ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Święcenia diakonatu

W sobotę 16 listopada w kościele św. Michała Archanioła w Spiach bp senior Edward Frankowski udzielił pracującemu w parafii Dwikozy klerykowi Robertowi Rędzio święceń diakonatu.

Dzień wcześniej kandydat do święceń diakonatu po odbyciu sześciodniowych rekolekcji zamkniętych złożył, na ręce księdza Rafała Kułagi, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, uroczyste wyznanie wiary oraz przysięgę zachowywania celibatu.

We wspólnej Mszy św. wzięli udział przełożeni, wychowawcy sandomierskiego seminarium, kapłani, alumni, siostry zakonne oraz rodzina i przyjaciele. Po Ewangelii ks. Rafał Kułaga, rektor WSD, poprosił biskupa o udzielenie święceń diakonatu, zaświadczając jednocześnie o odpowiednim przygotowaniu kandydata do tego urzędu.

Bp Edward Frankowski rozpoczął swoją homilię od przedstawienia marnej kondycji dzisiejszego świata, który odrzucając miłość Boga skazał się na bezsensowną i bezcelową tułaczkę. Następnie wskazał zadania jakie będą stać przed nowym diakonem, oraz w jakiej postawie ma je wypełniać. Zwracając się do kandydata na diakona wezwał go do pokornego wypełniania posługi Słowa, liturgii i miłosierdzia. Biskup podkreślił, że próbując reformować świat będzie musiał tak jak wszyscy najpierw zreformować siebie. Wskazał, że to właśnie zapatrzenie w Chrystusa jest odpowiedzią na potrzeby świata.

Najważniejszy jest Jezus Chrystus. On powołuje i wyznacza do posługi diakonatu. Wiara to dar. Trzeba się modlić i nie ustawać. Dar wypraszać i o zachowanie prosić Boga Najwyższego. Nie tak łatwo dostać, przyjąć i zachować. [...] Godziny adoracji Najświętszego Sakramentu to pomoc dla chorych i nieznających Boga. Musimy sobie zadać pytanie ile czasu spędzamy przed Jezusem w tabernakulum? Jak uczestniczymy we Mszy Świętej? Sercem Kościoła jest Eucharystia – podkreślał bp E. Frankowski.

Po homilii kandydat złożył na ręce biskupa seniora przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi, życia w celibacie oraz codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza).

Podczas wspólnego śpiewu Litanii do Wszystkich świętych wszyscy upraszali łaski Ducha Świętego dla nowego diakona.

Następnie poprzez włożenie rąk i modlitwę bp E. Frankowski włączył kandydata w urząd diakona.

 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net