ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Wielkanoc Zmartwychwstania

Zmartwychwstaniem Syn Boży ukazał światu prawdziwość, jedyność i zbawienną wszechpotęgę Boga. Dzięki niemu, życiem wiecznym i niebiańskim stała się śmierć dla wierzących chrześcijan. Wobec takiej rzeczywistości nie są końcem świata trawiące ludzkie istnienia wojny i kataklizmy, lecz są wezwaniem i apelem do wiary przypominającej o tym, iż żyjąc w bliskości z Jezusem Chrystusem już teraz, razem z Nim zmartwychwstaniemy dla nieba.

Życzymy Wam zatem radości i wesela z największego cudu jaki widział świat - Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Głębokiej wiary w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, będącej zbawienną w skutkach. Ponadto życzymy pokoju w sercu  i miłości wobec bliźnich naśladującej Jego miłość aż po grób.

 

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzy Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu!

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net