ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Styczniowy dzień skupienia

Styczniowy dzień skupienia poprowadził dla nas ks. Grzegorz Jeż, który jest misjonarzem. Poprzednio pracował w Czadzie, a obecnie przebywa we Francji. Tematem dnia skupienia było ubóstwo. Ksiądz Grzegorz opowiedział nam o swojej drodze powołania misyjnego, a także przedstawił warunki panujące w krajach misyjnych. Jako wzór do naśladowania wskazał nam swojego mistrza -  Jezusa Chrystusa, który jest ubogi, a jednocześnie bogaty - bogaty w miłość do każdego z nas. Misjonarz podzielił się także z nami swoim świadectwem życia oraz osobistymi doświadczeniami związanymi z ubóstwem. Dziękujemy ks. Grzegorzowi za jego obecność wśród nas oraz za wygłoszone konferencje. Życzymy wielu łask Bożych w pracy misyjnej.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net