ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Msza św. Neoprezbiterów

Tradycyjnie nowowyświęceni księża, do niedawna jeszcze nasi bracia z VI kursu, odprawili w naszym kościele swoje prymicje. Uroczystości przewodniczył ks. Damian Surowiec, a homilię wygłosił ks. Marek Kozera - wykładowca języków klasycznych i patrologii; wskazując w niej na dwa rodzaje czasu: chronos - ten zwykły czas, który biegnie, w którym dojrzewamy, który trwa oraz kairos - ten który jest teraz, dzisiaj, który trzeba rozpoznać i wykorzystać, bo przepadnie bezpowrotnie. Życzymy, aby nasi Neoprezbiterzy zawsze umieli odczytywać zamysł Boga i z Nim współpracowali.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net