ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

28 stycznia uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Jacka Beksińskiego, wieloletniego ojca duchownego, wspólnota seminaryjna uczciła wybitnego teologa, doktora Kościoła -  św. Tomasza z Akwinu. Mszę świętą koncelebrowali: ks. rektor Rafał Kułaga oraz ojciec duchowny – ks. Rafał Kobiałka.
Dzisiaj nasze myśli, wzrok kieruje się ku doktorowi anielskiemu – świętemu Tomaszowi z Akwinu oraz św. Józefowi, którego Ojciec Święty Franciszek dał nam za przykład i wzór życia chrześcijańskiego na 2021 rok. Tak jak święty Tomasz zgłębiał na kolanach naukę objawioną oraz głosił własnym życiem, podobnie studium świętej teologii w seminarium powinno prowadzić do głębszej, żywej relacji z Jezusem. Tylko tak pojmowana formacja do kapłaństwa będzie miała zawsze sens i osiągnie zamierzony cel.  
Św. Józef jest powiernikiem Bożej tajemnicy. Obcując na co dzień ze Słowem Wcielonym – Jezusem Chrystusem jest dla każdego z nas wymownym, milczącym świadkiem Boga – Człowieka. Podobnie każdy kleryk spotykając się z Nim w tym najświętszym miejscu domu seminaryjnego, jakim jest kaplica, staje się apostołem Chrystusa, który w przyszłości jako kapłan będzie ewangelizował przykładem życia, a jeśli będzie konieczne to słowami.
Św. Jan Paweł II mówił: Wiara i rozum to dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Święci patronowie:  Józef i Tomasz z Akwinu najpełniej urzeczywistniają powyższe słowa Ojca Świętego, wskazując na wyższość rzeczywistości, niewidzialnej, duchowej nad materialną – zaznaczył kaznodzieja, ks. Jacek Beksiński.
Św. Tomaszu z Akwinu - módl się za nami!


 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net