ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Rekolekcje

Nasza wspólnota seminaryjna w dniach od 21 października do 25 października będzie przeżywać swoje jesienne rekolekcje.
Rekolekcje poprowadzi ks. Mirosław Maliński. 
Prosimy Was o modlitwę w naszej intencji.

Inauguracja roku akademickiego

  Dnia 05 października w naszym Seminarium odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016, podczas której nowo przybyli alumni zostali oficjalnie włączeni do grona studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Najważniejszym punktem dnia była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz wraz z  ks. Bp Edwardem Frankowskim, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski i ks. dr Jan Biedroń.
  W homilii pasterz diecezji mówił o zbliżającym się roku Miłosierdzia, aby nie zatwardzać serc i być otwartym na potrzeby innych. Po zakończonej Eucharystii nowi klerycy złożyli ślubowanie oraz zostały wręczone Indeksy.
   Całość uroczystości uwieńczył wspólny obiad w kleryckim Alma Mater.

Doroczna Pielgrzymka Seminarzystów

 Doroczna Pielgrzymka Seminarzystów na rozpoczęcie roku akademickiego - 01.10.2015 Klerycy sandomierskiego Seminarium wraz z przełożonymi odbyli dziś autokarową pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej, Krasiczyna i Leżajska. Pielgrzymom towarzyszył bp Krzysztof Nitkiewicz, który w homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej w Pacławskim Sanktuarium podkreślił rolę wspólnoty w budowaniu kleryckich i kapłańskich relacji. Ordynariusz zwrócił również uwagę na znaczenie pokuty i miłosierdzia na drodze nawrócenia i powrotu do Boga.
 Czas wspólnej modlitwy przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej był okazją do zawierzenia Jej rozpoczynającego się roku akademickiego i całej Wspólnoty Seminaryjnej.

Odpust św. Michała Archanioła

  Wspólnota naszego Seminarium przeżywała dziś odpust w seminaryjnym kościele św. Michała Archanioła. Wraz z liczną grupą pracowników Wydawnictwa Diecezjalnego i zaproszonymi gośćmi uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii ku czci wspaniałego patrona, którego imię „Któż jak Bóg” bardzo dobrze oddaje charakter naszego posłannictwa – alumnów przygotowujących się do kapłaństwa w sandomierskim seminarium.


Przekazanie funkcji kleryckich

   Początek kolejnego roku akademickiego w naszym Seminarium to – oprócz wzajemnego dzielenia się wrażeniami z wakacji, prac porządkowych i zapoznawania się z planem działania na cały rok – czas, w którym bracia diakoni, przygotowując się do święceń kapłańskich, przekazują swoje funkcje kolejnym klerykom. Jest to okazja do podsumowania ich działań, a także przypomnienia ciekawych, czasem zabawnych sytuacji związanych z daną klerycką posługą.

Okres propedeutyczny

  Okres propedeutyczny możemy uznać za rozpoczęty ! Dnia 1 września do naszego seminarium przybyło 8 braci z roku pierwszego, którzy rozpoczeli swój okres propedeutyczny, który potrwa 3 tygodnie.

  Jest to niezwykły czas – przygotowania się do rozpoczęcia formacji, integracji rocznika i zapoznanie się z tradycjami oraz zwyczajami jakie panują w seminarium. 

  Bardzo Was wszystkich prosimy o modlitwę za nowych alumnów, aby ten czas który przeżyją przyniósł im wiele łask Bożych. 


 

Zaproszenie

Drodzy Młodzi!

      Zazwyczaj w tym czasie podejmujecie ważne życiowe wybory, dotyczące dalszej nauki lub pracy. Duch Święty oświeca serca wiernych i mówi, czego Bóg od nas oczekuje. On wskazuje najlepszą drogę, która spełni wszystkie nasze oczekiwania, mając jednocześnie wymiar wspólnotowy.

      Pośród wielu powołań, wyróżnia się powołanie do kapłaństwa – poświęcenie się na służbę Chrystusowi, aby stać się szafarzem Jego Miłości. Młody Przyjacielu, może właśnie Ciebie Chrystus powołuje do Swojego Kapłaństwa? Módl się wytrwale żeby zrozumieć Jego wolę.

      Jeżeli czujesz, że możesz mieć powołanie, Seminarium Duchowne w Sandomierzu jest miejscem gdzie możesz je wypełnić poprzez formację. Zostań kapłanem w Sandomierzu, bo tu jest Twój dom i Twoje miejsce. Więcej informacji możesz znaleźć na naszej stronie internetowej (na której się znajdujesz).

Wspólnota Seminarium Duchownego w Sandomierzu 

Wakacje - co słychać ?

   Tym, którzy chodzą do szkoły może się wydawać, że koniec wakacji zbliża się nieuchronnie. Jednak nasi klerycy, z resztą inni studenci też, odpoczywają do końca września. To jest dla nas czas potrzebny po to, żeby nabrać trochę sił fizycznych duchowych potrzebnych w nowym roku akademickim.

 W czasie wakacji alumni sandomierskiego seminarium mieli okazję by wykazać się trochę duszpastersko. Ci, którzy ukończyli trzeci rok formacji, mogli służyć pomocą na turnusach oazowych organizowanych przez Ruch Światło - Życie. Klerycy odbywali swoje praktyki głównie pomagając w liturgii, prowadząc spotkania z dziećmi i młodzieżą, albo po prostu towarzysząc młodym ludziom w czasie ich wakacji.


Egzamin wstępny

  Egzamin wstępny do Seminarium odbył się 7 lipca w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Do egzaminu przystąpiło 7 kandydatów, którzy wcześniej zarejestrowali się w Katolickiem Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

  Kandydaci  pragną realizować w Seminarium swoje przygotowanie do kapłaństwa.

  Egzamin składał się z dwóch części: w części ustnej musieli wykazać się wiedzą z zakresu teologii dogmatycznej, teologii moralnej i historii Kościoła, zaś w części drugiej pisemnej egzamin dotyczył wypowiedzi na jeden z trzech teamtów z podstawowej wiedzy teologicznej.

      Zdając pozytywnie egzamin na pierwszy rok studiów zostali przyjęci:


1. Konrad Bąk - parafia Grębów

2. Jan Golec - parafia Huta Józefów

3. Karol Klecha - parafia Kopcie

4. Michał Kozioł - parafia Dąbrówka

5. Marcin Stefanik - parafia Wydrza

6. Mateusz Zięba - parafia Mydłów

7. Krzysztof Zych - parafia Jadachy


Rekolekcje kapłańskie tura II

  W naszym Seminarium odbyła się druga tura rekolekcji kapłańskich, w terminie od 6 lipca do 8 lipca 2015 r.
  Rekolekcje poprowadził O. dr Sławomir Dworek OMI.
  Wszystkim kapłanom, którzy przeżyli swoje rekolekcje życzymy obfitych łask i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net