ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Zamyślenia Adwentowe

Od kilku lat na łamach Sandomierzanina ukazują się teksty ks. dr. Wiesława Wilka. Ksiądz profesor prowadzi czytelników drogami roku liturgicznego. Zatrzymuje się na wydarzeniach z życia Jezusa oraz Maryi - Matki Zbawiciela. Tematyka jest zróżnicowana, dotyczy bowiem m.in. teologii, patriotyzmu, biblistyki, przeszłości i współczesności Kościoła. Zbiorowa edycja tekstów księdza prałata nosi tytuł: Sandomierskie zamyślenia.
Ksiądz prałat Wiesław Wilk przyjął święcenia kapłańskie 17 czerwca 1956 roku z rąk ks. bp. Franciszka Jopa - sandomierskiego biskupa pomocniczego, a wtedy wikariusza kapitulnego archidiecezji krakowskiej. Był wieloletnim prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej. Pośród różnych inicjatyw, czołowe miejsce zajmowały pamiętne, coroczne Adwentowe Zamyślenia - poezja, modlitwa i Słowo Boże zawierały się w tym wydarzeniu.  Ksiądz prałat był i jest obecny w życiu kulturalnym, naukowym i społecznym Sandomierza. W swych młodszych latach był inicjatorem Ruchu Światło-Życie w diecezji sandomierskiej. Oazowicze pamiętają o księdzu Wiesławie, słynnym "Wuju", który poświęcał się dla młodych. Ksiądz profesor przez 41 lat pełnił posługę w naszym seminarium. Jako wykładowca liturgiki, pedagogiki, homiletyki, literatury polskiej i chrześcijańskiej. Był także organizatorem i reżyserem teatru seminaryjnego. 

Specjalny numer Sandomierzanina poświęcony osobie księdza prałata Wiesława Wilka miał swoją premierę w dniu 20 grudnia w murach naszego seminarium. Premiera była połączona z powrotem słynnych Zamyśleń Adwentowych, które niegdyś organizował ksiądz profesor w seminarium. Zgromadziło to spotkanie kilkadziesiąt osób z Sandomierza, które przybyły, by wysłuchiwać się w Zamyślenia księdza prałata. Po oficjalnym spotkaniu odbyło się spotkanie przy kawie, gdzie uczestnicy mogli podzielić się swoimi wrażeniami na temat Zamyśleń Adwentowych oraz porozmawiać z autorem.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net