ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Dzień skupienia

W nowym roku akademickim, pierwszy dzień skupienia poprowadził ks. Rafał Kobiałka - nasz ojciec duchowny. Tematem przewodnim był proces prowadzący od zachwytu nad Chrystusem, do naśladowania Go, a także to w jaki sposób powinien on przebiegać w seminarium. Pomocą w zwróceniu jeszcze większej uwagi na tę kwestię była homilia Ojca Świętego z Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie, w której Papież dał kilka cennych wskazówek jak wiernie, całym sobą iść za Chrystusem - poprzez umieszczenie Go w centrum naszego działania, którego charakteru uczymy się adorując Chrystusa ukrytego w Kruchym Chlebie - Najświętszym Sakramencie; co też uczyniliśmy na koniec dnia skupienia. Powierzyliśmy również cały nadchodzący rok formacji Panu, modląc się o jeszcze większe upodobnienie się do Niego.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net