ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Pierwsza sobota

W pierwszą sobotę kwietnia Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kan. dr hab. Leon Siwecki. W homilii wykładowca teologii dogmatycznej mówił, że w posagu duchowym Tradycja Kościoła pozostawiły nam wiele przepięknych pieśni wielkopostnych. W Wielkim Poście mamy czuć popiół na naszych głowach. Kolumny duchowe w tym okresie to oczywiście: modlitwa, post i jałmużna. Ale my mamy zrozumieć krzyż, przez który zostaliśmy odkupieni, potrzeba mam czasu Wielkiego Postu, by zrozumieć, że jesteśmy odkupieni przez Pana. Współczesny człowiek zapomina, że poranione serce możemy naprawić tylko przez Boże Miłosierdzie. Wielki Post to także czas gdy musimy patrzeć na Maryję, której serce przeniknął miecz boleści. Maryja dała swoje serce Jezusowi, by pozyskać niepokalane. 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net