ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Msza w intencji zmarłych kanoników

Na początku Mszy świętej za zmarłych kanoników kapituły sandomierskiej, ks. bp Krzysztof Nitkiewicz wspomniał o historii kapituły, która niegdyś była kapitułą kolegiacką, a dziś jest katedralną. Podziękował także członkom kapituły za aktywne włączanie się  życie Kościoła Sandomierskiego, oraz za inicjatywy, które wpływają na ożywienie religijności.

Homilię wygłosił ks. dr hab. kan. Leon Siwecki prof. KUL. Mówił, że chociaż kwiaty na cmentarzach trochę przywiędły, a światła zniczy przygasły, to jednak nadal powinniśmy wznosić modlitwy za naszych zmarłych. Kaznodzieja wspomniał o wybitnych przedstawicielach sandomierskiej kapituły: bł. Wincentym Kadłubku, bł. Antonim Rewerze, czy ks. prof. Wincentym Granacie. Kaznodzieje prześcigają się w tłumaczeniu przyszłego życia; życia wiecznego. Niektórzy opowiadają to tak, jakby już tam byli. Jednak zapominają o słowach św. Pawła z Listu do Koryntian: "Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują". Chrystus to Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Czas modlitwy za zmarłych, refleksji nad życiem wiecznym jest właściwie pytaniem, które już niegdyś zadał bogaty młodzieniec: "Co mam czynić, by osiągnąć życie wieczne?" "Nasze modlitwy są ochłodą i ratunkiem duchowym dla tych, którzy z powodu ludzkiej ułomności dojrzewają do spotkania z Bogiem" - mówił kaznodzieja. Jako wierzący, wyznajemy, że Ty Jezu jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Ufamy Ci Jezu! Polecamy Twemu miłosierdziu zmarłych członków kapituły sandomierskiej.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net