ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Zasłużeni Dawcy Krwi

Klub Honorowego Dawcy Krwi "Aima" działający przy Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu 21 listopada podsumował kolejny rok swojej działalności.

W murach Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu odbyło się coroczne spotkanie honorowych dawców krwi należących do klubu HDK "Aima". Okazją do wspólnego spotkania było świętowanie zaległego, zeszłorocznego Jubileuszu 25-lecia istnienia Klubu.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył ks. rektor Rafał Kułaga, opiekun klubu. W obchodach jubileuszu krwiodawcom z Klubu Honorowego Dawcy Krwi "Aima" towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych z Panem Burmistrzem i Starostą Sandomierskim na czele, członkowie Oddziału Terenowego w Sandomierzu RCKiK w Kielcach, Prezes PCK Sandomierz oraz zaproszeni goście.

Rok 2020 i 2021 był czasem zupełnie innym niż poprzednie. Przeżywaliśmy Jubileusz 200-lecia istnienia naszego seminarium oraz 25-lecie klubu HDK "Aima", z czym wiązaliśmy wielkie plany. Ubiegły rok miał przebiegać pod hasłem – „25 litrów na 200 lat Seminarium”. Niestety w czasie pandemii było to niemożliwe do zrealizowania, udało się nam jednak oddać prawie 15 litrów krwi.

 W tym roku czterech członków klubu HDK działającego przy seminarium otrzymało odznakę  Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia, a sam klub za swoją 26-letnią działalność został podniesiony do rangi I stopnia. 

Odznaką III Stopnia odznaczeni zostali: ks. prefekt Piotr Przysucha, dk. Konrad Bąk, kl. Dawid Łyko oraz kl. Mateusz Rogoziński.

Obchody jubileuszu klubu HDK w seminarium umilił program muzyczny przygotowany przez kleryków.

Obecnie klub HDK "Aima" liczy 20 członków. Alumni propagują ideę krwiodawstwa podczas katechez oraz różnego rodzaju spotkań wyjaśniając cel i sens bycia krwiodawcą. Członkowie Klubu uczestniczą także w Spotkaniach Rejonowych oraz spotkaniach innych klubów.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net