ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Święcenia diakonatu

W katedrze sandomierskiej bp pomocniczy senior Edward Frankowski udzielił święceń diakonatu pięciu klerykom naszego seminarium. Dzień wcześniej kandydaci do święceń diakonatu złożyli, na ręce księdza rektora Rafała Kułagi, uroczyste wyznanie wiary oraz przysięgę zachowywania celibatu.

We Mszy św. wzięli udział przełożeni, wychowawcy sandomierskiego seminarium, proboszczowie i wikariusze przyszłych diakonów, alumni, siostry zakonne oraz rodziny i ich przyjaciele. Po Ewangelii ks. rektor Rafał Kułaga poprosił biskupa o udzielenie święceń diakonatu, zaświadczając o odpowiednim przygotowaniu kandydatów do tego urzędu.

 Podczas homilii bp E. Frankowski nawiązał do postaci św. Szczepana, diakona pierwotnego Kościoła, który złożył poprzez męczeństwo czytelne świadectwo pełnego oddania Chrystusowi.

Po homilii kandydaci złożyli na ręce biskupa pomocniczego seniora przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi, życia w celibacie oraz codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza).

Podczas wspólnego śpiewu Litanii do Wszystkich świętych zebrani upraszali łaski Ducha Świętego dla nowych diakonów. Następnie poprzez włożenie rąk i modlitwę bp E. Frankowski włączył kandydatów w urząd diakonów.

W czasie liturgicznej posługi diakoni używają właściwego sobie stroju, którym jest dalmatyka. Diakoni w ostatnim czasie przygotowywali się duchowo do przyjęcia święceń pierwszego stopnia podczas specjalnych rekolekcji.

Na zakończenie Mszy św. ks. rektor Rafał Kułaga złożył bp Edwardowi Frankowskiemu życzenia z okazji obchodzonej 59. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich.

 

Nowi diakoni to:

Jan Golec z parafii w Hucie Józefów

Karol Klecha z parafii w Kopcach

Aleksander Zdun z parafii w Grębowie

Mateusz Zięba z parafii w Mydłowie

Krzysztof Zych z parafii w Jadachach

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net