ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Niedziela Dobrego Pasterza

Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczęliśmy w Kościele Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Z tej okazji w naszej diecezji została zorganizowana Diecezjalna Sztafeta Modlitw o Powołania. Rozpoczęła się w kaplicy seminaryjnej adoracją Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził ojciec duchowny – ks. Szymon Brodowski. Następnie została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji nowych powołań kapłańskich pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Mszę Świętą koncelebrował ks. Rektor wraz z Księżmi z Zarządu i Księżmi Profesorami.

Obraz Dobrego Pasterza staje się dla nas coraz bardziej obcy, mało zrozumiały. Chrystus - Dobry Pasterz dzieli z owcami niedogodności, troski i radości życia, narażając własne życie w obronie owiec przed wilkiem, którym jest szatan. Dobry Pasterz – Jezus Chrystus Zmartwychwstały nie opuszcza swojej Owczarni – Kościoła. Każdy kapłan jest powołany, aby tę misję Jezusa Dobrego Pasterza uobecniać sprawując sakramenty święte, dając wiernym zdrową nauką Słowa Bożego oraz karmiąc Ciałem i Krwią Pańską. Dlatego dziś w sposób szczególny prosimy Pana o nowych, świętych kapłanów – zaznaczył w homilii ks. Rektor.

Na zakończenie Mszy Świętej ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz zwrócił uwagę, że Bóg nadal hojnie powołuje młodych ludzi do wyłącznej służby w Kościele. Zadaniem każdego wiernego, w sposób szczególny kapłana, siostry zakonnej jest tworzenie sprzyjającego klimatu dla wzrostu ziarna powołania. I za to wszyscy kiedyś będziemy musieli zdać relację przed Dobrym Bogiem.

Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga – zmiłuj się nad nami.

 


© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net