ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Spotkanie Przyjaciół WSD

20 listopada "Wieczór Cecyliański" podsumował spotkanie członków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Sandomierzu.

Przedstawiciele Parafialnych Kół Przyjaciół po dwuletniej przerwie odwiedzili naszą uczelnię, gdzie odbyło się spotkanie organizacyjne oraz koncert chórowo-organowy.

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej w kaplicy kleryckiej, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. rektor Rafał Kułaga. Podczas Eucharystii modlono się o liczne i święte powołania do kapłaństwa oraz za zmarłych przyjaciół seminarium.

-Jest rzeczą trudną, a może nawet niemożliwą uwierzyć w przyszłe zmartwychwstanie człowiekowi, który „żyje według ciała i dąży do tego, czego chce ciało”. Natomiast jeżeli moje ciało staram się poddawać temu, co duchowe, i jeżeli rąk moich używam do czynienia dobra, a moich ust do głoszenia słów radości i pocieszenia , i w ogóle jeżeli moje ciało przemieniam w różnorodne narzędzie dobra — wówczas wiara w przyszłe zmartwychwstanie zaczyna mi się jawić jako naturalne uwieńczenie tego sposobu życia (...) - Coroczne spotkanie związane ze św. Cecylią jest przede wszystkim wyrazem naszej wdzięczności dla Przyjaciół seminarium, którzy są zrzeszeni w stowarzyszeniu, a także dla tych wszystkich, którzy są naszymi sympatykami i czynią dobro dla naszej wspólnoty - podkreślił ks. Rektor.

Po Mszy Świętej odbyło się walne zgromadzenie stowarzyszenia, w czasie którego przyjęto sprawozdanie z działalności koła przyjaciół WSD.

Uwieńczeniem przyjacielskiego spotkania był "Koncert Cecyliański" organizowany corocznie w kościele seminaryjnym w okresie wspomnienia św. Cecylii, patronki śpiewu kościelnego. Najpierw z koncertem wokalnym wystąpiły Chór Alumnów naszego seminarium oraz Chór "Gaude Vitae" z SDK w Stalowej Woli. Na zakończenie utwory organowe zaprezentował Paweł Opala.

- Bardzo się cieszymy, że dostaliśmy zaproszenie, aby wystąpić w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest seminarium. Cieszymy się, że możemy zaśpiewać dla takiej publiczności. Występ w kościele seminaryjnym jest dla nas okazją, aby zaśpiewać utwory religijne, które bardzo lubimy wykonywać - powiedziała Ewa Wojnarowska, dyrygent chóru "Gaude Vitae".

Spotkanie przyjaciół, artystów i zaproszonych gości zakończył wspólny posiłek w refektarzu kleryckim.

 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net