ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Neoprezbiterzy ponownie

Powrót księży neoprezbiterów do seminarium po roku pracy duszpasterskiej wzbudza wiele emocji. Także i w tym roku było podobnie, nie zabrakło pytań o to jak wygląda życie na parafii. Powrót jest okazją do podzielenia się z klerykami wiedzą i doświadczeniem zdobytym w różnych parafiach. Mszy św. przewodniczył ks. Łukasz Chmiel - wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie. Homilię wygłosił ks. Mateusz Machniak - wikariusz parafii pw. św. Barbary w Tarnobrzegu. Mówił, że będąc w seminarium klerycy często myślą o tym, by skończyć seminarium i jak najszybciej udać się na parafię. Ale podkreślił, że czas seminarium jest naprawdę bardzo potrzebny.  Ważne jest, by pośród posług duszpasterskich widzieć człowieka. Kapłan ma być autentyczny wobec drugiego człowieka. Zachęcał także kleryków do kształtowania swojego człowieczeństwa.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net