ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Zawierzenie św. Józefowi

Opiekun Świętej Rodziny – Św. Józef, od czasów II Wojny Światowej, jest w sposób szczególny czczony w murach naszego domu seminaryjnego jako patron wspólnoty. 19 marca podczas porannej, uroczystej Eucharystii w kościele św. Michała Archanioła, wspólnota seminaryjna uczciła świętego Józefa. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. rektor Rafał Kułaga.

 Winna zadziwiać nas delikatność i sprawiedliwość Józefa, który widząc, że Maryja spodziewa się dziecka, które nie jest jego dzieckiem, postanowił ją potajemnie oddalić. Według ówczesnego zwyczaju, w takiej sytuacji Józef powinien napiętnować swoją małżonkę. Ale Józef znał Maryję. Niczego nie rozumiał. Wolał jednak oddalić ją, bez publicznego oskarżania jej, i wystawić się w ten sposób samemu na zarzuty ze strony ludzi, niż jej zarzucić cokolwiek – tak głęboko był przekonany, że ona jest niewinna - mówił kaznodzieja. W czasach, gdy ojcostwo, zarówno fizyczne jak i duchowe, jest coraz mniej dostrzegalne i doceniane, św. Józef w cichości swojego serca pokazuje, że nadal warto być ojcem. Jak swoją ojcowską opiekę rozciągał nad Jezusem i Maryją tak również czyni nad nami, wypraszając potrzebne łaski – zaznaczył ks. Rektor, odwołując się do Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka o świętym Józefie – "Patris Corde".


Wieczorem, podczas uroczystych Nieszporów w kaplicy kleryckiej ks. Rektor dokonał aktu zawierzenia całej wspólnoty seminaryjnej świętemu Józefowi.

 


 Akt zawierzenia świętemu Józefowi

 

Święty Józefie, wybrany przez Boga na Opiekuna Pana naszego Jezusa Chrystusa i na Oblubieńca Przeczystej Bogarodzicy, racz przyjąć ofiary serc naszych i miłościwie wysłuchaj prośby, które Tobie w pokorze niesiemy.

Kościół święty, Diecezja i Seminarium nasze stają w obliczu nowych i trudnych wyzwań. Zdając sobie z tego sprawę i ufając możnemu orędownictwu Twojemu, do Ciebie się uciekamy. Twojej opiece się oddajemy i poświęcamy.

Patronie Kościoła świętego, Opiekunie naszego Seminarium, który niegdyś troskliwe strzegłeś i prowadziłeś Dziecię Jezus, prosimy Ciebie, utwierdź nas w niezachwianej wierności zasadom Kościoła Chrystusowego, zachowaj nas w sprawiedliwości i miłości, chroń nas w grożących niebezpieczeństwach.

Święty Józefie, zechciej zamieszkać w naszym seminaryjnym domu i naucz nas żyć z Jezusem i Jego Matką Maryją. Nasza obecność świadczy, że potrzebujemy i pragniemy uczyć się od Ciebie żyć wiarą, nadzieją i miłością. Stojąc przed Tobą w pokorze, przynosimy do Twoich stóp nasze powołanie, a w nim radości i troski, zwycięstwa i porażki, nadzieje i obawy.

Przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach i bólach. Oddal od nas grożące nam niebezpieczeństwa. Dodaj otuchy i męstwa tym, którzy rozeznają dziś swoje powołanie. Twojej przemożnej opiece zawierzamy tych, którzy zostali przez Chrystusa powołani. Zawierzamy nasz seminaryjny dom: księży przełożonych i profesorów, diakonów, alumnów, siostry zakonne oraz pracowników świeckich. Zawierzamy całe nasze życie. Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi sługami.

Opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła.

Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie nasz, przyczyń się za nami. Amen.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net