ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Krew, która ratuje życie

W ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa swoje święto obchodził także Klub HDK „AIMA” działający przy Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Spotkanie odbyło się na jednej z sal wykładowych, a poprzedzone było uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył ks. dr Rafał Kułaga, Rektor Seminarium.

W czasie wspólnej modlitwy dziękowaliśmy Bogu za cały rok, szczególnie za zdrowie bo bez niego nie moglibyśmy oddawać krwi – wspomina kl. Konrad wiceprezes klubu. – Prosiliśmy także, o potrzebne łaski nie tylko nam zrzeszonym w kleryckim kole, ale za wszystkich, którym idea bezinteresownej pomocy jest bliska.


Na spotkanie przybyli Starosta sandomierski Marcin Piwnik, Burmistrz Miasta Sandomierz Marcin Marzec, członkowie Oddziału Terenowego w Sandomierzu RCKiK w Kielcach oraz członkowie PCK Sandomierz. Na obchody przybyli także sympatycy klubu. Był to czas podsumowania całego roku pracy przez zdanie sprawozdania z działalności, ale także czas wspólnego spotkania w życzliwej atmosferze, wymiany doświadczeń oraz wyznaczenia celów na kolejny rok, który będzie przebiegał pod hasłem „ 25 lat AIMY na 200 lat Seminarium”. Po części artystycznej gdzie wystąpili klerycy, zostały wręczone drobne upominki. 

Ważnym elementem w formacji seminaryjnej jest angażowanie się kleryków w niesienie pomocy innym. Oddając honorowo krew uczymy się widzieć coś więcej niż tylko swoje potrzeby – mówił ks. Rektor Rafał Kułaga. Oddawanie krwi przez kleryków ma tez wymiar ewangelizacyjny, gdyż klerycy oddają krew w stroju duchownym.


Przypieczętowaniem całego spotkania było wręczenie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia dla prezesa klubu kl. Aleksandra Zduna, który na swoim koncie ma już ponad 7 litrów krwi.

Sam prezes zapytany o swoją historie z krwiodawstwem mówi:

­–Pierwszy raz spotkałem się z tą inicjatywą w seminarium, początkowo byłem niepewny a może nawet niechętny by zostać dawcą. Wierzyłem w stereotypy że to boli, trochę się tego bałem. Przełamać pomógł mi ówczesny prezes klubu kl. Łukasz. Po słowach zachęty spróbowałem, a dziś sam zachęcam innych.


Klub oficjalnie powstał 19 maja 1995 roku. Choć sama idea krwiodawstwa była obecna w życiu kleryckim dużo wcześniej. Jako nazwę klerycy obrali słowo „AIMA” co z języka greckiego znaczy krew, a ta z kolei symbolizuję życie. Koło liczy 22 członków, zarówno kleryków jak i 2 ks. wychowawców oraz 2 siostry zakonne. Pomimo niewielkiej liczy kleryków udało nam się w tym roku oddać prawie 21 litrów krwi mówił na sprawozdaniu kl. Konrad.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net