ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Spotkanie z błogosławionymi

W ramach wieczoru patriotycznego spotkaliśmy się z błogosławionymi wychowankami naszej Alma Mater. Klerycy (Łukasz Michalczyk i Krzysztof Kwieciński) wcielili się w postacie: bł. ks. Antoniego Rewery i bł. ks. Władysława Miegonia, którzy wspominali swoją posługę w czasie II RP i II Wojny Światowej (ks. Rewera w Sandomierzu, a ks. Migoń w Gdyni i na Westerplatte). Włączyliśmy się także w śpiew utworów patriotycznych, również z czasów powstania listopadowego i styczniowego, a ponadto weszliśmy w skórę Powstańca Warszawskiego, dzięki wierszowi K. K. Baczyńskiego Rodzicom, który zarecytował kl. Tomasz Kluk. Muzykę na żywo wykonał dk. Piotr Żurawski. Na koniec wszyscy odśpiewaliśmy Rotę.
Ks. Rektor w podsumowującym słowie podkreślił, że właśnie tacy błogosławieni kapłani powinni być dla nas wzorami tu w seminarium i później w kapłaństwie. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i naszym przodkom, że możemy dziś żyć w wolnej Polsce.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net