ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Jubileuszowy Odpust zupełny

Z racji Jubileuszu 200-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: tzn. spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust można zyskać jeden w ciągu dnia i ofiarować za siebie lub jako pomoc dla dusz w czyśćcu.
 
W roku jubileuszowym zapraszamy do kościoła seminaryjnego na codzienną wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 19.00 do 21.00.

  

JUBILEUSZOWY ODPUST ZUPEŁNY

 

dla nawiedzających kościół seminaryjny

pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu

od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 

 

Odpust mogą zyskać wierni, którzy nawiedzą kościół seminaryjny i będą tam pobożne uczestniczyć w obchodach jubileuszowych, albo przynajmniej spędzą określony czas na modlitwie, kończąc ją odmówieniem: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy do Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła.

Pozostałe warunki zyskania odpustu:

·         spowiedź sakramentalna /odprawiona wcześniej/

·         zerwanie z przywiązaniem do jakiegokolwiek grzechu

·         przyjęcie Komunii Świętej

·         modlitwa w intencjach Ojca Świętego

Odpust można zyskać jeden w ciągu dnia i ofiarować za siebie lub jako pomoc dla dusz w czyśćcu.

 

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, mogą także uzyskać odpust zupełny pod następującymi warunkami:

·         zerwanie z przywiązaniem do jakiegokolwiek grzechu

·         łączność duchową z obchodami jubileuszowymi poprzez ofiarowanie Bogu swojej modlitwy i cierpienia oraz doświadczanych niedogodności życia

·         modlitwa w intencjach Ojca Świętego

·         wzbudzenie pragnienia wypełnienia trzech przyjętych zwyczajowo warunków, gdy tylko będzie to możliwe /spowiedź, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła seminaryjnego/

 

 

Penitencjaria Apostolska, czyli jedna z dykasterii Kurii Rzymskiej, wspomagająca papieża w przewodzeniu Kościołowi, do kompetencji której należy między innymi udzielanie w imieniu Ojca Świętego odpustów, stosownym dekretem, na czas trwania Roku Jubileuszowego, do dnia 31 grudnia 2020 roku, udzieliła pielgrzymom nawiedzającym kościół seminaryjny pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

 

 

 

Penitencjaria Apostolska

Prot. N. 1424/19/I

 

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA dla pogłębienia pobożności wiernych i dla zbawienia dusz, na mocy specjalnych upoważnień udzielonych przez Ojca Świętego w Chrystusie i Panu naszym, z Bożej Opatrzności, Franciszka, przychylając się do próśb skierowanych przez Jego Ekscelencję Krzysztofa Nitkiewicza, Biskupa Sandomierskiego, w dwusetną rocznicę Diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, łaskawie udziela z nadprzyrodzonych skarbów Kościoła odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wiernym, którzy szczerze żałując za grzechy i kierując się miłością nawiedzą jako pielgrzymi rektoralny kościół tegoż Seminarium pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku 2020. Winni tam pobożnie uczestniczyć w obchodach jubileuszowych, albo przynajmniej spędzić określony czas na modlitwie myślnej zakończonej Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary i modlitwą za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny i świętego Michała Archanioła. Mogą także ofiarować ten odpust jako pomoc dla dusz w czyśćcu.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, włączając się duchowo w obchody jubileuszowe, mogą także uzyskać odpust zupełny, jeśli wzbudzą sobie odrazę do wszelkiego grzechu i intencję, że, gdy to będzie możliwe, wypełnią trzy zwyczajowe warunki, a swoje modlitwy, cierpienia i dolegliwości ofiarują miłosiernemu Bogu.

Aby zaś dostęp o Bożego przebaczenia, uzyskanego na mocy władzy kluczy Kościoła, dzięki miłości duszpasterskiej, mógł być łatwiej osiągalny, Penitencjaria ta usilnie prosi, aby kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania, chętnie i wielkodusznie oddawali się sprawowaniu Sakramentu Pokuty.

Niniejsze obowiązuje w tym tyko przypadku. Bez względu na jakiekolwiek inne przeciwne zarządzenia.

Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 16 miesiąca grudnia Roku Pańskiego 2019.

 

/-/ Maurus kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

/-/ Krzysztof Nykiel

Regens

 

 

 

Penitencjaria Apostolska

Prot. N. 1425/19/I

 

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA na mocy specjalnych upoważnień udzielonych przez Ojca Świętego w Chrystusie i Panu naszym, z Bożej Opatrzności, Franciszka, łaskawie zezwala Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Krzysztofowi Nitkiewiczowi, Biskupowi Sandomierskiemu, aby w czasie jubileuszu Wyższego Seminarium Duchownego, wybrawszy dzień dogodny dla wiernych, po zakończeniu obrzędów Mszy świętej, udzielił wszystkim wiernym obecnym, którzy sercem skuszonym i kierowani miłością będą uczestniczyć w tej Mszy świętej, Błogosławieństwa papieskiego i związanego z nim odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedzi sakramentalnej, Komunii świętej i modlitwy i intencjach Ojca Świętego).

Wierni, którzy pobożnie przyjmą Błogosławieństwo apostolskie, jeśli by nawet z jakiejś rozumnej przyczyny fizycznie nie mogli być obecni w świętych obrzędach, jeśli z pobożną intencją będą w nich uczestniczyć z pośrednictwem telewizji lub radia będą mogli uzyskać odpust zupełny zgodnie z normami prawa.

Bez względu na jakiekolwiek inne przeciwne zarządzenia.

Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 16 miesiąca grudnia Roku Pańskiego 2019.

 

/-/ Maurus kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

/-/ Krzysztof Nykiel

Regens

 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net