ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Diamentowy Jubileusz Kapłaństwa bp. Edwarda

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu dziękuje Bogu za niestrudzoną posługę Księdza Biskupa Seniora Edwarda Frankowskiego.
Życzymy, by Ksiądz Biskup Jubilat w owocach swej pracy ciągle widział Chrystusową pasterską troskliwość i wsparcie. Życzymy z całego serca, by Ksiądz Biskup mógł jeszcze długo kontynuować swoją misję, pełen entuzjazmu i radości. Niech Bóg w swojej dobroci udziela Tobie potrzebnych sił, tych fizycznych i tych duchowych, byś mógł nadal cieszyć się kapłaństwem i dawać świadectwo życia przeżytego dla Boga każdemu z nas.

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net