ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Nowi lektorzy i akolici

W czwartek 25 lutego ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz udzielił alumnom III i IV roku posług lektoratu i akolitatu. Wydarzenie to poprzedziły rekolekcje wielkopostne, które wygłosił alumnom ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, wykładowca UKSW.

Nawiązując do słów Chrystusa z przeczytanej Ewangelii, bp Krzysztof Nitkiewicz podkreślił, że droga do tego, aby otrzymać wszystko czego potrzebujemy, zawiera się w proszeniu, szukaniu i kołataniu z ufnością do serca Boga.

Mówiąc następnie o tym, że droga formacji seminaryjnej jest długa i trudna, biskup zauważył, że polega ona nie tylko na dobrym przygotowaniu duchowym oraz intelektualnym. Każdy kleryk powinien przygotowywać się coraz mocniej, oczekiwać święceń na kolanach i bez oszczędzania siebie.

Po homilii ksiądz biskup odmówił modlitwy nad lektorami i akolitami oraz przekazał księgę Pisma Świętego i naczynie z komunikantami, czym wprowadził kleryków w ich nowe czynności.

Posługi lektora i akolity, to etapy w drodze do sakramentu kapłaństwa. Lektorowi wspólnota Kościoła powierza troskę o głoszenie Słowa Bożego, zaś akolita stanowi pomoc kapłana w posłudze ołtarza.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net