ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Nowi sutannowi

Dzień obłóczyn to jedno z ważniejszych wydarzeń w kalendarium seminaryjnym. Jest to wyjątkowy dzień szczególnie dla alumnów trzeciego roku, ponieważ to właśnie oni po raz pierwszy zakładają sutannę. W tym roku strój duchowny przyjęło 10 alumnów. Mszy świętej przewodniczył ks. bp senior Edward Frankowski, w asyście koncelebrujących księży przełożonych, profesorów, ojców duchownych oraz księży proboszczów i wikariuszy. Przywdzianie stroju duchownego jest widzialnym wyrazem przynależności do Chrystusa. Do tego ważnego wydarzenia przygotowywali się klerycy poprzez rekolekcje. W czasie Ewangelii zgromadzeni w świątyni seminaryjnej usłyszeli przypowieść o drzewie figowym. Po wygłoszonym Słowie Bożym nastąpił obrzęd obłóczyn. Biskup wezwał kandydatów, aby wyrazili swoją gotowość do pójścia za głosem Pana Jezusa. Zadał każdemu z nich pytania: 
 
  • "Czy chcesz swoją postawą dawać świadectwo Chrystusowi Panu, którego pragniesz naśladować?
  • Czy chcesz otrzymać strój duchowny, zewnętrzny znak całkowitego oddania się Bogu?
  • Czy chcesz wytrwać w swoich postanowieniach?
 
Alumni odpowiedzieli twierdząco. Następnie ksiądz biskup odmówił modlitwę błogosławieństwa szat duchownych i tych, którzy je przyjmują. Po pokropieniu wodą święconą, klerycy udali się do zakrystii, gdzie zostały im obcięte krawaty i przywdziali sutanny. Nowoobłóczeni klerycy przybyli do prezbiterium, by dalej uczestniczyć we Mszy św.
 
Tego dnia jeden z alumnów roku piątego przyjął posługę akolity. Akolita jest ustanowiony do posługi ołtarza, jest on nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej. Pomaga kapłanom i diakonom w rozdzielaniu Komunii świętej. Dwóch braci z roku piątego zostało włączonych do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.
 
Na zakończenie alumni złożyli podziękowanie księdzu biskupowi, księżom z zarządu, ojcom duchownym, a także przybyłym gościom na tę uroczystość.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net