ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Wielki Czwartek

Wielki Czartek jest tradycyjnie nazywany dniem kapłańskim z tego powodu, że w tym dniu Pan Jezus ustanowił ten sakrament.  Jest to  pewnością ważny dzień dla każdego księdza. Także alumni tego dnia dziękują Panu Bogu za łaskę powołania. W tej radosnej atmosferze zarówno kapłani, seminarzyści oraz młodzież wraz z biskupami naszej diecezji zgromadzili się w Bazylice katedralnej dziękując za dar kapłanów.


Nowy numer POWOŁANIA

Już jest kolejny - 75 numer kleryckiego czasopisma "Powołanie". Tym razem redakcyjne oko alumnów naszego Seminarium padło na Osiem Błogosławieństw, które przybliżamy w bieżącym numerze zatytułowanym "Błogosławieni znaczy szczęśliwi". 

Pliki do pobrania

  1. powołanie.pdf

2015-03-30

Niedziela Palmowa

W Niedziele Palmową ma miejsce Dzień Młodzieży, z tej racji młodzi z całej naszej diecezji spotkali się na sandomierskim rynku aby razem świętować i modlić się. W tym spotkaniu wzięli też udział nasi klerycy. Adepci do kapłaństwa wraz z młodzieżą modlili się pod przewodnictwem Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, podczas Mszy Świętej w Bazylice katedralnej. Na zakończenie Eucharystii Jego Ekscelencja zachęcił młode osoby by jako liderzy przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku byli ludźmi radosnymi i pełnymi inicjatywy. Po wspólnej modlitwie wszyscy udali się na koncert ewangelizacyjny zespołu Full Power Spirit, po czym miał miejsce diecezjalny konkurs palm. Spośród 17 palm za najpiękniejszą jury uznało palmę przygotowana przez młodzież z Krzątki.

2015-03-28

Droga Krzyżowa Ulicami Sandomierza

W sobotnie popołudnie 28 marca, pomimo niesprzyjającej aury, alumni naszego Seminarium uczestniczyli w drodze krzyżowej ulicami Sandomierza. W celu uczczenie Męki Pana zgromadzili się mieszkańcy wszystkich sandomierskich parafii, wraz z swoimi duszpasterzami oraz z osobami zakonnymi. W czasie wspólnej modlitwy pochylano się nad tajemnicami naszego zbawienia oraz nad istotą powołania zakonnego, któremu poświecony jest ten rok w Kościele Katolickim. Nabożeństwo rozpoczęło się w kościele Nawrócenia św. Pawła, aby następnie odbyć się na ulicach: Staromiejskiej, Koseły, Mickiewicza aż do kościoła pw. Ducha Świętego. Na zakończenie pasyjnego nabożeństwa Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz, zaznaczył że wspólne przeżywanie drogi Pana jest spotkaniem z miłością Jezusa, którą każdy z nas powinien zanosić następnie do swego środowiska codziennych zajęć.

Dzień skupienia rodziców

Formacja seminaryjna ma na cel przede wszystkim kształcenie księży. Wykracza ona jednak poza to i wywiera też wpływ w na rodziny adeptów do kapłaństwa. Rodzice którzy towarzyszą nam w tej drodze, mogli 1 marca zobaczyć z bliska miejsce w którym mieszkamy, kształcimy się i przygotowujemy do służby Chrystusowi.

Doroczny dzień skupienia rodziców rozpoczął się od powitania Księdza Rektora w kaplicy seminaryjnej, po czym rodzice kleryków poszczególnych roczników spotkali się razem przy filiżance kawy. Był to czas wzajemnego poznania się rodziców  i rozmowy z Księżmi wychowawcami danego rocznika o tym jak zbliżają się ich synowie do kapłaństwa.

 Kolejno potem ojciec duchowny Dariusz Sidor, w kaplicy, wygłosił konferencje dla naszych krewnych, która przygotowała ich do świąt wielkanocnych, w czasie której mogli oni skorzystać także z sakramentu pokuty. Centralnym punktem tego dnia była Eucharystia. W jej czasie, homilie wygłosił ks. Dominik Bucki, dyrektor administracyjny. Wyjaśniając teksty biblijne zauważył on, że podobnie jak Abraham miał złożyć w ofierze swego syna Izaaka, tak każdy rodzic poświęcił jakby swego syna, który zdecydował się wstąpić do seminarium.

Zwieńczeniem tego szczególnego, dla alumnów i ich rodziców, dnia był wspólny posiłek gdzie obok wzmacniania sił fizycznych był czas na wzmocnienie więzi wspólnoty rodzinnej i seminaryjnej.

Kolejny krok

Nasi koledzy z rocznika III i IV 27 lutego, uczynili kolejny krok w swym seminaryjnym rozwoju. Klerycy z roku III otrzymali tego dnia posługę lektora, czyli przywilej a zarazem zadanie głębszego poznania Pisma Świętego, życia nim oraz przekazywania go innym ludziom. Natomiast alumni IV roku zostali ustanowienie akolitami, tzn. osobami, które pomagają kapłanom w rozdzielaniu Najświętszej Eucharystii, zanoszeniu Komunii chorym oraz w dbaniu o naczynia liturgiczne. 

Czas Wielkiego Postu

 

   Czas Wielkiego Postu dla każdego chrześcijanina to okres nawrócenia i zbliżenia do Boga. W tym samym duchu przebiegły kleryckie rekolekcje które odbyły się w dniach 23-27 lutego. Czas ćwiczeń duchowych poprowadził dla alumnów ks. bp. Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej i moderator generalny Ruchu Światło-Życie. Ksiądz Biskup w głoszonych konferencjach dzielił się swą wiarą oraz doświadczeniami duszpasterskimi.

    W czasie tych paru dni zmagań ducha, adepci do kapłaństwa umacniali swą więź z Bogiem, na nowo poznawali Jezusa jako jedynego Zbawiciela świata oraz rozniecali w sobie ducha ewangelizacji. Uczestnicy rekolekcji wykorzystali ten czas na wewnętrzne nawrócenie oraz przygotowanie do Świąt Wielkanocnych.     


 

2015-02-05

Rozesłanie diakonów

Czas kończącej się sesji zimowej dla diakonów oznacza także czas rozpoczęcia praktyki duszpasterskiej na parafiach, do których skierował ich Ks. Bp Ordynariusz.

2015-01-29

Ku czci św. Tomasza z Akwinu

W atmosferze zdawanych egzaminów, gdy klerycy starają się jak najlepiej przedstawić stan swej wiedzy, odbyła się w seminarium akademia ku czci św. Tomasza z Akwinu. 28 stycznia, kiedy w liturgii wspominamy Doktora Anielskiego, alumni wraz ze swymi wychowawcami i profesorami oraz z księżmi posługującymi w Kurii i pracującymi w rożnych parafiach zgromadzili się na  Eucharystii.

2015-01-23

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Kościół Katolicki przeżywa w dniach 18-25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Z tej racji 22 stycznia, w naszym seminaryjnym kościele odbyły się Nieszpory, podczas których modlono się o jedność między wyznawcami Chrystusa. We wspólnej modlitwie uczestniczyli Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz, Ks. Bp Edward Frankowski, Księża posługujący w Kurii i w dekanacie sandomierskim oraz Ks. Marcin Chyl, proboszcz parafii prawosławnej p.w. Świętych Cyryla i Metodego w Sandomierzu. W tej ekumenicznej modlitwie wzięli udział także alumni, siostry zakonne oraz mieszkańcy Królewskiego Miasta.


© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net