ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Nowi klerycy

12 lipca odbyły się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin dla kandydatów do naszego seminarium. Na auli wykładowej kandydatów przywitał ks. rektor Rafał Kułaga. Kandydaci spotkali się z ks. prefektem Michałem Powęską oraz napisali pracę na temat podstawowych prawdy wiary i zasad moralności chrześcijańskiej. Po pomyślnym przebiegu kwalifikacji nowi alumni mogli nieco odpocząć i wypić zasłużoną kawę wraz z księżmi przełożonymi.

 

 Przyjęci do WSD w Sandomierzu:

1. Kamil Dominik NAMYSŁO z par. Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie

2. Adam SARZYNIAK z par. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie

3. Jakub SŁOWIŃSKI z par. św. Jadwigi w Ostrowcu Świętokrzyskim

4. Patryk RENDUDA z par. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim

5. Kacper LASKOWSKI z par. św. Bartłomieja w Staszowie

6. Mateusz KSIĄŻEK z par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach


 

 

Prosimy o modlitwę w ich intencji.

Nowi alumni rozpoczną kurs propedeutyczny 1 września, który pozwoli im poznać i wejść w życie naszego seminarium.

 

 Prosimy także o modlitwę w intencji nowych, świętych powołań do służby Bogu w Kościele.

 Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty! Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów. Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wysiłków swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz twojej chwały! Wzbudź na nowo w Kościele swego Ducha, którego wylałeś na Apostołów.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net