ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Nowy numer Powołania

Drodzy Czytelnicy!
Jezusowe spotkania z ludźmi miały niezwykłą postać: przenikał ją Boski autorytet, miłosierdzie i dobroć wynikające z przekroczenia barier ustanawianych przez grzech, strach i zniewolenie oraz z zaproszenia wszystkich do Królestwa Ojca.
Jego miłosierdzie było posunięte do tego stopnia, że Ewangeliści czuli się zobowiązani do przekazania kierowanych wobec Niego oskarżeń: „żarłok i pijak, przyjaciel grzeszników i celników” (Mt 11,19). Jego synowska więź z Bogiem, uznanie godności każdego człowieka, wezwanie do nawrócenia i zaproszenie do współpracy odkupieniu, a zarazem wpisanie ich w dzieje Królestwa Bożego – wszystko to, w decydujący sposób, przyczyniło się do ukształtowania cywilizacji chrześcijańskiej i humanizacji życia ludzkiego. Człowiek określa siebie między innymi przez to, jak w świetle relacji do Boga czy wartości przyjmowanych jako najwyższe widzi i rozumie swoje relacje do innych osób.
87. numer ,,Powołania” jest poświęcony sztuce patrzenia - odnajdywania innej, Bożej perspektywy w naszym życiu. Wątek wzroku, który jest darem Pana Boga i zarazem niezmiernie ważnym narzędziem komunikacji i odniesienia wobec otaczającego nas świata, jest podejmowany na różne sposoby; szczególnie w związku ze sprawami, które wydają się nam znane i już nas może nie zaskakują. Niech te przestrzenie, które raz po raz zaskakiwały „mądrych i roztropnych”, a zostały objawione „prostaczkom”, staną się dla nas miejscem działania Światła Chrystusa i Bożej Mądrości.

Pliki do pobrania

  1. Powołanie 87
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net