ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Pielgrzymka na rozpoczęcie roku akademickiego

Tradycyjnie przed rozpoczęciem wykładów, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu pielgrzymuje do jednego z sanktuariów, aby prosić o łaski potrzebne na nowym etapie formacji i studiów. W tym roku było to sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Po dotarciu do Strachociny, przełożeni seminaryjni z rektorem ks. Rafałem Kułagą na czele, klerycy i siostry zakonne zapoznali się z historią sanktuarium, którą opowiedział ks. prał. Józef Niżnik. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, który zachęcał w homilii do patrzenia na wszystko z perspektywy wiary i powierzania swoich planów Bogu.

Kolejnym etapem seminaryjnej pielgrzymki było odwiedzenie Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy, gdzie władze komunistyczne przez rok przetrzymywały bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net