ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Mamy nowego diakona!

W liturgiczne wspomnienie świętych biskupów i męczenników Tymoteusza i Tytusa, alumn roku VI Krzysztof Kozieł przyjął święcenia diakonatu. Poprzedniego dnia w kaplicy seminaryjnej podczas nieszporów alumn złożył wyznanie wiary oraz podpisał przysięgę celibatu. Święcenia miały miejsce w kościele św. Bartłomieja w Staszowie. Mszy świętej przewodniczył ks. bp Edward Frankowski. Mszę świętą koncelebrowali księża z zarządu seminaryjnego na czele z księdzem rektorem, księża profesorowie i wychowawcy oraz kapłani z dekanatu Staszów.

W homilii ksiądz biskup mówił:" Człowiek potrzebuje zbawienia, Salus animarum suprema lex - Zbawienie dusz pierwszorzędnym prawem Kościoła.

Dobro jest silniejsze od zła, a miłość nie ma granic. Jako potwierdzenie tej tezy biskup wskazał na przykład Heleny Kmieć, która została zamordowana 2 lata temu, gdy pełniła posługę misjonarki w Boliwii. Oddała życie z miłości w imię Ewangelii. Uzdolniona, skromna, uduchowiona. Miała tytuł inżyniera, uczyła się w Państwowej Szkole Muzycznej w Gliwicach. Pracowała jako stewardessa. Była zaangażowana w wolontariat misyjny „Salwator”. Wyjechała do Boliwii mimo sprzeciwu rodziny. Dwa tygodnie po przybyciu została napadnięta i otrzymała kilka ciosów nożem. Była świecką misjonarką. Tak jak święci Tymoteusz i Tytus, bezgranicznie odpowiedziała na wezwanie Chrystusa „Idźcie i głoście”.

Następnie ksiądz biskup skierował słowa do Krzysztofa. Ma być sługą dla wszystkich, będzie sprawował liturgię godzin, będzie się modlił za cały Kościół. Będzie wykonywał posługę słowa, ołtarz i miłości. Tę posługę będzie wykonywał w stanie celibatu- znaku pasterskiej miłości. Ma być nienaganny wobec Boga i ludzi,  tak aby kiedyś Bóg powiedział do niego: „Dobrze sługo dobry i wierny…” . Ma pełnić dzieła miłosierdzia i być uczniem Chrystusowym.

 

Biskup nawiązał także do odbywających się w tym czasie Światowych  Dni Młodzieży w Panamie. Młodzi świętują radość bycia z Bogiem. Odkrywają swoje powołanie, pogłębiają wiarę, rozwijają miłość do Boga i ludzi. Młodzi chcą słuchać jak Bóg ich kocha. ŚDM to świadectwo powszechności Kościoła.

Kościół chce służyć każdemu człowiekowi.  Im będą lepsi Polacy, tym lepsza będzie Polska. Im lepsi rodzice tym lepsza młodzież. To od nas zależy przyszłość naszego Narodu i Kościoła. Radość ze święceń diakonatu ma nas uzdalniać do służenia sobie nawzajem.

 

Po homilii kandydat do święceń zobowiązał się do pomocy prezbiterom w rozwoju chrześcijańskiego ludu, a także przyrzekł cześć i posłuszeństwo swojemu księdzu Biskupowi. Po śpiewie litanii do Wszystkich Świętych nastąpił najważniejszy moment święceń czyli włożenie rąk i modlitwa konsekracyjna. Następnie nowo wyświęcony diakon założył  stułę i dalmatykę, która będzie go wyróżniać w zgromadzeniu liturgicznym. Otrzymał księgę Ewangelii, której stał się głosicielem.

 

Na zakończenie Mszy świętej diakon Krzysztof podziękował wszystkim zebranym za modlitwę w jego intencji, szczególnie ojcu duchownemu księdzu Rafałowi Kobiałce, który poprowadził dla niego rekolekcje przed święceniami.

 

 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net