ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Nowi alumni

12 lipca odbyły się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin dla kandydatów do naszego seminarium. Na auli wykładowej kandydatów przywitali księża przełożeni na czele z ks. rektorem Rafałem Kułagą. Kandydaci spotkali się z prefektami: ks. Piotrem Przysuchą i ks. Michałem Powęską oraz pisali prace na temat podstawowych prawdy wiary i zasad moralności chrześcijańskiej. Po pomyślnym przebiegu kwalifikacji nowi alumni mogli nieco odpocząć i wypić zasłużoną kawę wraz z księżmi przełożonymi.

 

 

 


Przyjęci na rok akademicki 2021/2022:

1.       Krystian BAJDAS z par. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach.

2.      Tomasz KLUK z par. św. Józefa w Nisku.

3.      Bartosz KOŁODZIEJ z par. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie.

4.      Tomasz MYCEK z par. św. Antoniego w Padwi Narodowej.

5.      Mateusz SKLAŻEWICZ z par. św. Marcina w Połańcu.

6.      Gabriel URBANIAK z par. św. Rodziny w Trześni.

 

Prosimy o modlitwę w ich intencji.

Nowi alumni rozpoczną etap propedeutyczny 1 września, który pozwoli im poznać i wejść w życie naszego seminarium.

Prosimy także o modlitwę w intencji nowych, świętych powołań do służby Bogu w Kościele.

 Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty! Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów. Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wysiłków swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz twojej chwały! Wzbudź na nowo w Kościele swego Ducha, którego wylałeś na Apostołów.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net