ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Święcenia kapłańskie

19 czerwca w bazylice katedralnej w Sandomierzu, biskup Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń prezbiteratu pięciu naszym diakonom.
Nowo wyświęceni kapłani otrzymali także nominacje do parafii, w których podejmą pracę duszpasterską:
1. Jan Golec został mianowany wikariuszem parafii św. Józefa w Nisku.
2. Karol Klecha został mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie.
3. Aleksander Zdun został mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim.
4. Mateusz Zięba został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Barbary w Tarnobrzegu.
5. Krzysztof Zych został mianowany wikariuszem w parafii w Goźlicach.
 

 
 


© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net