ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Patron miasta

Uroczystość ku czci bł. Wincentego Kadłubka - patrona miasta, to jedno z najważniejszych wydarzeń odbywających się w Sandomierzu. Procesja z relikwiami błogosławionego Wincentego wyruszyła z kościoła seminaryjnego, by o godzinie 10:30 dotrzeć do Bazyliki Katedralnej, gdzie miała miejsce uroczysta Msza święta pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza. We Mszy świętej uczestniczył także ks. bp senior Edward Frankowski, oraz opaci: ojciec Piotr Chojnacki, opat mogilski i opat prezes Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego, ojciec Eugeniusz Augustyn, opat z Wąchocka, ojciec Edward Kazimierz Stradomski, opat z Jędrzejowa, ojciec Dominik Chucher opat ze Szczerzyca. Homilię wygłosił ks. bp Edward Frankowski mówił, iż Mistrz Wincenty to prawdziwy patriota, który kochał swoją ojczyznę i opisał jej historię w znakomity sposób. Wincenty był doskonale wykształcony jak na owe czasy, a swoją mądrością służył innym. Został prepozytem kapituły sandomierskiej i dbał o duchowy rozwój mieszkańców Sandomierza i okolic. Dla nas błogosławiony Wincenty jest wzorem i powodem do chluby. Na zakończenie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu została odmówiona modlitwa o kanonizację bł. Wincentego Kadłubka.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net