ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Seminarium

Przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

Rektor:  Ks. dr Rafał Kułaga
Ur. 28 marca 1971 r. w Stalowej Woli, parafia Matki Bożej Królowej Polski. Wyświęcony 1 czerwca 1996 r.
Doktor teologii. Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej w Janowie Lubelskim.
Wikariusz Biskupi ds. Duchowieństwa diecezjalnego.
Stanowisko od 2016 r.
Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6
tel. 15 832 27 08 wew. 306, 15 832 29 63; kom. 511 413 002
e-mail: ks.rafal.kulaga@diecezjasandomierska.pl
 

 
 
Prefekt: Ks. mgr Piotr Przysucha
Ur. 28 lipca 1985 r., w Ostrowcu Świętokrzyskim, parafia Wszechświęte. Wyświęcony 19 czerwca 2010 r.
Magister teologii i socjologii
Stanowisko od 2019 r.
Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6
tel. 15 832 27 08 wew. 310
 
  
 

 
 
 
Prefekt roku pierwszego oraz ds. nowego "Ratio institutionis sacerdotalis”: Ks. dr Michał Powęska
Ur. 26 maja 1988 r., w Stalowej Woli, parafia Jastkowice. Wyświęcony 19 czerwca 2013 r.
Doktor teologii
Stanowisko od 2021 r. 
Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6
tel. 15 832 27 08 wew. 362


      
 
Ojciec Duchowny: Ks. dr Rafał Kobiałka
Ur. 27 października 1980 r. w Stalowej Woli, parafia św. Floriana. Wyświęcony 29 maja 2009 r.
Doktor teologii
Stanowisko od 2016 r.
Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6
 tel. 15 832 27 08 wew. 308
 
 
 

 
Ojciec Duchowny: Ks. mgr lic. Szymon Brodowski
Ur. 24 października 1984 r. w Nisku, parafia Lipa. Wyświęcony 19 czerwca 2010 r.
Magister lic. teologii
Stanowisko od 2018 r.
Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6
tel. 15 832 27 08 wew. 367; kom. 534 387 268


 
Dyrektor Administracyjny: Ks. mgr Stanisław Tylus

Ur. 19 kwietnia 1982 r. w Janowie Lubelskim, parafia Wierzchowiska. Wyświęcony 26 maja 2007 r.
Magister teologii
Stanowisko od 2020 r.
Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6

tel. 15 832 60 86; 15 832 77 83
e-mail:
tylus@poczta.onet.pl

 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net