych oraz radości i satysfakcji płynącej z podjęcia nowych zadań w ich kapłańskiej posłudze. Serdeczne życzenia kierujemy także do naszego ojca duchownego ks. Rafała Kobiałki, który obchodzi imieniny. Niech święty patron pomaga w tej niełatwej posłudze kierownika duchownego oraz wyprasza potrzebne łaski.

Po Mszy św. rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończyła się uroczystymi nieszporami. Wszystkim, którzy włączyli się we wspólną modlitwę składamy serdeczne podziękowanie.

Rozpoczynamy!

26 września w czwartkowe popołudnie, budynek seminaryjny na nowo „obudził się do życia”. Korytarze powoli zaczęły zapełniać się klerykami, którzy wracali po wakacjach.

Początki są zawsze trudne, tak też jest i w seminarium. Początek nowego roku akademickiego to czas przeprowadzek do nowych pokoi, zwykle w tym czasie klerycy znajdują „skarby” w swoich pokojach, o których już dawno zapomnieli.

W piątkowy poranek wyruszyliśmy w drogę do Tuchowa. Poprzez pielgrzymkę do Pani Tuchowskiej nasza wspólnota pragnie lepiej przygotować się do nowego roku i modlić się o nowe powołania kapłańskie. Wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej przedstawia Maryję z odsłoniętym uchem, dlatego też Pani Tuchowska jest  nazywana Matką Bożą Słuchającą. Wysłuchuje Ona próśb wiernych, którzy do Niej pielgrzymują, ale także jest Pierwszą, która słucha Słowa Bożego. Mszy św. w sanktuarium w Tuchowie przewodniczył ks. Rektor. Przed Mszą św. jeden z ojców redemptorystów opowiedział nam o miejscu, do którego pielgrzymowaliśmy.  Po Eucharystii księża redemptoryści ugościli nas w swoim refektarzu pysznym obiadem, po którym wyruszyliśmy do Zabawy.

W Zabawie, w sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny koronką do Bożego Miłosierdzia modliliśmy się w intencji nowych powołań do naszego seminarium. Z Zabawy udaliśmy się do Wał-Rudy, miejsca narodzin bł. Karoliny. Tam zwiedziliśmy jej dom rodzinny. Mamy nadzieję, że pielgrzymka do sanktuariów w Tuchowie i Zabawie pozwoli nam lepiej sprostać obowiązkom w nowym roku akademickim.

1 2 3 4
...
38 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net