ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Nowi diakoni!

W pierwszą sobotę czerwca, w kościele seminaryjnym pw. Św. Michała Archanioła,  trzech braci z roku V przyjęło święcenia diakonatu z rąk ks. bpa Edwarda Frankowskiego. W przeddzień święceń, alumni złożyli uroczyste wyznanie wiary w obecności wspólnoty seminaryjnej i przełożonych oraz podpisali deklarację przyjęcia zobowiązań wynikających z otrzymania święceń w stopniu diakonatu.
We Mszy św. uczestniczyli księża profesorowie, proboszczowie i wikariusze nowych diakonów, wspólnota seminaryjna oraz rodzina, krewni, przyjaciele i znajomi. Do tego wydarzenia alumni przygotowywali się przez 6 dni podczas rekolekcji, które odbyli w Zawichoście.
 
Nowi diakoni diecezji sandomierskiej to:
  1. dk. Jarosław Nieściur z parafii Zdziłowice
  2. dk. Piotr Sosnówka z parafii Błażek
  3. dk. Bartłomiej Stawowy z parafii Wola Baranowska

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net