ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Uroczystość św. Tomasza

Uroczystość ku czci św. Tomasza rozpoczęła Msza święta w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem ks. bp. Edwarda Frankowskiego. Mszę świętą koncelebrowali księża profesorowie, pracujący w kurii, oraz księża dziekani i neoprezbiterzy. Homilię wygłosił ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW.
Druga część obchodów, tej Uroczystości, która odbywa się w murach naszego seminarium już od wielu lat miała miejsce w budynku seminarium. Zebranych w auli powitał ks. rektor, a także wprowadził nas w temat gnozy i gnostycyzmu. Chór alumnów odśpiewał pieśni ku czci św. Tomasza. Następnie ks. dr hab. Marek Tatar, prof UKSW wygłosił wykład zatytułowany: „Rozum wobec wiary – współczesna pokusa gnostycyzmu”. Gnoza jest pojęciem trudnym do zdefiniowania współcześnie. To wiedza o Bożych tajemnicach zarezerwowana tylko dla nielicznych. Gnostycyzm zakłada indywidualizm, ujmuje wiarę subiektywistycznie. W ten sposób człowiek zamyka się w immanencji własnych pragnień i doświadczeń. Ksiądz profesor nawiązał także do adhortacji papieża Franciszka "Gaudete et exultate", gdzie papież pisze, iż gnoza i pelagianizm to przeciwnicy świętości. Zagrożeniem ze strony gnostycyzmu jest to, że zamyka człowieka w sobie. W tym zagrożeniu antropocentryzm i relatywizm łączą się, co powoduje zamknięcie się człowieka we własnym świecie, w subiektywizmie. W takiej sytuacji człowiek nie ma żadnego punktu odniesienia.
Zwolennicy tego poglądu chcą "stworzyć" Boga na własny obraz; Chrystus bez Kościoła, Kościół bez ludzi. To powoduje, że w dzisiejszym świecie odżywają tendencje neopogańskie. Jednak św. Tomasz mówi nam, że Miłość Boga jest lepsza od Jego poznania. Ksiądz profesor nawiązał także do encykliki św. Jana Pawła II: Fides et ratio. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy... Po zakończonym wykładzie był czas na dyskusje i pytania. Na zakończenie swoje słowo do zebranych skierował ks. bp Krzysztof Nitkiewicz.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net