ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Kandydaci

Warunki przyjęcia


 

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu


Rekrutacja od 1 maja 2024

 13 lipca 2024 o godz. 9oo 

w budynku Seminarium przy ul. Żeromskiego 6
w Sandomierzu odbędzie się
Egzamin wstępny
Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
511 413 002


   Warunkiem przyjęcia jest:

1.     pozytywny wynik wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej

2.    zarejestrowanie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

3.    egzamin i rozmowy kwalifikacyjne w WSD w Sandomierzu 

4.    złożenie odpowiednich dokumentów w WSD w Sandomierzu

5.    potwierdzenie decyzji o wyborze studiów

 

1. Wstępną rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Ks. Rektor

w Rektoracie Seminarium /tel. 511 413 002/

 

Rejestracja elektroniczna – KUL, Kierunek Teologia kurs „A” WSD SANDOMIERZ

(przed rejestracją na Uniwersytecie kandydat zgłasza się najpierw do Rektoratu WSD w Sandomierzu)

 

 

Literatura:

 - Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego (Kielce: Jedność).

 - Benedykt XVI, Verbum Domini. Adhortacja Apostolska o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (Kraków: Wydawnictwo M 2010).

https://www.vatican.va/content/dam/benedict-xvi/pdf/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_pl.pdf

 - Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine. List apostolski na Rok Eucharystii(2004).

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/mane_nobiscum_07112004.html

 - Franciszek, Christus vivit. Posynodalna adhortacja Apostolska do młodych i całego Ludu Bożego (2019) https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html

 

        

4. Dokumenty

a) Podanie do Rektora o przyjęcie do WSD (napisane własnoręcznie)

b) Życiorys

c) Świadectwo maturalne (oryginał)

d) Świadectwo ukończenia szkoły średniej

e) Dyplom ukończenia studiów (jeśli dotyczy)

f) Aktualna metryka chrztu św.

g) Świadectwo bierzmowania

h) Zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia studiów

i) Opinia ks. proboszcza

j) Opinia katechety

k) Dwie fotografie

l)Kwestionariusz rejestracji na WT KUL

m) Zaświadczenie o niekaralności

n) Pełny odpis aktu urodzenia

o) Oświadczenie RODO (podpisywane w Seminarium)Za rekrutację odpowiada ks. rektor Michał Powęska, kontakt mailowy: rozeznajpow@gmail.com

 

Wyższe Seminarium Duchowne

ul. Żeromskiego 6

27-600 Sandomierz

tel.: 511 413 002

 

 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net