ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Czy pójdę do nieba?

Jednym z pytań, które siostra Łucja zadała Matce Bożej było pytanie: Czy ona pójdzie do nieba? Pytała także: Czy jej bliscy tam się dostaną? W I sobotę miesiąca maja Mszy św. przewodniczył wykładowca Pisma świętego w naszym seminarium ks. dr Paweł Lasek. Mówił, że miesiąc maj to dobry czas, by rozpocząć nabożeństwo pierwszych 5 sobót miesiąca. Zachęcał zabranych do aktywnego uczestnictwa w tym nabożeństwie. Kaznodzieja mówił także o dzieciach fatimskich o ich ufności i wierze, są one dla nas przykładem w dążeniu do nieba. Po Mszy św. zebrani wierni odśpiewali litanię Loretańską. 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net